Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

mc, mp, nm: Blahopřejeme

Alena Exnarová (25. 12. 1951)

Ještě na střední škole patřila k velké partě z celého východočeského kraje, která se účastnila víkendových vzdělávacích kursů v oborech společenských věd, které pořádal krajský Dům pionýrů a mládeže v Hradci Králové. Zde si také spolu s Honzou Mertou, Evou Krskovou, Jirkou Morávkem a Miladou Pojmanovou odbyla křest na prknech, která znamenají svět – tentokrát loutkářský. S půvabnou inscenací Neposedný dům slavili úspěchy na Loutkářské Chrudimi 1981. O divadlo se zajímala i později, kdy byla přijata na divadelní vědu Filosofické fakulty pozdější Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu Alena dělala v Krajském kulturním středisku krátkou dobu metodičku pro divadlo, a pak začala její dlouhá existence v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, kde pracovala až do loňského podzimu na pozici ředitelky.

Aktivní je její nepřetržitá činnost ve Volném sdružení východočeských divadelníků. S touto aktivitou souvisí i její spolupráce se zpravodajskou revuí Divadelní Hromada, a také řada účastí na divadelních i loutkářských přehlídkách, festivalech a workshopech, které absolvovala jako členka poroty, redaktorka zpravodajů či autorka řady článků pro časopis Loutkář i Amatérskou scénu.

-mc-

Prof. Jan Císař (28. 1. 1932)

Pana profesora Císaře znají v této republice snad všichni, kteří mají s divadlem co dělat – herci, režiséři, scénografové, amatéři i profesionálové. Znají ho z jeho pedagogického působení, z amatérských přehlídek i festivalů, z historických i teoretických prací – zkrátka: Jan Císař je skutečně v našem divadelnictví pojmem. Za redakci jsme mu poblahopřáli na neformálním narozeninovém setkání v oblíbené kavárně Montmartre, který je “detašovaným pracovištěm” pražské DAMU. Křtila se tu i útlá publikace, kterou z přání a vzpomínek sestavila svému doyenovi k narozeninám Katedra teorie a kritiky DAMU. Mnoga ljeta, pane profesore, živijó!

Pavel Vašíček (21. 2. 1947)

“Nestoru českých loutkářských dramaturgů” posílá redakce zvláštní blahopřání, nejen proto, že se o časopis Loutkář zajímal jako zapálený čtenář už od dětských let, ale že se o něj zasloužil také jako přispěvatel, kritik, historik a v letech (xxxx) také jako jeho šéfredaktor. Slibujeme, že se k jeho práci na stránkách Loutkáře ještě letos vrátíme obšírnějším materiálem.

-nm-

Martin Klásek (25. 2. 1957)

Nastoupil jako šestnáctiletý chlapec do jevištní techniky Divadla S+H a zakrátko na sebe upozornil svým loutkovodičským nadáním. Přešel tedy z techniky do uměleckého souboru a několik let se střídal ve vodění loutky Hurvínka. Když se posléze projevila jeho schopnost napodobit hurvínkovskou fistulku a prokázal potřebné herecké schopnosti, začal jej Miloš Kirschner připravovat jako svého nástupce. A tak Martin Klásek již v roce 1974 absolvoval v dětské inscenaci Hurvínek mezi broučky svůj první herecký křest v postavách Spejbla a Hurvínka. Po několikaleté pauze začal v roce 1982 s Milošem Kirschnerem pravidelně alternovat. Zprvu jen v dětském repertoáru, později i v představeních pro dospělé. Když kvůli zdravotním problémům omezil Miloš Kirschner namáhavé zahraniční cesty, pokračoval M. Klásek i v tradici cizojazyčných verzí.

Napsal dialogy pro dětskou hru Přicházejí k nám S+H, jeho prvním samostatným autorským (a režijním debutem) byla hra Hurvínek a zrcadlo, po kterém následovala další – Hurvínek UFOnem. V roce 1990 se stal šéfem uměleckého souboru divadla a v roce 1996, po smrti Miloše Kirschnera, již třetím otcem hlavních protagonistů divadla.

V uplynulých sezónách uvedlo D S+H v jeho režii inscenace Hurvínek už zase zlobí a Hurvínkova cesta do Tramtárie, kterých je, spolu s Denisou Kirschnerovou, spoluautorem.

-mp-

Loutkář 1/2012, p. 2.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.