Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Klásek, Martin: O Miloši Kirschnerovi

Miloš Kirschner mě do Divadla Spejbla a Hurvínka přijal v létě roku 1973. Od té chvíle jsem měl možnost jej pozorovat z blízka při řízení divadla, při samotném hraní našich titulních figur a nakonec i při autorské činnosti.

V mnohých situacích, které mě dnes na našem jevišti např. při režírování potkávají, na něj vzpomínám a představuji si, jak by asi na daný problém reagoval on a jak by jej řešil. I při přípravě dialogu S+H, kdy si text jen tak mlčky pročítám, jako bych slyšel jeho hlas. Tak hluboce se mi vryly určité intonace a nálady jeho Spejbla a Hurvínka. Jak by také ne! Vždyť jsem s ním na jevišti prožil plných 23 let! Zkrátka Miloš Kirschner se mi dostal pod kůži a do srdce, kde si uchovávám jeho mistrovství a lidskost.

Miloš Kirschner byl náš šéf a uměl být velmi přísný na své spolupracovníky. Zvláště na ty, které si oblíbil, protože právě z těch chtěl mít sobě rovnocenné partnery. I mně se dostalo té cti být jedním z nich a to ze zcela prozaického důvodu. Vždyť jsem měl po něm přebrat hlavní figury! A tak si mě nechával v zorném úhlu a nedopřával mi bezstarostného klidu, vědom si toho, že mladí lidé mají sklony k letargii a sebeuspokojení. Stále mě atakoval otázkami z odborných znalostí. Dokonce mi při příležitosti jedněch mým narozenin koupil kompletní vydání Dějin českého divadla. (Já na ně tehdy coby kandrdas neměl.) Takovou měl starost o to, abych na sobě neustále pracoval a dovzdělával se!

Miloš Kirschner byl nesmírně vzdělaný, pracovitý a citlivý člověk. I přes svůj dlouholetý boj se zákeřnou chorobou zůstal po celý život velmi tvůrčí a byl výraznou postavou naší kultury.

Především jemu vděčím a děkuji za to, čím jsem.

Loutkář 2/2007, p. 72.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.