Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Doubrava, Stanislav: Kongres UNIMA

UNIMA Austrálie a Spare Parts Puppet Theatre (jeho umělecký šéf a režisér Philip Mitchel absolvoval v 90. letech stáž na KALD DAMU) zvou všechny členy i příznivce loutkového divadla do australského Perthu na 20. kongres světové loutkářské organizace UNIMA.

Je to poprvé, kdy se kongres uskutečňuje na jižní polokouli a teprve potřetí v historii i mimo Evropu. Kongres se koná pravidelně po čtyřech letech a má za úkol zvolit nové orgány – prezidenta, viceprezidenty, generálního sekretáře a exekutivu, kteří budou společně naplňovat program na další 4 roky tak, jak stanoví kongres – nejvyšší orgán UNIMA. Kongresová jednání budou tlumočena do angličtiny, francouzštiny, španělštiny a japonštiny.

Kongres se stane příležitostí pro širokou prezentaci především australských loutkových divadel. Výběr zahraničních představení již nyní zjevně ovlivňuje velká vzdálenost a vysoké náklady na cestu a pobyt na místě, který ani pro individuální zájemce nenabízí účastníkům – na rozdíl od kongresů minulých – žádnou výhodu ze strany pořadatelů. To se týká hlavně slev na vstupenky, ubytování atd. České středisko, které nominovalo do exekutivy S. Doubravu se hodlá zúčastnit kongresu v co největším zastoupení svých radů, jejich účast bude důležitá i pro volby budoucích orgánů.

Pro více informací o Světovém kongresu a festivalu UNIMA je dobré navštívit www.unima.org, kde je umístěn následný odkaz na pořadatele a veškeré informace o nabízených podmínkách.

Loutkář 5/2007, p. 226.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.