Loutkář 2014, ročník LXIV, číslo 4

Hledání souvislostí - seriál

Vašíček, Pavel: Loutkářská katedra DAMU – prvních 20 let (1952-72)

Bažant, Jan: Gigantické loutky III

Ebelová, Kateřina: Masky – historie II

Hledání souvislostí

Klíma, Miloslav: Výzvy pro dramaturgii, která sdílí společný prostor v neinterpretačním, autorském divadle

Smolík, Robert: Zbabělost riskovat a zkoušet

Ostatně soudím

Vojíková, Silvie: V patách superhrdinovi (recenze – Malé divadlo, České Budějovice: Quijote!)

Vojíková, Silvie: Re:start ve Švestkovém dvoře (recenze – Divadlo Continuo: Re:start Malovice 35)

Setkávání

Hulec, Vladimír: Ve znamení recyklací

Porota 30. Skupovy Plzně 2014: Závěrečné slovo poroty

Predmerský, Vladimír: Stretnutie v Nitre

Stránky pro

Soprová, Jana; Zahálka, Michal: Zvi z Planety Vejce (rozhovor – Zvi Sahar)

Divadlo z libosti

Richter, Luděk: Zpráva o 63. Loutkářské Chrudimi

Richter, Luděk: Závěrečné slovo předsedy poroty LCH 2014 Luďka Richtera

Richter, Luděk: Mapování amatérských krajů XII

Technologie masky

Ebelová, Kateřina: Technologie masky IV

Úvodník

Malíková, Nina: Úvodník

Kurýr

: Kurýr

Kronika

Vašíček, Pavel: Zemřeli: Schilder, Vratislav

29. přelet nad loutkářským hnízdem

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.