Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Lamková, Hana: Zemřeli

Dne 6. června 2012 ve věku osmdesáti let odešla ze své poslední životní štace v domově seniorů v Praze-Dejvicích Anna Kusá-Koutná (nar. roku 1932). Studovala u prof. Richarda Landra na Vyšší škole umělecko průmyslové, a potom nastoupila do prvního ročníku právě založené Loutkářské katedry DAMU, kde se věnovala především scénografii a loutkoherectví. Po absolutoriu krátce pracovala jako animátorka loutkového filmu ve studiu Jiřího Trnky, ale brzy se vrátila k divadlu, zejména jako loutkoherečka, nejdřív do Karlových Varů, potom do Ústředního loutkového divadla, kde působila řadu let až do svého odchodu do důchodu. Budeme si ji pamatovat jako spolehlivou kolegyni a věrnou kamarádku, která měla vždycky upřímné pochopení pro všechny ostatní, i když jí samotné osud mnohdy neoplácel stejnou mincí. Ale řadu životních, a zejména zdravotních těžkostí posledních let, dokázala přijmout a překonat s obdivuhodnou pokorou a trpělivostí.

Za všechny, kteří jsme Andulu měli rádi, vzpomíná

Hana Lamková

Loutkář 4/2012, p. 194.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.