Sezam, otvor sa! Divák, pobav sa!

Rozprávkový konflikt medzi dobrom a zlom, kde spravodlivosť zvyčajne víťazí je obsiahnutý aj vo voľnej úprave arabského príbehu o Alibabovi, ktorý nájde jaskyňu s nahromadeným pokladom patriacim bande zbojníkov.

Pre jeho bohatého a lakomého brata Kásima sa tento poklad stáva záhubou. Pre skromného, poctivého a múdreho Alibabu zas šťastím. Naivní divadlo Liberec spracovaním predlohy Ivy Peřinovej stavia ale predovšetkým na komike textu a situácií.

Na trávnatej ploche plzenskej Proluky je na jemne vyvýšenom menšom pódiu postavený drevený, funkčne navrhnutý paraván určený na hru s maňuškami. Skladá sa z hlavnej hracej časti a postranných otvárajúcich sa krídel. Malé opony tvoria repliky perzských kobercov a tempo premien scén udáva pod hracím priestorom umiestnená umelá ruka úderom na činel. Prostredný, hlavný hrací priestor je ešte predelený panelom, ktorého posúvanie zdola na hor a opačne umožňuje prakticky a rýchlo rozčleniť scénu na dve rôzne dejiská. V hĺbke samotného priestoru sú podľa potreby používané dvojrozmerné iluzívne dekoratívne panely charakterizujúce prostredie (interiér príbytkov, prírodná scenéria, útroby jaskyne, či mestečko s množstvom domov). Zvolená technika ovládania maňušiek vhodne podporuje komiku textovej predlohy. Najmä ak ide o údery bábok o okraje paravánu a ich vzájomné výprasky a hlušenia. Občas sa významová rovina týchto bitiek ale stráca, a preto je táto intenzita skôr unavujúca ako komická. Výtvarné stvárnenie bábok je karikatúrne, miestami až drsné (mŕtvi lúpežníci poskrývaní v zakrvavených vreciach). Dynamicky pôsobí skupinová triková bábka štyridsiatich lúpežníkov. Bábky sú zoradené v niekoľkých radoch na bočných otvárajúcich sa krídlach. Za sprievodu zborového spevu striedavo otvárajú a zatvárajú bezzubé ústa. Texty piesní a choreografie maňušiek humorne dopĺňajú akciu na scéne.

Liberecké divadlo stavilo na istotu v dramaturgii i výtvarnom riešení. Neexperimentuje, ale pateticky vyznievajúce mravné ponaučenie tvorcovia odľahčujú groteskou. Dôkazom je napríklad záverečná scéna, v ktorej Alibaba dáva slúžke Mardžáne slobodu a ocitá sa šťastne v objatí dvoch manželiek.

Rita Hanzelyová, 5. 9. 2015

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Hurvínkova otce

Výzva ITI

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.