Loutkar.online

Loutkář 2018, ročník LXVIII, číslo 2

Editorial

Lešková Dolenská, Kateřina: Editorial

Osobnost

Tomášová, Jana: První dáma černého divadla

Lešková Dolenská, Kateřina: Slovo nuda se v našem slovníku nevyskytovalo (rozhovor – Hana Lamková )

Téma

Grazioli, Cristina: Divadlo předmětů

Schmelzová, Radoslava: Performativní obrat, neoavantgarda a procesy vedoucí až k dematerializaci uměleckého díla

Podehl, Enno: K Beuysovi Podstata materiálu a materialita loutky

Lešková Dolenská, Kateřina: Tadeusz Kantor (1915–1990)

Łarionowová, Dominika: Polemika Tadeusze Kantora s Edwardem G. Craigem

Lešková Dolenská, Kateřina: Jean Tinguely (1925–1991)

Lešková Dolenská, Kateřina: Harry Kramer (1925–1997)

Lešková Dolenská, Kateřina: William Kentridge (1955)

Taylorová, Jane: V dialogu (rozhovor – William Kentridge)

Lešková Dolenská, Kateřina: Enrico Baj (1924–2003)

Lešková Dolenská, Kateřina: Fred Schneckenburger (1902–1966)

Lešková Dolenská, Kateřina: Loutky jsou úplně fantastické (rozhovor – František Skála)

Lešková Dolenská, Kateřina: Petr Nikl (1960)

Lešková Dolenská, Kateřina: Občas si vyřežu i nějakou loutku (rozhovor – Petr Kavan)

Lešková Dolenská, Kateřina: Výtvarné divadlo Kolotoč (1981–1989)

Recenze

Žatecká Vojíková, Silvie: Od mytických věků až po sny současné (recenze – Malé divadlo, České Budějovice: Kronikáři, Lajka vzhůru letí, Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel, Čechomoří, )

Bergmannová, Pavla: Tři pozdravy z loutkové Ostravy (recenze – Divadlo loutek, Ostrava: Stříhali do hola Josefa Kainara, Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku, Dlouhý, Široký a Bystrozraký)

Vondráková, Adéla: Pinokio a Mimino, s ambicí i bez ní (recenze – Divadlo Minor: Mimino, Pinokio)

Profil

Hulec, Vladimír: Cesty anti-loutkářů k loutkovému divadlu aneb Kudy všudy za divadlem s Jarkovským a Vašíčkem

Lešková Dolenská, Kateřina: Brechtovské divadlo s ironickým ostnem

Zahálka, Michal: Dělat v DRAKu je zázrak (rozhovor – Jakub Vašíček Tomáš Jarkovský)

Kosová, Petra; Kaska, František: Nenechat zlenivět! aneb Jak kolegové prohánějí legendu plzeňské loutkové scény Danu Jandovou

Laně, Ondřej; Martinů, Kateřina; Šimek, Michal; Pelcl, Petr;: Dana Jandová očima svých žáků

Balvínová, Malvína: Animace ve větvích vánočního stromku (recenze – Petr Vodička: Vánoční svatba sněhuláka Karla)

Balvínová, Malvína: Divadelní přístup mi u filmu poněkud překážel (rozhovor – Petr Vodička)

Festival

Jirmanová, Daniela: Loutky! Loutky?

Kontext

Drtina, Michal: Inspirativní regionální přehlídky

Drtina, Michal: K Plzni neodmyslitelně patří loutkové divadlo

Seriál

Jirásek, Pavel: Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1970–1980 III

Studie

Kotisová Milčinská, Sandra: Divadlo DRAK a společenská emancipace českého loutkářství

Kronika

Malíková, Nina: Milena Glogarová jubilující (19. 12. 1937) (rozhovor – Milena Glogarová jubilující (19. 12. 1937))

Vondráková, Adéla: Nádherný život (rozhovor – Bohuslav Šulc)

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.