Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Doubrava, Stanislav: UNIMA Council – Kuba – Varadero - Matanzas, 19. - 25. 4. 2014

Zasedání Rady UNIMA International bylo historicky prvním v Latinské Americe. Sál v komplexu Plaza America Convention Centre ve známém letovisku Varadero nabídl velmi dobré podmínky, poměrně slušnou organizaci (Rady UNIMA, nikoliv festivalu a dopravy!) a kvalitní tlumočnické služby. Součástí zasedání byl i 11. ročník mezinárodního festivalu Taller International de Títeres v Matanzas, hlavním městě provincie a čtvrtém největším na Kubě.

Rada UNIMA se koná vždy v polovině čtyřletého volebního období mezi Kongresy. Má právo činit návrhy změn ve Statutu a v Jednacím řádu a také schvaluje zprávu generálního sekretáře o uskutečněných aktivitách a projektech. Poprvé zde v praxi fungovala i funkce pokladníka UNIMA, kterou vykonává paní Lucille Bodson, ředitelka školy v Charleville- Mézières. Cílem mé účasti bylo informovat o činnosti Českého centra a především aktivně působit na členy UNIMA z různých zemí směrem k příštímu zastoupení ČR v Exekutivě, kde není poprvé v historii český představitel.

Exekutiva řešila mimo jiné nutnost přerušit projekt filmového dokumentu o ohrožených tradičních loutkářských formách ve světě (započatý generálním sekretářem Jacquesem Trudeau), který neměl potřebnou přípravnou fázi ani rozpočet schválený Exekutivou. Zpráva generálního sekretariátu již také informaci o projektu neobsahovala a byla po umírněné diskusi hlasováním schválena. Rovněž byla schválena závěrečná zpráva z Kongresu v Chengdu. Následovaly zprávy o aktivitách jednotlivých komisí. Paní Karen Smith, předsedkyně Publikační a komunikační komise, informovala o stavu příprav anglické a španělské mutace WEPA (Světové encyklopedie loutkového divadla). V současné chvíli jsou všechny články z francouzského originálu přeloženy do angličtiny a prošly korekturami včetně aktualizací, na kterých se podílela národní střediska a další odborníci. Projekt tištěné verze nebude kvůli nákladům nadále zvažován, definitivně se bude jednat o elektronickou podobu.

Druhý den byl zasedání věnován zprávám z národních středisek a přípravě Kongresu v Tolose. Paní Idoya Otegui, prezidentka UNIMA Španělsko a členka vedení TOPiC – mezinárodního centra loutkového divadla v Tolose – prezentovala přípravy Kongresu UNIMA v roce 2016, který bude v San Sebastianu a Tolose (San Sebastian je v r. 2016 Evropským hlavním městem kultury) a je díky dobrému finančnímu zajištění téměř připraven. Kongres bude probíhat v mezinárodním loutkářském centru TOPiC v Tolose, který má vhodné prostory pro jednání, tlumočení a debaty.

Poslední den zasedání byl určen pro prezentaci nových stránek www.unima.com. Stránky jsou zajímavé (Loutkář o nich informoval v č. 2) a nabízejí pro členy UNIMA řadu novinek: vlastní prezentaci, registraci do Bed and Puppet network, která umožní jednoduché ubytování po celém světě, přihlášku do registru autorů píšících pro loutkáře atd. I nečlenové UNIMA budou mít možnost svého profilu, nicméně některé informace budou dostupné pouze pro členy. Do konce května musí být představy o využití, připomínky a náměty z národních středisek shromážděny a poskytnuty do Generálního sekretariátu. Novinkou se stala ohlašovaná povinnost Radů přijet na Kongres v roce 2016 s vlastní vytištěnou složkou kongresové agendy, která bude v dostatečném předstihu ke stažení na www.unima.com. Cílem je ušetřit a také poskytnout střediskům a jejich zástupcům čas k prostudování agendy a k lepší přípravě.

Festival Taller International de Títeres (zdůrazňuji, že jsem neviděl většinu programu!) soustředil divadla převážně ze střední a jižní Ameriky. Ve své tradiční formě (Mamulengo z Brazílie či postavy z legend Nikaraguy) jsou zábavná a publikem vítaná, v modernější podobě si však často nesou ve scénografické a hudební složce komerční podbízivost. Výstava s dojemnou vernisáží, s půvabným dívčím houslovým septetem, byla věnována Migueli Arrechemu a jeho fotografické dokumentaci latinskoamerických loutkářů. Workshop a představení Podzimní portrét uvedl slavný Erik Bass. Magalie Chouinard z Montrealu s Bílou ženou měla úspěch a potvrdila dlouhodobý trend vzestupu loutkářů z Québecu. Výborné bylo mexické Tinglado – sólové představení Troka el Poderoso. Příběh z období avantgardy 20. a 30. let minulého století vypráví o vzniku mexické varianty Guignola a dokládá živé propojení loutkářů s tehdejším uměleckým světem. Ve futuristických dekoracích učinkuje skvělý Pablo Cueto, přímý potomek \“inkriminované\” loutkářské rodiny. Soubor Karromato, uváděný pod vlajkou ČR, se představil s Cirkusem, neviděl jsem je, ale loutky zkušeného výtvarníka Szillarda Borarose se určitě líbily.

Loutkář 3/2014, p. 4.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.