Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

-nm-;-kld-: Kurýr

Úspěchy českých režisérů

Marek Bečka získal na 19. ročníku Mezinárodního festivalu divadel pro děti (20. – 26. 5. 2012) v srbské Subotici cenu za nejlepší režii. Jeho inscenace Sněhurka (Sneguljcica), kterou nastudoval se souborem divadla Mini teatr ze Slovinska ve scénografii Roberta Smolíka, si odvezla i festivalovou Grand Prix. (Více o festivalu si přečtěte na našem webu.)

V Polsku zase zabodovala inscenace Zlatovláska, která zaujala porotu na 25. ročníku Mezinárodního loutkového festivalu v Bielsku-Bialé a získala cenu za nejlepší inscenaci pro děti. Zvláštní Cenu ředitele festivalu si odvezl i režisér Josef Krofta za svůj přínos světovému loutkářství. Podrobnosti o festivalu naleznete na s. 160)

Nové muzeum loutek v Rakovníku

1. června 2012 bylo v měšťanském domě čp. 185 v ulici V Hradbách (v tzv. Lechnýřovně) slavnostně otevřeno Muzeum loutek a kultury na Rakovnicku. Muzeum se nachází v budově, která je sama o sobě exponátem – jedná se totiž kulturní památku z konce 18. století. Dům prošel náročnou celkovou rekonstrukcí a návštěvníkům nabízí kromě expozic i přednáškový sál v podkroví a ukázku obnovy historického krovu, včetně šindelové střechy. Expozice je rozdělena do dvou částí. První mapuje vývoj kultury na Rakovnicku a druhou část expozice tvoří muzeum loutek, jehož odborným garantem je Loutkářský spolek Před Branou Rakovník. Návštěvníci muzea zhlédnou více než 50 různých loutek a s některými si mohou sami zkusit zahrát.

Současné prostředky mediální komunikace

21. června se během Skupovy Plzně se uskutečnil v Muzeu loutek seminář nazvaný Současné prostředky mediální komunikace. Účastnila se ho řada zahraničních (USA, Velká Británie, Francie, Německo, Slovensko) i domácích publicistů a redaktorů divadelních časopisů. V příspěvcích zaznělo mnoho podnětných a inspirativních postřehů, jak informovat o (nejen loutkovém) divadle a jak uchovávat zprávy o něm i pro příští generace. Všichni účastníci se shodli nejen v přednesených příspěvcích, ale i následné diskusi, že je nezbytně nutné, aby kromě internetové prezentace periodik byla zachována jejich tištěná podoba. Vybrané příspěvky naleznete na s. 154.

Od konce června je v Muzeu loutek v Plzni vystaven výběr z grafik od renomovaných českých výtvarníků spjatých s loutkovým divadlem (k vidění jsou práce Adolfa Borna, Petra Nikla, Jana Schmida, Jiřího Suchého, Jana Švankmajera, Marka Zákosteleckého ad.), které věnovali časopisu Loutkář k jeho výročí. Výstava by se měla na podzim představit také v Praze.

V souvislosti se 100. výročím časopisu Loutkář přišla do redakce i řada gratulací, například od generálního sekretáře UNIMA Jacquese Trudeaua a další od loutkářů z Německa. V gratulačních e-mailech se píše, že jde o historický moment, a loutkáři z Německa pak vzpomínají i na vzájemné vztahy s redaktory tohoto časopisu.

V novém čísle 1/12 odborného časopisu Divadelní revue vyšla rozsáhlá studie Markéty Kulhánkové věnovaná tradičnímu řeckému stínovému divadlu (Karagiozis mezi osmanskou mahallou a řeckým předměstím). Autorka si všímá rozdílů mezi tureckým Karagözem a řeckým Karagiozisem a hledá starověké kořeny tohoto divadla.

Loutkářská šatna Anny Suchardové-Brichové

Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích přichystalo na 27. června vernisáž výstavy nazvané Loutkářská šatna Anny Suchardové-Brichové. Výstava přibližuje obdivuhodnou osobnost, která v Umělecké scéně Říše loutek oblékala loutky, ale také navrhovala a realizovala scénické výpravy, psala a režírovala hry a dokonce hrála v divadelním orchestru na housle. Výstava dává nahlédnout do zákulisí divadla, k vidění je část původního mobiliáře ze šatny loutek a především desítky kostýmků (na loutkách i samostatně). Výstava potrvá až do 21. října 2012.

Gaudeamus Theatrum

Během letošního ročníku mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů se v Divadle DRAK uskutečnilo ve dnech 26. – 29. 6. 2012 inspirativní setkání vysokých uměleckých škol nazvané Gaudeamus Theatrum, kterého se zúčastnila bratislavská Vysoká škola múzických umení v Bratislave, varšavská Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza a pražská Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. Během přehlídky se prezentovaly studentské práce, představovaly významné osobnosti se školami spjaté a samozřejmě se hojně diskutovalo.

Dvě stě tleskajících rukou

Oslavy 100. výročí vzniku časopis Loutkář probíhají celý rok 2012 – jejich součástí byl seminář při Skupově Plzni a počítáme s připomenutím tohoto výročí i při listopadovém Přeletu nad loutkářským hnízdem. K oslavám se připojili i organizátoři Loutkářské Chrudimi a velkoryse navrhli dát Loutkáři na festivalu příležitost k většímu zviditelnění. A tak s podporou pořadatelů přehlídky zdobily okolí Pippichova divadla panely zachycující historii i současnost tohoto časopisu, objevily se upomínkové předměty (zájem o hrnečky s obrázkem Marka Zákosteleckého, který byl použit jako logo, dokonce předčil očekávání a Jiří Kadeřávek si s tímto potiskem ozdobil i tričko), největší akcí ale bylo 2. 7. ve 22.00 setkání s názvem Sto piv s Loutkářem. Byl to šťastný nápad Michala Drtiny, kterému redakce tímto děkuje nejen za to, že přišlo Loutkáři připít tolik účastníků Loutkářské Chrudimi, ale i za neformální a příjemné moderování večera, který se protáhl až do nočních hodin. Musím říci, že dvě stě tleskajících rukou a stohlasný přípitek Loutkáři byl pro celou redakci neobyčejným zážitkem.

-nm-

Novinky v Divadle loutek

Divadlo loutek Ostrava přichystalo na léto interaktivní výstavu pro děti i jejich rodiče, která byla zpřístupněna na nové alternativní scéně divadla. Návštěvníci si mohli prohlédnout loutky ze starších inscenací souboru, například z pohádky Jak švec Dratvička vysvobodil princeznu nebo Princezna Majolenka.

I letos se Ostravští chystají uspořádat Divadelní pouť, která návštěvníkům nabídne od 24. do 27. září na hlavní i alternativní scéně 17 představení. Festival dále obohatí tematické besedy a dvě výstavy – tvorba nevidomé sochařky Marianny Machalové-Jánošíkové a výstava fotografií Samizdat na Kubě, zapůjčená humanitární společností Člověk v tísni.

Z dramaturgického plánu na další sezónu jistě zaujnou dvě novinky určené dospělým. První bude Šarik vzpomíná aneb Čtyři tankisté, kapitán Kloss a všichni ti druzí psi a soudruzi od autorského týmu Marek Pivovar, Radovan Lipus a Marek Pražák a druhou Marvin který nastuduje tanečník a performer Duda Paiva.

Marionetárium Herty Frankel z Barcelony a Češi

V červenci navštívili naši redakci dva sympatičtí španělští loutkáři – Alexandra Gutiérrez a Fernando Gómez se zvláštním posláním. Pátrali po osudech a tvorbě Zdeňka Podhůrského, který vytvořil pro divadlo významné španělské loutkářky Herty Frankel několik desítek loutek, včetně trikových, které soubor dodnes používá např. pro svou inscenaci Wooden Clowns, se kterou právě vystupovali ve Španělsku, Brazílii i Číně. Zdeněk Podhůrský, otec známého moderátora, pracoval v loutkovém filmu a spolupracoval i s Jiřím Trnkou, ale byl také výtečným technologem a výtvarníkem v počátcích éry Ústředního loutkového divadla. Soubor, který pokračuje v díle Herty Frankel a vystavuje ve svém působišti také loutky z inscenací této osobnosti, připravuje o Hertě Frankel a o její spolupráci s českými výtvarníky (kromě Podhůrského loutky pro toto divadlo vytvořil i František Vítek), a tak apelují na naše čtenáře, jestli by nemohli k tomuto tématu poskytnout ještě nějaké další informace.

Fernando Gómez slíbil napsat o dlouholeté spolupráci Herty Frankel a Zdeňka Podhůrského ve Španělsku pro náš časopis obšírnější článek doplněný unikátními fotografiemi.

-nm-

Citadela

Divadlo Continuo připravilo i pro tento rok mezinárodní site – specific projekt, tentokrát volně inspirovaný Citadelou Antoina de Saint-Exuperyho. Projekt vzniká ve spolupráci s mladými umělci z celé Evropy v prostorách bývalé cihelny ve Vodňanech. Diváci měli možnost představení navštívit od 14. do 22. srpna. Recenzi přineseme v příštím čísle.

Zkrácené VyšeHrátky

Od 31. srpna do 2. září proběhne na pražském Vyšehradě 9. ročník interaktivního festivalu pro děti a jejich rodiče, letos ve zkrácené víkendové verzi. Po šesti letech byl realizační tým festivalu donucen z finančních důvodů zkrátit dobu trvání z jednoho týdne na tři dny a bohužel nerealizovat žádaný program pro školy. Letošní ročník VyšeHrátek proběhne naposledy pod dramaturgickým vedením Filipa Jeviče a Kristýny Cihlářové. Pro příští rok se dramaturgie festivalu ujme Johana Vaňousová. Dramaturgie programu se zaměří na to nejlepší, co jste mohli v posledních šesti letech pod vedením Jeviče a Cihlářové v rámci VyšeHrátek vidět. Tvůrci nabídnou průřez tzv. divadelní bojovkou, kterou během 6 let vyvíjeli umělci v rámci vyšehrátského týmu jako speciální paradivadelní žánr.

Novinky v Muzeu loutkářských kultur

15. září bude po rozsáhlé rekonstrukci znovu zpřístupněno chrudimské Muzeum loutkářských kultur se zcela novou stálou expozicí. S proměnou interiérů souvisí i nová forma prezentace – muzeum má nový design svých webových stránek a před nedávnem vypsalo i veřejnou soutěž o vytvoření nové logo. Vítězem se stal návrh Michala Kukačky ze studia Mančaft z Ústí nad Labem.

Výběr z aktualit připravila -nm- a –kld-

Loutkář 4/2012, p. 150–152.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.