Redakce

Šéfredaktorka

Kateřina Lešková Dolenská

Redakce

Nina Malíková

Adéla Vondráková

Michal Drtina

Sarah Slavíčková

Veronika Švecová

Tajemnice redakce

Klára Konopásková

Stálí spolupracovníci

Géza Balogh (HU), Malvína Balvínová, Jaroslav Blecha, Michal Drtina, Alice Dubská, Lenka Dzadíková (SK), Ida Hledíková (SK), Pavel Jirásek, Livija Kroflin (HR), Eva Kyselová, Anke Meyer (DE), Vladimír Predmerský (SK), Luděk Richter, Pavel Vašíček, Silvie Žatecká Vojíková

Grafická úprava a sazba

Pavel Svoboda, www.designjesvoboda.net

Tisk

Dragonpress s.r.o.

Advent v Městské knihovně Praha

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.