Loutkář 2007, ročník LVII, číslo 1

Úvodník

Malíková, Nina: Úvodník

Kurýr

anonym - Slunečko, Petr : Blahopřejeme: Husáková, Naďa; Látal, Jiří; Řehořek, Karel; Brožek, Petr; Císař, Jan; Recinová, Eliška; Vorel, Petr; Vašíček, Pavel; Kusá-Koutná Anna; Klásek, Martin; Prokopová, Věra; Polák, Pavel; Melena, Miroslav; Krulíkovký, Jan; Zapletalová, Eva; Písek, František

anonym: Vzpomínáme: von Pocci, Franz; Craig, Gordon Edward; Kirschner, Miloš; Skupa, Josef

anonym - Středa, Jiří: Zemřeli: Kopecká, Hana; Patková, Jindřiška

kd - Predmerský, Vladimír: Kurýr

Festivaly

anonym: Loutkářské festivaly a přehlídky v České republice

Zasláno

Lamková, Hana: Dárek pod stromeček

Slunečko, Petr: O jedné knize

Pavlovský, Petr: Porotci jsou jen zvláštním případem kritiků

Kosová, Petra: Pavel je Voborník za slovo vzatý

Richter, Luděk: Ad: Slunečko, P.: Ještě k letošní Chrudimi

Přečetli jsme za vás

Malíková, Nina: Přečetli jsme za vás (recenze – Tománek, Alois: Podoby loutky)

Malíková, Nina: Přečetli jsme za vás (recenze – Craig, Edward Gordon : O divadelním umění)

Malíková, Nina: Přečetli jsme za vás (recenze – Richter, Luděk: Divadlo pro děti)

Malíková, Nina: Přečetli jsme za vás (recenze – UNIMA: E pur si muove)

Malíková, Nina: Přečetli jsme za vás (recenze – Mezinárodní loutkářský institut: PUCK)

Zápisník ze Slovenska

pu: Ovidiovy Proměny (recenze – VŠMU, Bratislava: Proměny)

Predmerský, Vladimír: Zápisník zo Slovenska

Ozábalová, Ivica: Bibiana - dvadsaťročný jubilant

Hledání souvislostí - seriál

Jurkowski, Henryk: Craigova laboratoř. Nadloutka - modelové divadlo - loutkové divadlo

Hledání souvislostí

Etlík, Jaroslav: Edward Gordon Craig a Čechy

Ribi, Hana: Marionetové divadlo Rudolfa Jakoba Humma (1940-1946)

Koutek SAL

psl: Koutek SAL

Ostatně soudím

Dolenská, Kateřina: Mateřinka pro všechny (recenze – Divadlo Lampion, Kladno: O Budulínkovi)

Dolenská, Kateřina: Až přijde Katzenstein (recenze – Divadlo Minor - KALD, Praha: Díra ve zdi)

Loutkářské album

Novák, Jan: Loutky se střechou nad hlavou

Setkávání

Malíková, Nina: Aucassin a Nicoletta po kanadsku

Stránky pro

Dolenská, Kateřina: Loutka je jenom prostředek, kterým odhalujeme svět (rozhovor – Eric Bass)

Stránky pro divadelní mládí

Dolenská, Kateřina: Teď už vyprávím jenom pitevní historky (rozhovor – Filip Jevič)

UNIMA

Malíková, Nina: Tolosa - Rada UNIMA

Malíková, Nina: Tolosa - Titirijai 2006

Divadlo z libosti

Dolenská, Kateřina: Nejradši jsem pohádkář (rozhovor – Víťa Marčík)

Hra

Bengtsson, Frans Gunnar - Vodička, Petr: Zrzavý Orm

Vodička, Petr: Slovo autora

Peřina, Vítek: Slovo dramaturga

29. přelet nad loutkářským hnízdem

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.