Loutkar.online

Loutkář 2010, ročník LX, číslo 6

Úvodník

Malíková, Nina: Úvodník

Kurýr

Nevřivá, Eva: Blahopřejeme: Novák, Jan

Malíková, Nina; Predmerský, Vladimír; Vašíček, Pavel: Zemřeli: Středa, Jiří; Blaha, Miloš; Werner, Vladimír

Malíková, Nina; kld: Kurýr

Zasláno

Josephová-Luňáková, Blanka: Alfa na festivalu v Kanadě

Zápisník ze Slovenska

Predmerský, Vladimír: Zápisník zo Slovenska

Ostatně soudím

Pantáková, Magdalena: Ze života broučků (recenze – Divadlo Minor, Praha: Broučci)

Tichý, Zdeněk A.: Sex, humor a blues (recenze – Divadlo Alfa, Plzeň: Královský poker)

Setkávání

Kyselová, Eva: 2 zo 60 - k internej prehliadke bábkového divadla Žilina

Exnarová, Alena: Bábkarská Bystrica 2010 - dvojitý impuls

Topf, Hartmut: FIDENA - Bochum 2010

Stránky pro Buchty a loutky

Mikulka, Vladimír: Buchty a loutky: lesk a bída odboček

Stránky pro jubilující osobnosti

Langášek, Miroslav; Malíková, Nina; Havlík, Emil; Slunečko, Petr; Medková-Cinybulková, Helena; Bublová-Cinybulková, Eva: Stránky pro Jarmilu Majerovou (90), Bořivoje Hrnčíře (90) a Vojtěcha Cinybulka (nedožité 95)

UNIMA

Malíková, Nina: Zpráva o činnosti českého střediska UNIMA v roce 2010 aneb znovu od Přeletu 2009 do Přeletu 2010

Exnarová, Alena: Přelet nad loutkářským hnízdem 2010

Peřína, Vítek; Vašíček, Pavel; Zákostelecký, Marek: Erik a Blond

nm: Seminář při Přeletu nad loutkářským hnízdem

Makonj, Karel: Kolik andělů na špičku jehly?

SAL

psl: Koutek SAL

Loutkářská technologie

Trejtnar, Miroslav: Mluvící pohyblivá pusa

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.