Loutkář 2014, ročník LXIV, číslo 6

úvodník

Malíková, Nina: úvodník

Kurýr

kld, nm: Kurýr

pu, Predmerský, Vladimír: Kurýr

Kronika

Malíková, Nina: Zemřeli: Brožek, Karel

Přečetli jsme za vás

Lešková Dolenská, Kateřina: Hry a hříčky Ivy Peřinové (recenze – Hry: Peřinová, Iva)

Hledání souvislostí - seriál

Vašíček, Pavel: Loutkářská katedra DAMU – prvních 20 let (1952-72)

Ebelová, Kateřina: Masky – historie IV

Hledání souvislostí

Lešková Dolenská, Kateřina: Polistopadové cesty loutkového divadla

Malíková, Nina; Cabanis, Anne-Françoise; Kroflin, Livija; Škripková, Iveta: Seminář České loutkové divadlo – tradice, legenda a skutečnost II.

Tomášová, Jana: Divadlo zrozené z vody

Ostatně soudím

Malíková, Nina: Mráz, led a ztracená paní Scottová (recenze – Divadlo DRAK: Amundsen kontra Scott)

Kerbr, Jan: Výhoda nadměrných velikostí i extrémních dioptrií (recenze – Těšínské divadlo - Scéna Bajka: Dlouhý, Široký a Bystrozraký)

Kerbr, Jan: Tomáš Dvořák režíruje Jonáše Hořáka (recenze – Naivní divadlo Liberec: Třetí gong aneb Loutky hrají divadlo)

Setkávání

Drtina, Michal: Festival plný impulsů

Stránky pro

Malíková, Nina: Šťastná divadelní zastavení s Markétou

Klíma, Miroslav: Markéta Schartová v roli pedagoga

Kalfus, Pavel; Vyšohlíd Jiří; Schenková, Bela; Dvorská Dietrich, Marta; Bečka, Marek; Böhm, Jiří: Ze vzpomínek kolegů a studentů

UNIMA

Malíková, Nina: Přehled činnosti Českého střediska UNIMA v roce 2014

Zahálka, Michal: Co spadlo z nebe nad loutkářským hnízdem

Kroflin, Livija: Krátký přelet nad Přeletem 2014

Malíková, Nina: Erik 2014

Divadlo z libosti

Richter, Luděk: Mapování amatérských krajů XIV

Technologie masky

Ebelová, Kateřina: Technologie masky VI

29. přelet nad loutkářským hnízdem

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.