Loutkar.online

Aktuální číslo: 4/2022

Co ale naleznete v tomto čísle? Jsou to čtyři stěžejní materiály.

První se týká naší spolupráce s Ústavem pro výzkum a studium

divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických

skupinách DAMU a Spolkem pro podporu tradic loutkářství.

Společně jsme realizovali dvouletý výzkum české loutkářské

tradice a na následujících stránkách si můžete přečíst vybrané studie

z výsledné publikace České loutkářství / Tradice a kontinuita

(KANT, 2022).

Druhým obsáhlým blokem je série rozhovorů navazující na velmi

podrobnou analýzu tvorby Divadla S+H, kterou pro nás napsal

Luděk Horký a již jsme publikovali v minulém čísle. Týž autor ji pro

nás ještě doplnil o rozhovory s Martinem Kláskem, Ondřejem Lážnovským, Marií Šimsovou, Davidem Janoškem a Jankou

Ryšánek Schmiedtovou.

Třetí výrazný materiál v čísla připomíná dvacáté výročí založení

souboru Geisslers Hofcomoediaten – přinášíme studii o vztahu

loutek a baroka, precizní rozbor tvorby Geisslerů optikou loutkového

divadla a rozhovory s Petrem Haškem a se sourozenci Bohadlovými.

Ten čtvrtý zase poukazuje na třicátiny nestárnoucího Divadla

Continuo a sestává z obsáhlého rozhovoru, který s manželi

Štouračovými vedla Jana Pilátová, a z fragmentů disertační práce

Marka Turošíka, který se podrobně věnoval rozboru Continua

v porovnání s prací slavného Odin Teatret.

Titulní stránku nám tentokrát zdobí bratři Kopečtí z inscenace

Bratři naděje z Divadla Minor. Kromě toho, že si jeden z nich –

Gustav Hašek – odnesl v říjnu z Národního divadla Cenu Thálie za

nejlepší herecký výkon roku v kategorii loutkového divadla, tato

inscenace v režii Jana Jirků stihla ještě získat Cenu divadelních novin

a na konci listopadu i cenu Erik udělovanou Českým střediskem

UNIMA nejinspirativnějším loutkářským inscenacím uplynulé

sezóny.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.