Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

54. Skupovy Strakonice
(Kulturní zařízení U mravenčí skály)

21. 3. 2019 – 23. 3. 2019

Kontakt: Městské kulturní středisko, Mírová 831, 386 01 Strakonice,

tel.: 383 311 530, Dana Skoupilová, tel.: 602 106 130, e-mail: meks@strakonice.cz

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.