Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

33. Skupova Plzeň
(http://www.skupovaplzen.cz)

13. 6. 2018 – 17. 6. 2018

Kontakt: Divadlo Alfa – příspěvková organizace

Rokycanská 7, 312 00 Plzeň

tel.: 378 038 464, 378 038 479

Produkce

Klára Doubravová

klara.doubravova@divadloalfa.cz

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.