Loutkář 2015, ročník LXV, číslo 4

Kurýr

redakce: Kurýr

Kronika

Slunečko, Petr; Novák, Jan: Vzpomínka na Hanu Trávníčkovou; Smutek v Kašpárkově říši

Hledání souvislostí

Špalková, Dominika: Jak se zrodil Labyrint

Setkávání

Malíková, Nina: Český Honza v Brazílii aneb Z Čech až do země kávy (rozhovor – Peter Varga)

Lešková Dolenská, Kateřina: Mateřinkoví sloni letos kroužili nad upršeným Libercem

Porota festivalu Mateřinka: Závěrečné slovo poroty festivalu Mateřinka 2015

Stránky pro

Lešková Dolenská, Kateřina: Nestojím o jistotu, čekám na výzvy

Lešková Dolenská, Kateřina: Zmizely loutky z KALD DAMU?

Holá, Kateřina: Becketta hledat v kupce sena (recenze – KALD: Beckettomotive)

Kyselová, Eva: Prosím, nechajte odkaz (recenze – KALD : Made in Macau)

Jiřička, Lukáš: Hledání výzev mimo divadelní svět (rozhovor – Robert Smolík)

Unima

Malíková, Nina: Dědictví v Kanadě

Divadlo z libosti

Soprová, Jana: Zápisky z 64. Loutkářské Chrudimi

Richter, Luděk: Závěrečné slovo předsedy poroty Loutkářské Chrudimi

Soprová, Jana: Hledám možnosti, jak lidi prostřednictvím divadla propojit (rozhovor – Husam Abed)

Drtina, Michal: Šedesát pět let se Strakoničtí potkávají s Radostí (rozhovor – Eva Kalíšková)

Ostatně soudím

Vojíková, Silvie: Dějiny jako závodiště (recenze – Divadlo Continuo: Zapomenuto v polích)

29. přelet nad loutkářským hnízdem

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.