Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Predmerský, Vladimír: Zápisník zo Slovenska

Divadelná sezóna 2007/2008 je už v plnom prúde. Čo nevidieť budú prvé premiéry. Prišlo aj k niektorým personálnym zmenám. V nitrianskom Starom divadle vyhral konkurz na riaditeľa divadla domáci režisér Ondrej Spišák. Súbor skúša s mladým činoherným režisérom Kamilom Žiškom Drdovho Zabudnutého čerta na scéne Zuzany Malcovej, v kostýmoch a s bábkami Petry Šterlingerovej. Ondrej Spišák s dramaturgičkou Veronikou Gabčíkovou pripravujú čiernodivadelnú inscenáciu na motívy knihy E. Leara Koľko jahôd rastie na mori (v preklade Ľubomíra Feldeka), vo výprave domácej výtvarníčky Márie Žilíkovej a s hudbou Eugena Gnotha. Tento tvorivý tím spolupracuje aj na dramatizácii motívov rozprávok Pavla Dobšinského, ktorých premiéra má byť ešte v decembri 2007. Do Bratislavského bábkového divadla nastúpila čerstvá absolventka bábkariny Jana Lieskovská a ihneď vstúpila do skúšok s režisérom Jozefom Bednárikom. Ten na koniec novembra pripravuje so súborom premiéru anglického muzikálu z roku 1916 Chu Chin Chow. Pod neobyčajným titulom sa skrýva známa rozprávka Ali Baba a 40 lúpežníkov. Pôvodnú hudbu napísal Frederic Norton na scenár a songy Oscara Aschea (do slovenčiny preložil Ján Štrasser). Na inscenácii spolupracuje Bednárik s medzinárodným tímom (výtvarník, hudobník, choreograf). Okrem malých inscenácií pod názvom “Škôlkohry”, určených najmenšiemu divákovi, uvedie divadlo koncom sezóny ďalšiu povesť O bratislavskom vodníkovi z cyklu “Babradlovanie”. Z bohatej ponuky banskobystrického Bábkového divadla na Rázcestí vyberám titul Frankenstein – L´amourt určený mladému divákovi. Hru na motívy románu Mary Shellyovej napísal Michal Ditte. Režisér Marián Pecko ju naštudoval s absolventmi katedry bábkoherectva na VŠMU. Je podpísaný aj pod ďalšou pripravovanou inscenáciou Dievčatko so zápalkami. Na otázky spojené s detským strachom má odpovedať Bubácka rozprávka v podaní herečky Márie Šamajovej (alternuje Mária Danadová). Tajomné je už samotné meno scenáristky a režisérky: Iva Nebojsaňa… Divadlo od roku 2005 pokračuje v tzv. scénickom čítaní, pri ktorom sa literárna predloha dostáva do divadelného tvaru. Tituly sú určené mladému divákovi a dospelým. Túto sezónu uvedie súbor scénické čítanie z diela maďarského autora Lajosa Grendela U nás v New Honte v réžii Miklosa Forgácsa a za spolupráce so študentmi herectva Akadémie umenia v Banskej Bystrici. Ďalšou inscenáciou pre spomínanú vekovú skupinu návštevníkov divadla je adaptácia poviedky F. M. Dostojevského Krotká v réžii Ivy Jurčovej. A nakoniec, divadlo otvára Štúdio T.W.I.G.A.: Theater – Women – Improvisation – Gender – Action, v ktorom chce vytvoriť priestor pre hľadanie rozdielov medzi ženskými a mužskými rolami v spoločensko-kultúrnych podmienkach. Ešte niečo. Banskobystričania získali vlastné divadelné šapitó, kde majú pre svoju tvorbu ďalší alternatívny priestor. Koncom novembra ukončí Bábkové divadlo Košice svoj viacročný projekt venovaný ľudovej folklórnej tradícii, z ktorého doteraz poznáme inscenáciu Braček Jelenček a Zlaté pierko. Triptych v dramaturgii Kataríny Hegedüsovej, ukončí hra Košický Betlehem autora a režiséra Ádáma Badina, scénografa Szilárda Borárosa a s hudbou folkloristu Milana Remdoša. V druhej polovici sezóny bude v Košiciach hosťovať režisér Pavol Uher s hrou Adama Nového Kapitán Tulipán, ktorá je voľným spracovaním gaskonských rozprávok. Scénografom bude mladý český tvorca Michal Hejmovský. Tretím titulom bude interaktívne predstavenie zamerané na ekologické povedomie detí. Herecký kolektív s ním bude navštevovať predškolské zariadenia. Dramaturg Bábkového divadla Žilina Eduard Kudláč zdramatizoval Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov od spisovateľa Dušana Taragela. V réžii Pavly Musilovej, na scéne s bábkami a v kostýmoch Martina Dubravaya, s hudbou Andreja Klinku a za pohybovej spolupráce Dušana Musila ju už uvádza divadlo ako prvý titul sezóny. Do divadla prichádza hosťovať aj známa dvojica Katarína Aulitisová a Ľubomír Piktor, ktorí v spoločnej réžii uvedú hru Roalda Dahla Akčantyrok. + Keď sa koncom šesťdesiatych rokov objavil v Paríži na predstavení čierno-divadelného Momentu muzikálu bratislavského ŠBD a potom aj na Concertine unisone slovensko-francúzsky sochár a medailér William Schiffer, stal sa ich obdivovateľom a propagátorom. Stretnutie prerástlo v priateľstvo. Hostil súbor vo svojom parížskom ateliéri, kde tvoril od roku 1945 po tamojších štúdiách a neskoršom študijnom pobyte u svetoznámeho chorvátskeho sochára Ivana Meštroviča. Pre bratislavské divadlo vytvoril v tomto období plaketu s motívom z inscenácie Moment muzikál. K tejto téme sa vrátil pri príležitosti 50. výročia Bratislavského bábkového divadla, pre ktoré zrealizoval pamätnú medailu, razenú v Kremnickej mincovni. Stretli sme sa sním v apríli 2007 na oslavách divadla. Pamäť mu slúžila a sršal svojím príslovečným vtipom. Bola to však jeho posledná medailérska práca. W. Schiffer, rodák zo Zvončína pri Trnave (za manželku mal Marušku Kokoškovú, neter maliara Oskara Kokoschku), ukončil svoju mimoriadne úspešnú umeleckú púť (26. 8. 1920 – 8. 8. 2007).

Loutkář 5/2007, p. 200.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.