Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Malíková, Nina: Klub UNIMA

Klub UNIMA

Splněné přání – Muzeum loutkářských kultur včera, dnes a zítra

Ani orkán Emma nemohl zabránit 1. 3. 2008 v podvečer těm, kteří se chtěli v Říši loutek zúčastnit Klubu UNIMA (mimochodem jedné z dalších aktivit českého střediska UNIMA). Tentokráte bylo jeho hlavním tématem “loutkářské muzejnictví”, ale aktuálně zaměřené především na Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, které se v poslední době stalo středem zvýšeného zájmu nejen loutkářů, ale v souvislosti se zprávami o ohrožení jeho existence, médií i široké veřejnosti. Takže hlavní slovo zde patřilo pochopitelně chrudimskému muzeu – a to hned z několika stran.

Díky členům Říše loutek byl přečten zajímavý příspěvek o založení muzea z pera jednoho z ředitelů a pamětníka Jarmila Chládka – okořeněný výstupem otce–zakladatele dr. Jana Malíka v dvojrozměrné oživlé karikatuře (příspěvek J. Chládka otiskujeme ve zkrácené verzi na této straně). Prehistorii muzea, v krátkém skeči zobrazujícím Jana Mydláře, prvního majitele domu, který dnes muzeum hostí, přítomným zprostředkoval Jiří Polehňa v loutkové drobničce “Kterak se Mydlářovský dům do Chrudimi dostal” a pak došlo i na “přespolní” chrudimské hosty. Ředitelka Alena Exnarová dementovala zprávy o rušení muzea a podala stručný přehled týkající se současných jednání mezi Ministerstvem kultury a Pardubickým krajem o eventuálním předání muzea pod správu kraje. Alena Exnarová také posluchačům přiblížila sbírky muzea a spolu s Radkem Lickem jim umožnila prohlédnout si některé zajímavé exponáty přímo na vlastní oči. Mohli jsme tak na panelu (i ve skutečnosti) sledovat průběh rekonstrukce jedné z loutek a zblízka si prohlédnout trikové loutky – metamorfózy i vzácnou Šroifovu loutku Vodníka.

Večer doplnil ještě kratší film Dům, kde bydlí loutky, který byl stručnou prohlídkou muzea a jeho aktivit.

Ale ani další muzea v Čechách se známými loutkářskými sbírkami nepřišla tak úplně zkrátka. V zaslaném příspěvku Lenky Šaldové (Národní muzeum v Praze) a Jaroslava Blechy (Moravské zemské muzeum v Brně) jsme se dověděli o současnosti i plánech těchto našich dalších významných pracovišť, která se starají o hmotný odkaz českého loutkového divadla.

I když počasí přespolním rozhodně nepřálo, ti, kteří za větrného večera do Říše loutek dorazili, rozhodně nelitovali.

Jistě i proto, že se pak v klubu Říše rozvinula neformální debata o podpoře chrudimského muzea a možnostech jeho zviditelnění a propagace a s tím související plány na oslavu 80. výročí UNIMA (bylo to 20. 5. 1929 právě v Říši loutek), na jejímž průběhu se začíná pracovat.

Poznamenejte si proto už nyní do svého výhledového kalendáře. S oslavami 80. výročí UNIMA, kterého by se mělo zúčastnit co nejvíce českých, ale i zahraničních loutkářů, se počítá ve dnech 22. – 25. května 2009!!!

Loutkář 2/2008, p. 82.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.