Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Doubrava, Stanislav: Okno do českého loutkářství

Na přelomu listopadu a prosince letošního roku se v rámci Mezinárodního loutkářského festivalu Titirijai 07 (Loutky) ve španělské Tolose uskuteční historicky nejrozsáhlejší, mnohotvárná a důstojná zahraniční prezentace českého loutkového divadla pod názvem Okno do českého loutkářství. Festival v Tolose, který letos slaví 25. výročí od svého založení je štědře podporován španělským ministerstvem kultury, vládou provincie Guipúzcoa i městem Tolosa a díky tomu může zvát divadla a umělce z celého světa. V jeho čele stojí pan Miguel Arreche – Generální sekretář UNIMA International se svojí dlouholetou spolupracovnicí paní Idoyou Otequi. Vedle vlastního programu organizuje festival v Tolose dominantní sekci nazvanou Otevřené okno, jejímž smyslem je seznámit domácí publikum s loutkářskou tradicí a uměním konkrétní zvolené země. (Výborný ohlas měly v minulosti např. Indie a Čína). Miguel Arreeche při návštěvě Mateřinky v roce 2005 oslovil s myšlenkou společné realizace “Českého okna” ředitele Naivního divadla Liberec a vicepresidenta UNIMA Stanislava Doubravu. Ten si pro spolupráci vybral PhDr. Jaroslava Blechu z Moravského zemského muzea a paní Ninu Malíkovou – předsedkyni Českého střediska UNIMA – a po dvou letech se projekt, jako výsledek společné snahy, naplňuje.

Prezentace v národní sekci má pravidelně tři části: divadelní představení několika vybraných souborů, odborné tematické diskuse a obsáhlou výstavu. Hostující země vnímají svoji účast jako prestižní prezentaci národní kultury v zahraničí. Stalo se tak i v případě České republiky, kdy Ministerstvo kultury vstřícně a významně celou akci podpořilo.

Skupinu českých divadel – DRAK, Naivní divadlo Liberec, plzeňská Alfa, Líšeň Brno a Teátr Víti Marčíka čeká v Tolose a okolí na 30 představení. Kulatý stůl nabídne přednášku s historickým pohledem Niny Malíkové, ukázky české animované produkce, informace o současné tvorbě statutárních divadel a nezávislých scén, informace o loutkářském školství i diskusní fórum, kterého se zúčastní i zástupci českého velvyslanectví a ředitelka Českého centra v Maridu.

Nejnáročnější (scénáristicky, produkčně, finančně) část českého projektu představuje obsáhlá výstava v rozlehlých výstavních prostorách barokního paláce Aranburu (10 sálů o celkové rozloze 480 čtverečních metrů). Její koncepci, produkci a garanci zajistil autor a kurátor PhDr. Jaroslav Blecha a realizační tým oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně. Výstava, jejíž mírně zmenšená podoba se stala součástí letošní liberecké Mateřinky, přibližuje publiku mimořádnou tradici českého loutkářství od přelomu 18. a 19. století do současnosti. Základ tvoří exponáty ze sbírky brněnského MZM (kočovné a rodinné loutkové divadlo), ale také z několika dalších veřejných i soukromých sbírek, z fondů některých divadel a majetku výtvarníků (spolkové a institucionální loutkové divadlo). Výstava představuje podstatné charakteristické vývojové trendy českého loutkového divadla s prvky, které jsou v mezinárodním kontextu unikátní – divadlo kočovných marionetářů, rodinné a spolkové loutkové divadlo, svébytný umělecký projev zástupců české moderny a progresivní tvůrčí počiny poválečné.

Po Tolose se výstava přestěhuje do výstavních sálů Paláce šlechtičen v Moravském zemském muzeu v Brně, kde ji bude možné navštívit až do března 2008.

Loutkář 5/2007, p. 226.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.