Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Predmerský, Vladimír: Aj takýto môže byť festival

VI. Medzinárodný festival divadiel pre deti v Banja Luke

Keď mi v roku 2006 povedal riaditeľ Medzinárodného festivalu divadiel pre deti v Banja Luke, básnik Predrag Bielošević, že budúci ročník sa už uskutoční v generálne prestavanej budove Detského divadla, ktorého je riaditeľom, považoval som jeho informáciu za mierne prehnanú. Ale návštevníci 6. ročníka medzinárodného podujatia v metropole Republiky srbskej (26. – 31. 10. 2007), vchádzali už do divadla cez novovybudovaný presklený vchod a priestrannými chodbami (kde je miesto aj pre múzeum bábok) sa dostali až do prebudovanej sály s kapacitou 330 tapacírovaných sedadiel. Zvukár a osvetľovač už mali k dispozícii novú kabínku s modernou technikou a javisko získalo priestor so 14 metrovou šírkou a 17 metrovou hĺbkou, s točňou, prepadliskom a elektrickými ťahmi.

Slávnostné otvorenie nového divadla a festivalu poznamenala premiéra domáceho súboru s Orwellovou Zvieracou farmou. V inscenácii svetoznámej novely (titul, na ktorý sa, neviem prečo, u nás zabúda), v dramatizácii a réžii hosťujúceho Alexeja Leliavského z bieloruského Minsku, sa predstavil šestnásťčlenný herecký súbor v mimoriadne pozitívnom svetle. Režisér si v prvom rade vychutnal možnosť vyjadriť sa na cudzej pôde k politickým problémom, ktoré ho kvária doma a ktorých aktuálnosť pociťuje aj v inej krajine. Orwellovu politickú satiru o tom, ako to dopadne, keď sa svine dostanú ku korytám, riešil so svojím scénografom (Valerij Račkovskij) na veľkej otvorenej scéne ako divadlo na divadle, s minimálnymi scénickými prvkami a ich náznakmi. Metaforicky bola predznamenaná ríša svíň zástavou so skrúteným svinským klom a kopytom, nápadne pripomínajúcim kosák a kladivo. Herci si pri vytváraní postáv prehodili iba dlhú, hnedú poddajnú látku, ktorá vytvorila telo zvieraťa a na hlavu si nasadili masku svine. Výsledný dojem bol pôsobivý a umožňoval hercom vytvárať jednotlivé charaktery ľudí meniacich sa na prasatá. Iní zasa hrali iba s plošnými maskami zvierat. Ďalšia skupina hercov a herečiek, v jednotnom uniformovanom oblečení, stroho uvádzala jednotlivé časti príbehu, alebo presvedčivo prednášala zásady pre udržanie moci. Kompaktná a provokujúco pôsobiaca inscenácia (prospela by jej kratšia minutáž) nútila k premýšľaniu sálu preplnenú dospelým obecenstvom.

Zvieracia farma však nebola zaradená do súťažnej časti festivalu, ktorá je venovaná iba inscenáciám pre deti. A pretože riaditeľ Bielošević zastáva názor, že tam nepatrí ani inscenácia domáceho divadla (aby ho pri udeľovaní cien niekto neupodozrieval z uprednostňovania vlastného súboru), nestretli sme sa už s týmto ambicióznym súborom pri ďalších predstaveniach. Dramaturgia festivalu dala celkom zámerne prednosť poľskému bábkarstvu, ktoré sa prezentovalo aj na samostatnej tlačovej konferencii. Vzorka 4 súťažných inscenácií dávala celkom šťastne obraz o súčasnom stave a trendoch v poľskom bábkarstve. Tú bežnú prevádzku, bez väčších ambícií, ale na profesionálnej úrovni, charakterizovalo divadlo Rabcio z Rabky s inscenáciou známej Wilkowského hry Miś Tymoteusz Rym-Cim-Ci (Medvedík Ťapko). S experimentujúcim projektom prišiel režisér J. Bielunas so scénografkou E. Terlikowskou a hudobníkom M. Pospieszalskim. Na motívy Kiplingovej rozprávky inscenovali v opolskom divadle (Teatr Lalki i Aktora) jeho Knihu džunglí. Bielunas ako autor adaptácie v nej nehľadal prvoplánový romantický návrat k prírode alebo humanizujúce posolstvo, ale práve naopak, zdôraznil džungľu ako krajinu zvierat so svojimi krutými zákonitosťami. Tak sú výtvarne stvárnené až démonicky pôsobiace postavy hercov v maskách zvierat. Celá inscenácia sa nesie v napätí a nepokoji, v očakávaní niečoho neznámeho. Priznám sa, že práve tá ľudská stránka príbehu mi v inscenácii najviac chýbala. Vo večerných hodinách sa na voľnom priestranstve v meste odohralo atraktívne predstavenie Let II. Divadla ohňa a papiera z Lodže. Umelecký vedúci divadla, autor, režisér a scénograf Gregor Kvečinský pracuje s rôznymi papierovými, drôtenými a železnými objektmi v tvare postáv. Obalené látkou a napustené horľavinou sú postupne zapaľované a vyvárajú určitý metaforický obraz tohto sveta. Ako umelecké pohladenie zapôsobila na mňa inscenácia Červenej čiapočky divadla z Lomže (Teatr Lalki i Aktora). Úprimne povedané, už pri prvom prečítaní titulu vo festivalovom programe som neočakával nič mimoriadne. Veď koľko Červených čiapočiek som už v živote videl na bábkových javiskách. Našťastie, režisér a autor adaptácie Jaroslav Antoniuk sa oprel o predlohu spisovateľa Jana Brzechwu a spoločne s hosťujúcou výtvarníčkou Evou Farkašovou a hudobníkom Bogdanom Szczepańským vytvorili moderné, dynamické predstavenie, plné prekvapujúcich premien a rytmických pesničiek. Herecký súbor sa predviedol ako profesionálne pripravený kolektív jednotlivcov nielen po stránke bábkohereckého, ale aj hudobného, spevného a pohybového prejavu (choreograf J. Gębura). Celkom jednoznačne získala Červená čiapočka v Antoniukovej réžii hlavnú cenu festivalu a Farkašová cenu za scénografiu.

Nie celkom s jednoznačným ohlasom sa stretla inscenácia divadla “Slimák” (Pozorište Puž) z Belehradu s činoherným predstavením Lenivá princezná. Je to divadlo s dlhoročnou tradíciou, ktoré si pozýva na hosťovanie hercov z jednotlivých divadiel. Protagonistom súboru je aj z televízie známy a medzi deťmi obľúbený herec, spisovateľ a zakladateľ divadla Branko Miličević, vystupujúci pod umeleckým menom Branko Kockica. S rozprávkovými motívmi pracuje úplne voľne, kompiluje ich a sleduje najmä ich akčnosť a komediálnosť. Režisérka Slobodanka Alexičová rešpektuje tento žáner a napomáha mu najmä vypointovanými a osvedčenými gagmi s jediným cieľom deti pobaviť (získala cenu za réžiu). Videl som jedno predstavenie iba so školskými deťmi a tie boli priam vo vytržení, ako ich herci dokázali vtiahnuť do jednoduchého príbehu.

Vychytený a nápaditý slovinský režisér Róbert Waltl prišiel s dvoma inscenáciami. Mažuraničovej Strieborný les robil s novovytvoreným chorvátskym súborom z Veľkej Gorice. Vo formujúcom sa hereckom súbore zaujala predstaviteľka Zmije Ivana Roščićová (herecká cena). Čopićov Ježkov domček uviedol s mladým súborom z Mostaru (Bosna a Hercegovina). Myslím si, že v oboch prípadoch musel robiť viac funkciu pedagóga ako tvorcu. Waltl má v Ľubľane svoje Malé divadlo a je škoda, že jeho zaujímavé inscenácie nepoznajú deti v Čechách, ani na Slovensku. Dvaja herci tohto divadla uviedli na festivale Kocúra v čižmách v dramatizácii a réžii hosťujúceho Mareka Bečku. Komornému predstaveniu, určenému pre materské školy, najviac uškodil veľký divadelný priestor.

Súčasťou festivalového programu bolo aj baletné predstavenie Pipi Dlhá Pančucha Srbského národného divadla z Nového Sadu. Za stvárnenie titulnej postavy získala hereckú cenu Miriana Drobacová. Bulharskú inscenáciu Baróna Minhausena v naštudovaní Divadla Ateliér 313 a sofijského Štátneho bábkového divadla som už videl na festivale v Subotici. Dominuje v ňom komediálne herectvo Georga Spasova (herecká cena). Slovensko reprezentoval činoherný súbor Divadla J. G. Tajovského zo Zvolena s Feldekovou autorskou rozprávkou Dlhý, Široký a Bystrozraký. Ondřej Daniš, predstaviteľ Jana Baču, získal hereckú cenu. Sledovali sme aj nápadité čiernodivadelné fínske predstavenie Dievčatko so zápalkami študentov z bábkarskej katedry Umeleckej akadémie z Turku.

Počas festivalu sa konali pravidelné konferencie s novinármi a slávnostne sa uviedla aj kniha Lutkarstvo danas, ktorú z príspevkov domácich a zahraničných teoretikov a praktikov zostavil Predrag Bielošević. Sympatické je aj jeho úsilie, získať na festival viac kvalitných inscenácií, hoci aj z jednej krajiny, ako sa chváliť počtom zahraničných súborov. V každom prípade, Medzinárodný festival divadiel pre deti v Banja Luke si medzi podobnými podujatiami zachováva svoju osobitú tvár.

Loutkář 2/2008, p. 77.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.