Loutkar.online
Civarámo 2+3, ZUŠ, Veselí nad Moravou: Krásná PindabaFoto: Ivo Mičkal

Loutka v Brně

Loutka v Brně byla prvním ročníkem krajské loutkářské přehlídky v jihomoravském kraji.

Uskutečnila se v Labyrintu, pracovišti Střediska volného času Lužánky pod vedením Tomáše Doležala. Na přehlídce bylo ke zhlédnutí šest představení od pěti amatérských souborů – jednoho z Brna a dalších čtyř ze ZUŠ ve Veselí nad Moravou.

Divadelní seskupení, které si říká Divadlo bez pravidel, předvedlo v podobném, dalo by se říci meditativním temporytmu, dvě inscenace: Dálce v dlani a Vzpomínka. I když soubor se distancuje od vyprávění příběhu a chce dle svých slov hlavně předávat emoce při kombinování loutek a živých herců, první z inscenací naznačuje příběh o vztahu dvou lidí, které rozdělí válka a nedorozumění – a na konci oba umírají. Dominantním výrazovým prostředkem je drobná, minimalistická pohybová akce, živá hudba a pohyb loutek. Inscenace využívající symboly je však díky své nonverbálnosti příliš obecná – vztah mezi pohybem živých postav a jejich dvojníků, loutek, není jasný. Marionety Antonína Maloně nejsou skutečně rozehrány, nejednají jako postavy. Konstantní lyrický tón vládne oběma inscenacím, takže působí zdlouhavě. Vzpomínka je inspirovaná skutečným zážitkem stárnoucího muže, se kterým se herci ze souboru setkali (zabývají se mj. aktivizací seniorů prostřednictvím loutek). Dlouhá první část zobrazující život osamělého starce je spíš samostatným činoherním výstupem; druhá část, při níž ožívá loutka (žena starce) je svěží a pointovaná. U obou inscenací se diskutovalo hlavně o absenci dramatického napětí, o temporytmu a účelu využití loutek.

Z Veselí nad Moravou přivezly čtyři různé soubory čtyři představení, jejichž „spojnicí“ je Vítězslava Trávníčková, učitelka LDO ZUŠ. V podání těchto souborů jsme byli svědky pěkných pokusů o poctivé seznámení s loutkohrou (hlavně se stínohrou).

Soubor Na nejisto vytvořil hříčku Daleká cesta (původně pro účely Poetického večera) podle bajky z knihy Jiřího Dvořáka Slepice a televize. Kartonové loutky víl zde ztvárňují stupňující se chtivost či mlsnost ženských postav, představovaných dívkami, kdežto mužské postavě (angreštu) zbývá kvůli vtipnému kostýmu (či masce) pouze role pasivní.

Soubor Dva zpracoval pod pedagogickým vedením pohádku z knihy Himalájské pohádky O netopýrovi, který nechtěl platit daň pod názvem Na schovávanou. Oba dětští herci hezky zvládli celek inscenace jak po stránce mluvní, tak i při vedení stínových loutek, i když to byla jejich první zkušenost s tímto typem divadla. Závěr pohádky nese jednoduché sdělení: netopýr sice neplatí daně, ale musí se pořád schovávat, co je to tedy za život? Inscenace vznikla v rámci programu Od pohádky k pohádce ve spolupráci s knihovou Veselí nad Moravou pro děti od 4 let, stejně jako představení Únos od souboru Pohledy L. Únos (podle pohádky Aloise Mikulky z knihy Dvanáct usmívajících se ježibab) kombinuje hranou a loutkovou stínohru a dětský soubor zde má mnoho příležitostí, jak se v ovládnutí principů stínohry zdokonalovat (např. při kouzelných proměnách postav). Oceněno bylo osobité výtvarné zpracování stínových loutek.

Představení zkušenějšího souboru Civáramo Krásná Pindaba (podle africké pohádky z knihy Heleny Izbické Studna v pralese) získalo doporučení do širšího výběru na Loutkářskou Chrudim. Diskutovala se hlavně otázka vedení loutek u této africké pohádky (přímo rukou nebo čempurity) a zdroj zvuků. Z diskuse se souborem bylo zřejmé, že na inscenaci se bude dále pracovat. Oceněno bylo jasné sdělení a výtvarná stylizace představení, stejně jako dovednosti a spolupráce mladých herců v komunikaci s diváky.

Věřím, že v jihomoravském kraji existuje mnoho loutkářských souborů a mnoho lidí, kteří s loutkami na jevišti pracují, jen možná o přehlídce zatím neví. Přeji proto nově vzniklé přehlídce Loutka v Brně hodně štěstí, znělý hlas a na viděnou v roce 2018!

Eva Davidová, 8. 4. 2017

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Hurvínkova otce

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.