Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Porota SP: Závěrečné slovo poroty – Skupova Plzeň 2012

Porota 29. ročníku festivalu Skupova Plzeň představení sledovala a hodnotila ve složení:

- Zdeněk Aleš Tichý, předseda poroty

- Kateřina Lešková-Dolenská

- Renáta Vosecká

- Vladimír Hulec

- Vratislav Šrámek

Při stanovení počtu bodů, které by mělo závěrečné slovo poroty obsahovat, vycházeli její členové z faktu, že se souběžně s 29. ročníkem festivalu koná fotbalové mistrovství Evropy, kde proti sobě při každém zápasu nastupuje 22 hráčů ze 2 různých zemí. Takto logicky odvozený počet bodů hodnocení – tj. 53 – jsme nakonec po bouřlivé noční diskusi eliminovali na resumé sedmibodové. Sedmička je přeci jen loutkovému a alternativnímu divadlu bližší, přátelštější neboť mj. evokuje 7 trpaslíků, 7 let tučných i 7 let hubených, 7 jednou ranou nebo 7 statečných.

Porota 29. ročníku Skupovy Plzně konstatuje – a to s vědomím, že se její mínění nemusí líbit každému, že:

1) Byli jsme svědky velmi silného ročníku. V programu se sice objevilo i pár slabších inscenací, nechyběl ani vyslovený propadák (jehož jméno nesmíme vyslovit), ale kvalita byla ve výrazné převaze.

2) S vývojem divadla, které absorbuje moderní techniku a technologie, se mění i postavení některých profesí. Z pozice technické, služebné se v nejednom případě posouvají mezi regulérní umělecké složky. Tento trend se zúročil i v jedné z cen, kterou porota udělí – půjde vůbec o první udělenou cenu v dané kategorii (jejíž jméno nesmíme – zatím – vyslovit)

3) S potěšením jsme kvitovali, že mezi oceněnými výkony (jejichž jména nesmíme – zatím – vyslovit) se objevily i takové, které se obešly bez velkých scénických efektů a čarování s multimediální technikou. A diváky i porotu okouzlily pomocí velmi prostých inscenačních prostředků, návratem k ryzí divadelnosti.

4) Festival i v letošním ročníku úspěšně navázal na trend uvádění představení mimo klasické divadelní sály – hrálo se v cirkusovém stanu, v hospodě i v ulicích města.

5) Klasické loutky ze Skupovy Plzně nezmizely – jejich zástupy sice notně prořídly, ale pár velmi dobrých inscenací, které by udělaly radost i Josefu Skupovi (jehož jméno můžeme vyslovit), tady k vidění bylo. A co víc – k loutkám se hlásí i divadelníci nastupující generace.

6) V posledních sezónách se ostatně v loutkovém a alternativním divadle – někdy přímo v alternativním loutkovém divadle – objevilo pár tvůrců s pověstí “mladých, nadějných a talentovaných”. Jsme rádi, že někteří z nich (jejichž jména nesmíme – zatím – vyslovit) tuto pověst potvrdili a za chvíli se objeví mezi oceněnými.

7) Porota měla přeci jen trochu svázané ruce statutem Skupovy Plzně, podle kterého se udělují ceny za individuální tvůrčí výkony. Proto zde nebude vyřčeno žádné ocenění za kolektivní tvůrčí výkon, i když tímto způsobem některé výborné inscenace vznikají. Snad si této poznámky organizátoři povšimnou a vezmou ji do úvahy pro příští ročník Skupovy Plzně.

Loutkář 4/2012, p. 168.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.