Loutkar.online

Redakce

Šéfredaktorka

Kateřina Dolenská

Redakce

Sarah Slavíčková

Veronika Švecová

Michal Drtina

Tajemnice redakce

Sarah Slavíčková

Loutkář Online

Ema Šlechtová

Externí spolupráce

Adéla Vondráková

Redakční rada

doc. Marek Bečka, doc. Andrea Králová, Mgr. Nina Malíková

Redakční okruh

Géza Balogh (HU), Malvína Balvínová, Jaroslav Blecha,

Alice Dubská, Lenka Dzadíková (SK), Ida Hledíková

(SK), Raphaèle Fleury (FR), Pavel Jirásek, Lukáš Jiřička,

Livija Kroflin (HR), Eva Kyselová, Eleanor Margolies (GB),

Vladimír Novák, Vladimír Predmerský (SK), Karen Smith

(USA), Pavel Vašíček, Zuzana Vojtíšková, Hana Volkmerová,

Marek Waszkiel (PL), Silvie Žatecká Vojíková

Grafická úprava a sazba

Pavel Svoboda, www.designjesvoboda.net

Tisk

Dragonpress s.r.o.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.