Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Matásek, Petr: Prohlášení ke Světovému dni loutkového divadla 2009

Dlouhá ohnivá čára na obloze protne prostor a zmizí v hloubi vesmíru. Znovu se objevuje a znovu mizí. To Prométheus s pochodní v ruce hledá ve tmách, aby ji konečně předal těm, které tak dlouho hledal.

Pochodní v rukou Prométhea je Hořící loutka, dar bohů, kteří poslali odraz své podoby lidskému pokolení, aby nebyli zapomenuti. Lidský rod ji v pokoře přijal, své bohy si připomínal, vytvářel jejich obraz a svůj měnící se vztah k nim.

Máme tu však problém. Nepředstírejme, že můžeme pominout zákon o zachování energie. Jestliže ho budeme respektovat, materiál Hořící loutky dohoří a změní se v uhel. Naštěstí však ona hoří, ale nezaniká, neboť se obměňuje vírou těch, kteří se s Hořící loutkou setkávají.

Vzniká tak recyklovaná podoba bohů, zhmotnělá idea animovaná lidmi a fascinující ohněm, jímž osvětluje prostory a my se tak necítíme ve vesmíru osamoceni.

Odtud lidstvo poznalo blahodárnost světla a tepla ohně, posedlost tvorbou, metaforu její trvalosti v uměleckém díle a konečně ideu pospolitosti, jíž si v okamžicích rituálního prozření připomíná ve společných prostorách.

Zde na zemi je štafeta Hořící loutky nepřetržitě nesena generacemi šťastlivců, které její sálající teplo jen sežehne, ale nespálí.

Je to nekonečný běh s poselstvím i přes délku času a nepřízeň doby neustálý. Místa a jejich vzájemná vzdálenost, kde se Hořící loutka objevuje, její stále se měnící podoba jsou zdánlivě náhodné a smysl jejich střídavého objevování je znám pouze bohům a Exekutivě UNIMA.

Hledíme s údivem na ty, kteří štafetu Hořící loutky dostali od svých předchůdců a nesou ji na konec svého údělu, aby ji předali dalším.

Prométheus pravděpodobně už nepřiletí. Na to jsme již příliš rozumní, abychom jeho návrat znova vnímali. Proto chraňme ty, jimž se dostalo možnosti převzít, nést a předat Hořící loutku. Je to patrně jediná možnost, jak si její oheň udržet.

Loutkář 2/2009, p. 49.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.