Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

redakce: Kurýr

Mezinárodní projekt Three Layers of Telling a Story, na němž participuje KALD DAMU, získává konkrétní obrysy

Od 1. do 5. června se uskutečnila cesta studentů a pedagogů KALD DAMU do Nitry, která zahrnovala jak projektové setkání pracovní skupiny připravující studijní program Three Layers of Telling a Story (3 LAY), tak i workshop a účast na divadelním festivalu Stretnutie-Setkání-Spotkanie-Találkozás. Pracovní skupina během třídenního setkání rozvíjela náplň studijního programu pro jednotlivé semestry připravovaného studia loutkářství, způsoby akreditace a přijímacího řízení. Partneři dospěli k dohodě, že o studium loutkářství se budou moci ucházet nejen absolventi prvního stupně vysokoškolského studia v oblasti dramatických umění, ale i absolventi jiných uměleckých škol (film, hudba, výtvarné umění) a absolventi teoretického studia divadelní vědy. Na závěr setkání se domluvily další kroky příprav studijního programu, které spočívají zejména v připravení přesné definice předmětů, studijních výstupů a pedagogického obsazení tak, aby na konci března 2016 bylo možné žádat o akreditaci tohoto programu.

Workshop pedagogů Roberta Smolíka a Lukáše Jiřičky z KALD DAMU se zaměřil na problematiku urbánních intervencí, animace veřejného prostoru a vnímaní města s jeho svébytnou topografií, historickými a sociálními kontexty a sedimenty. Workshopu se zúčastnilo na padesát studentů. Přestože na práci měli necelé dva dny, výsledkem byla více než hodinová strukturovaná městská intervence v různých prostředích (nákupní centrum, tenisové kurty, opuštěná místa, městská promenáda, fontána, silniční přechody). (lj)

Podrobné informace o tom, co se na DAMU chystá, naleznete v rozhovoru s Robertem Smolíkem na s. 32–33.

Puppets in Prague oslavily 15. narozeniny

21. a 22. června vystoupila na pražském ostrově Kampa řada loutkářů z celého světa u příležitosti oslav 15. výročí projektu Puppets in Prague, který vedou Miroslav Trejtnar a Leah Gaffen. Puppets in Prague do Prahy přivádí umělce z celého světa, aby se během prakticky zaměřených tvůrčích dílen seznámili s českým loutkářským řemeslem a se svými vyrobenými loutkami účinkovali na festivalech Teatrotoč. Za posledních patnáct let tak do Prahy zavítalo více než 650 lidí. Druhý den oslav se konala konference s názvem “Puppet Kucha”, na níž vystoupilo 20 hostů z Mexika, USA, Velké Británie, Německa, Kanady, Chorvatska, Dánska a České republiky. Formát celé konference byl inspirován stylem “Pecha Kucha 20x20”, kde jednotliví umělci prezentovali svou práci na dvaceti snímcích a o každém z nich hovořili právě dvacet vteřin. Součástí setkání byla i panelová diskuse s Markem Bečkou, Liz Joyceovou (USA), Nori Sawou (Japonsko/ČR) a Dimitri Jageneauem (Belgie) na téma “Je loutkářství mrtvým uměním?”, technologická přednáška Miroslava Trejtnara a přednáška Radka Berana o natáčení filmu Malý Pán, kterému bude věnováno příští číslo Loutkáře.

Divadlo Continuo dokončilo rekonstrukci Švestkového Dvora

Švestkový Dvůr, sídlo Divadla Continuo, otevřel zrekonstruované prostory a zahájil provoz kulturního a pedagogického centra. Festival Otvíračka /// Re:Opening se konal 24. a 25. července. Švestkový Dvůr je starý statek v jihočeských Malovicích, jehož vznik je datován kolem roku 1868. Už dvacet let je domovem členů Divadla Continuo, zázemím a zkušebnou pro jejich tvorbu. Je základnou pravidelných letních projektů, workshopů a rezidencí umělců z celého světa. Na Švestkovém Dvoře už vzniklo na 25 inscenací domácího souboru, byl zázemím 18 site specific projektů, kterých se zúčastnilo přes čtyři sta mladých lidí. Projekt Švestkového Dvora se opírá o dlouholetou tvůrčí práci souboru a spojuje ji s originálním programem uměleckého a pedagogického centra. V rámci rekonstrukce byla zachována a opravena většina historických budov hospodářské usedlosti. Divadelní prostor – multifunkční sál o velikosti 12 krát 18 metrů a výšce 10 metrů – je postaven jako moderní dřevostavba s otevřeným krovem. Vnitřní dvůr je pak koncipován jako venkovní divadelní prostor s patrovým ochozem pro diváky. (red)

Více se o novinkách Divadla Continuo dočtete na s. 18–22.

Skupova Plzeň 2015 bude oslavou světového loutkářství

Mimořádná Skupova Plzeň proběhne od 28. srpna do 6. září ve dvou cyklech. První část bude věnovaná plenérovým produkcím, druhá přehlídce současných inscenací ze čtyř kontinentů. Od 28. do 30. srpna se mohou návštěvníci Plzně setkat s obřími loutkami španělské skupiny Carros de Foc, s nizozemskými zvířecími loutkami divadla La Pavana nebo například s domácími loutkáři z Divadla V Boudě. Na festival pod širým nebem naváže v prvním zářijovém týdnu mimořádná přehlídka špičkových loutkářských inscenací z celého světa. Skupova Plzeň bude hostit mimo jiné inscenaci House by the Lake izraelské hvězdy Yael Rasooly, nejnovější inscenaci francouzského souboru La Pendue Tria Fata, soubor W.H.S s inscenací Departure, který kombinuje pohybové a loutkové divadlo s audiovizuální projekcí a novým cirkusem, australského performera Nevilla Trantera a jeho nejnovější inscenace The King nebo jevištní experiment na pomezí loutkového divadla a filmového díla Katastrofa španělského souboru Company Serrano, který získal letos Stříbrného lva na Bienále výtvarného umění v Benátkách. Nejmenším divákům nabídne program zpracování příběhu o statečném cínovém vojáčkovi v podání argentinského loutkáře Omara Alvaréze, inscenaci spojující princip loutek, stínohry a evropské klasické hudby Čelista Gauche loutkáře Noriho Sawy. Z domácích souborů se mohou návštěvníci přehlídky těšit na Divadlo Spejbla a Hurvínka, Handa Gote nebo na Divadlo bratří Formanů. Zájemci o loutky a návštěvníci festivalu se setkají také s řadou osobností loutkářského oboru. Bude mezi nimi i Peter Saunders, který vytvořil například loutky pro filmy Tima Burtona. Unikátním programem Skupovy Plzně 2015 bude světová premiéra mezinárodního projektu UBUdneS v režii Petra Formana v podání umělců z druhého letošního Evropského hlavního města kultury Mons 2015. Premiéra česko-belgické inscenace na motivy Jarryho Krále Ubu se bude konat 2. 9. v kulturním centru Papírna. (red)

Spectaculo Interesse 2015

4.–9. října se uskuteční už 11. ročník mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse, který pořádá Divadlo loutek Ostrava v každém lichém roce jako výběrovou soutěžní přehlídku. Z přibližně 150 zhlédnutých představení vybrala dramaturgická rada 21 soutěžních titulů, které se odehrají na hlavní a alternativní scéně DLO či v sousedním multižánrovém centru Cooltour. Na festivalu se představí umělci ze tří kontinentů – z Kanady, Izraele, Francie, Španělska, Finska, Slovinska, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Česka. DLO se bude na festivalu prezentovat inscenacemi Marvin a Vlku, dobré chutnání!, zařazenými mimo soutěž. Soutěžní představení bude hodnotit tříčlenná odborná porota ve složení Nina Malíková (ČR), Ida Hledíková (Slovensko) a Szilárd Boráros (Maďarsko), která v závěru festivalu udělí hlavní cenu za nejlepší inscenaci a dvě ceny za specifické výkony.

Novinkou letošního ročníku je Miniscéna, která bude umístěna v centru města na Jiráskově náměstí. Bude fungovat jednak jako infostánek, ale především jako místo pro pobavení kolemjdoucích Ostravanů. Na minipódiu budou dvakrát denně probíhat drobná loutkářská vystoupení. (red)

Od Imaginária do Pekla

Muzea, hrady a zámky letos opravdu bohatě využily léta a nabídly i v oblasti loutkového divadla řadu nových výstav a podívaných. Kromě chrudimského Muzea loutkářských kultur si ve východních Čechách mohou zájemci zajet do Kostelce nad Orlicí, kde se v krásně zrekonstruovaném zámku rodiny Kinských setkají především s loutkami, objekty a dekoracemi z tvorby Divadla bratří Formanů na výstavě nazvané Zámecké imaginárium s podtitulem 13 (ne)pokojů kosteleckého zámku. Společný projekt výtvarníků, kteří jsou spojeni s tímto divadlem, zve do poetického světa kejklířů, komediantů, loutkářů a cirkusových tanečnic (od 11. července do 25. října 2015) a návštěvníci si mohou znovu ve scénických návrzích, loutkách, fotografiích (zejména od dvorní fotografky bratří Formanů Ireny Vodákové) i interaktivních objektech připomenout nejslavnější inscenace tohoto souboru – od La Baraque/Boudy, přes Nachové plachty po Obludárium. Své práce zde vystavují kromě Matěje Formana Andrea Sodomková, Stáňa Stuchlá, Jana Paulová, Josef Sodomka, Tereza Vostradovská, Petr Macek, Tomáš Poul, ale i manželé Lhotákovi a Tereza Komárková. Kustodky mě upozorňovaly, abych si nechala na prohlídku aspoň dvě hodiny, abych si mohla se všemi objekty pohrát, ale i to by bylo málo. Až jsem měla někdy pocit, že každý z vystavujících nechtěl udělat selekci a nějakého svého díla se ve prospěch celku vzdát. Možná, že méně by bylo více, výstava bujaře prorůstala až mezi předměty a obrazy rodiny Kinských. Ale každopádně je na co se dívat a na co sahat, točit kličkami a koukat se maličkým okénkem do podivných minisvětů a pokojíčků, kterým ostatně fandí bratří Formanové už od počátku své tvorby.

Možná nevíte, že na hradě Houska je, jak praví pověst, vstup do pekla. Novinkou ale je, že na Housce můžete zažít Peklo na vlastní kůži. Jde o jedenáct pohyblivých obrazů pekelných trestů za pozemské hříchy inspirovaných Danteho Božskou komedií. Kdyby nešlo o peklo, dalo by se všechno nazvat pohyblivým betlémem. Zajímavé na tom všem je, že celou akci iniciovala skupina nadšenců (Tomáš Štěpán, Miroslav Konopásek – kastelán hradu, řezbář a loutkář Jan Kopecký a Vladimír Veselý – grafik a výtvarník), kteří se principy “teatra mundi” velmi invenčně inspirovali. Pohyblivé dřevěné peklo bylo financováno ze soukromých zdrojů bez grantů a fondů a nachází se v bývalé kočárovně hradu. Vzniklo z touhy podpořit ruční osobitou tvorbu, která svádí v současnosti nerovný boj se spotřebním zbožím a zrychleným životem a je rozhodně něčím víc než hradní kuriozitou. (nm)

Loutkář 4/2015, p. 2–3.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.