Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

psl: Koutek SAL

Přehlídka sokolských loutkářů

Již 3. ročník přehlídky sokolských loutkářů se uskutečnil v Přerově ve dnech 18. – 20. 5. 2007. Co je zvláště potěšitelné, je skutečnost, že úroveň právě těchto souborů, jejichž počet se rozrůstá, se pomalu ale jistě zlepšuje. Na přehlídce, kterou pořádaly ČOS, SAL SČDO pod záštitou města a starosty Sokola TJ Přerov a s podporou Ministerstva kultury, bylo předvedeno 10 inscenací. Vedle domácího souboru dále vystoupily kolektivy z Bystřice pod Hostýnem, Uherského Hradiště, Vyškova, Velkých Popovic, Bzence a také tři sokolské soubory z Prahy: Frydolín, Pražský Sokolíček a Bubeníček. Součástí akce byla beseda o LD Sokol v Přerově v souvislosti s 10. výročím od povodní v roce 1997, seminář ke scénografii a ukázka individuálních výstupů v režii Jana Havla z Vysokého Mýta.

Přehlídka loutkářů

Již dnes se připravují přehlídky v roce 2008. 33. festival pražských amatérských loutkářů proběhne ve dnech 28. – 30. března 2008 opět pro soubory z Prahy a Středočeského kraje. V říjnu obdržely soubory daných regionů na festival přihlášky s uzávěrkou do 15. 12. 2007. Přehlídka se bude opět konat v Jiskře – Divadle Karla Hackera. Jejími pořadateli budou tradičně Hl. m. Praha, 8. městská část, Středočeský kraj, SAL a Společnost přátel LD Jiskra. Lze také očekávat podporu Ministerstva kultury.

Rada SAL

Zasedání Rady SAL proběhlo v Praze 8. září 2007. Podstatnou částí jednání tohoto nejvyššího orgánu SAL bylo hodnocení loutkářských přehlídek v uplynulém období. Nezapomnělo se ani na Loutkářskou Chrudim, k níž byla vyslovena řada kritických poznámek, které SAL využije při nejrůznějších jednáních. Další část jednání se zabývala zpracováním rozpočtu na příští rok zejména v souvislosti s pořádáním přehlídky individuálních výstupů s loutkou.

Hovořilo se rovněž o přípravě Čechovy Olomouce a také o možnosti pro soubory, aby využívaly pro své potřeby knihovničky SAL a vůbec poradenských služeb zájmové organizace.

Důležitým úkolem SAL bude pořádání řady přehlídek. Loutkářské letnice se uskuteční v Přerově pravděpodobně v termínu 9. – 11. 5. a v Rakovníku ve dnech 23. – 25. 5. Na podzim příštího roku se chystají rovněž Raškovy Louny. Rada SAL v souvislosti s těmito akcemi rozhodla o tom, že na přehlídku, kterou SAL pořádá, budou mít jednoznačně přednost účasti členské soubory SAL.

Výročí zasloužilého loutkáře

Odpolední jednání Rady se pak změnilo v přátelské posezení s prof. Vladimírem Leštinou v souvislosti s jeho letošními 85. narozeninami. Na setkání se dostavili pražští loutkáři, přátelé oslavence, aby v péči souboru Pimprle byli svědky udělení Zlatého odznaku J. K. Tyla panu Leštinovi.

Důležité upozornění

Další zasedání Rady SAL se koná v Praze 8. 12. 2007. Rada SAL očekává od souborů a individuálních členů náměty pro svou činnost a také články do Rolničky na nový e-mail: pem.jan@seznam.cz.

-psl-

IVL

Uspořádání přehlídek individuálních výstupů s loutkou se blíží, a proto se také stupňuje úsilí vedení SAL získat dostatek přihlášek na akci. Rada SAL se proto v září obrátila s výzvou na členské soubory, aby se přehlídky zúčastnily. Stranou nezůstaly ani soubory, ve kterých se individuální práce s loutkou pěstovala. Další nabídka k účasti směřovala také k základním uměleckým školám, které se loutkovému divadlu věnují. Celkem tak bylo odesláno na 80 dopisů. Uvidíme, jak se tato aktivita v oblastních kolech, v prvním stupni soutěže projeví. Připomínáme, že oblastní kola jsou plánována dvě. Jedno se uskuteční v Praze a druhé v Přerově na Moravě. Budou se konat v květnu, aby se souborům neubíraly síly k přípravě účasti na Loutkářské Chrudimi.

Řada zájemců o účast může mít pochybnosti ohledně tematického určení výstupů. Jako inspiraci lze tedy doporučit k přečtení sborníky, které Dilia vydala po prvních třech úspěšných přehlídkách a které většinou budou jistě k dispozici v knihovničkách souborů. V roce 1978 vyšel sborník 10 výstupů z 1. ročníku přehlídky, který podle jednoho z výstupů nese název Netrhejte růže. Tehdy se na akci přihlásilo 92 loutkářů se 109 výstupy. Chrudimské publikum pak zhlédlo 24 nejlepších výstupů. Uvedený sborník vedle titulního výstupu spolu s poznámkami k realizaci obsahuje kromě jiného i slavný výstup Pirát Blanky Luňákové, dále pak Karla Šefrny O princezně a dědečkovi, se kterým byla legrace. Dejte mi jitrnici je název sborníku ze 2. ročníku přehlídky, jehož se zúčastnilo rekordních 141 loutkářů. Text přináší výstupy lidových loutkářů s názvy Učené prase a Dejte mi jitrnici. A opět texty Karla Šefrny Lesní balada a Nevymřeme po přeslici. Konečně třetí sborník, který nese název Hadrfous a který přináší výstupy ze 3. ročníku seznamuje čtenáře se sedmi výstupy kromě jiné z dílny svitavského Céčka (Hadrfous) a kobyliské Jiskry (Čarování s klaunem, Sudička). Není jistě bez zajímavosti, že k podpoře IVL na Slovensku vyšel první sborník ve slovenském překladu a na Bábkarské Žilině vystoupili kobyliští loutkáři Emil a Milada Malých s výstupem Netrhejte růže.

Loutkář 5/2007, p. 231.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.