Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Slunečko, Petr: Koutek SAL

Jubilea v Jiskře

V době nedávné či zcela blízké oslavili nebo oslaví tři významní členové Loutkového divadla Jiskra z Kobylis svá životní jubilea – 65 let.

Manželé Malých, Milada a Emil, je oslavili 2. a 24. prosince 2010. Jejich věhlas překročil hranice Jiskry díky znamenitému vodění marionet, v němž dosáhli profesionální úrovně nejen v inscenacích souboru, ale i v individuálních výstupech. Zúčastnili se sedmi ročníků Přehlídek individuálních výstupů s loutkou, na nichž získali 15 cen. Pamětníci Chrudimí si jistě vzpomenou na jejich dvě vítězství (1977 – Netrhejte růže, 1985 – Ze života). Na nejrůznějších přehlídkách pak získali 12 cen.

Dalším jubilantem je Mgr. Zdeněk Němeček (5. března). Absolvent Pedagogické fakulty UK, působil jako redaktor Supraphonu, vedoucí katedry Institutu Ministerstva spravedlnosti a také jako středoškolský profesor. Jeho hlavní doménou však byla tvorba v hudební oblasti. Vytvořil řadu skladeb populární hudby, zavítal i do oblasti komorní hudby. Největší počet opusů však vytvořil pro inscenace Jiskry. Pro Jiskru vytvořil scénickou hudbu a písně pro 26 inscenací. Těmi nejlepšími budou jistě opusy pro Loupežníka Rumcajse, Vodníka Pivodu, Broučky, Čertova švagra, Zvířátka pana Krbce nebo Dvanáct měsíců. Za svou tvorbu získal na přehlídkách 5 cen.

Mohl bych ještě chvíli vyprávět o udělení nejrůznějších odznaků a jiných ocenění, ale to není zase tak důležité, jako to, že Jiskřané si svou práci bez našich dnešních jubilantů nedovedou představit.

Petr Slunečko

Setkání s paní poezií

Pošťák zvoní vždycky dvakrát. Když jsem otevřel dveře, tak mi do rukou vtiskl objemnou obálku. V ní jsem našel sbírku veršů Jaromíry Nohelové pod názvem Kytice modrých nadějí.

Mirku Nohelovou (nar. 17. 4. 1943) loutkáři znají především z její činnosti v olomoucké Kašpárkově říši, kde působí jako dramaturgyně, “mluvička”, režisérka i autorka pohádkových textů často veršovaných. Její sbírka veršů, kterou v roce 2010 vydal Literární klub Olomouc, je vskutku pozoruhodná.

Mirka dříve své verše uplatnila zřídka v nejrůznějších almanaších či časopisech. Svou sbírkou tentokrát čtenáře seznamuje s celoživotní básnickou tvorbou. Sbírka se člení na 6 částí, jejichž společným motivem je láska, touha po pravdě a upřímnosti. Vyhýbá se patosu, i když osobní rány osudu by po něm jinak volaly. Mirka je však statečná a moudrá zároveň. Je pro to všechno hodna našeho obdivu a uznání.

Na tomto místě bych si rád vypůjčil z této knížky několik veršů z jejích pohádkových textů:

Koníček pádí do času mládí

a klapot dětských střevíčků

má za ozvěnu rolničku…

Opona skrývá, co v duši zpívá

a do snů se nám zapletou

schůzky s princeznou zakletou…

Pták křídlem mávne a pravdy dávné

co slýchali jsme od matky

dál mluví ústy pohádky…

Bylo to příjemné setkání s paní poezií.

Petr Slunečko

Pavouk slaví

Tedy loutkářský soubor Pavouk z Nižboru slaví své 60. narozeniny. Stalo se tak ve dnech 5. – 11. listopadu 2010 a hlavní událostí oslav byla výstava loutek v nižborském zámku. Protože jsem měl čas a zámek znám z literatury, tak jsem se do Nižboru vypravil. Když jsem na místním nádraží vystoupil z vlaku a podíval jsem se k zámku, strnul jsem. Na vysokém kopci nad městečkem Nižborem se tyčil zámek, ale spíše středověký hrad poznamenaný řadou pozdějších přestaveb. Tenkrát napadlo dost sněhu, který nedbal cest a schodů, po nichž jsem klopotně a dlouho stoupal na vrchol hradního ostrohu. Únavu však nato vystřídala radost. Zámek-hrad je opravdu pěkný a zajímavý. V předhradí v několika místnostech byla výstava loutek, se kterými hraje místní loutkářský soubor Pavouk. Původních loutek zde lze nalézt jen několik, zato se divák může seznámit snad s téměř úplnou sadou loutek, které vytvořil Jaroslav Král (nar. 25. 9. 1919). Jeho loutky v menších sadách nalezneme u řady tradičních divadel, a i když by je dnes loutkáři asi odmítli, prezentovaná sada loutek působí výtvarně velmi sevřeně, stylově čistě a jejich technologie je navíc téměř dokonalá. Není možná na škodu se občas podívat zpět a i při vší kritičnosti vidět to dobré, co přetrvává.

První zmínka o představení místního souboru v Nižboru je z roku 1927. Pak už záznamy o činnosti loutkářů mizí. Další stopu nalezneme až v roce 1950. Nejúspěšnější období v životě souboru nalezneme v 70. letech, kdy se dostavují první úspěchy a soubor je znám nejen v okrese ale i kraji. O těch úspěších vypovídají představení souboru na krajské přehlídce, která se každým rokem konala v Hořovicích. Dva členové souboru také studovali na loutkářské konzervatoři v Rakovníku.

Na soubor také občas dolehly nepříjemné časy a útlumy v práci, které se objevily zejména v devadesátých letech minulého století. Soubor však stále hraje a těžkosti překonává. Je to nepochybně také zásluha jeho vedoucího Ladislava Vlhy. Ještě nesmím zapomenout na jeden rekord souboru, který asi nikdy nebude překonán. Který jiný soubor hrál 40 m pod zemských povrchem. V Koněpruských jeskyních uvedli loutkáři pohádku “Podzemní království” Františka Nepila, který byl fandou nižborských loutkářů.

Můj návrat od hradu byl ještě poznamenán nepříjemnou kluzkou cestou, vykoupenou milým klábosením s mladou výpravčí stanice. Pak přijel vlak a já jsem na Nižbor s radostí vzpomínal.

Petr Slunečko

Koutek SAL

Zasedání Rady SAL

13. listopadu se v Praze na svém řádném zasedání sešla Rada SAL. Hlavním úkolem bylo vyhodnocení činnosti SAL v roce 2010. Bylo konstatováno, že všechny úkoly byly splněny. Přehlídky, které SAL pořádala, eventuálně spolupořádala, byly organizačně dobře zajištěny a i jejich umělecká úroveň zaznamenala vesměs dobré výsledky. Těmito přehlídkami byly: 35. festival pražských amatérských loutkářů (26. – 28. 3.), 24. krajová postupová přehlídka v Lounech (27. – 28. 3.), Loutkářské letnice v Přerově (14. – 16. 5.), Loutkářské letnice v Rakovníce (21. – 23. 5.) a Raškovy Louny (29. – 31. 10.). Dále SAL uspořádala 9. ročník Přehlídky individuálních výstupů s loutkou, v jejímž rámci proběhla dvě oblastní kola v Přerově (15. 5.), v Praze (29. 5.) a finále v rámci Loutkářské Chrudimi (6. 7.). V roce 2011 se SAL bude podílet účastí na přehlídkách v Praze, Lounech, Přerově a také na Čechově Olomouci. V roce 2011 se připravuje vyhlášení X. přehlídky individuálních výstupů s loutkou a zabezpečení vydání 2. dílu publikace padesátiletých souborů, pro který poskytne dotaci Svaz klubů mládeže.

V roce 2011 se Rada SAL sejde na zasedání v Praze 9. 4., 4. 6. a 17. 9. Dále pak na Loutkářské Chrudimi a Čechově Olomouci.

Svaz klubů mládeže

Českomoravská rada SKM po svém sněmu se na prvním zasedání sešla v Praze 4. prosince. Projednala výsledky jednání a právních sporů ve věci vrácení majetku SKM, který byl v 70. letech minulého století neoprávněně zabrán. Součástí jednání byly i návrhy na dotaci akcí SKM, mezi nimi i SAL. K jednání Rady vyšlo i další číslo zpravodaje Spektrum, které čtenáře podrobně informuje o činnosti SKM a výsledcích Sněmu.

DILIA

Zajímavé informace o činnosti DILIA přinášejí zpravodaje agentury o činnosti ve II. pololetí 2010. Dilia doporučuje souborům texty autorů, které zastupuje. Pro loutkářské kolektivy to mohou být: Vlastimil Peška (Dlouhý, Široký a Bystrozraký), Jana Pithartová (Nevěsta pro hastrmana), Jan Skalický (Zeleninová pohádka), Lubomír Sůva (Jeníček a Mařenka), Lubomír Sůva, Karel Jaromír Erben (Pták Ohnivák a liška Ryška). Zájemci si mohou o zaslání textů k posouzení jejich realizace napsat (DILIA, Krátkého 1, Praha 9). V dalším čísle věstníku pak ředitel DILIA doc. JUDr. Jiří Srstka v článku “Novela autorského zákona v nedohlednu” píše o problému úpravy zákona, jehož text byl již připraven k meziresortnímu projednání, aby bylo možné odstranit některé jeho nejasnosti a chyby, které vznikají při aplikaci zákona. Důvodem odkladu právní úpravy do doby někdy kolem roku 2013 je jednak změna na místě ministra kultury a dále kampaň Pirátské strany, která nesprávně o připravované novele informovala veřejnost a media a vyvolala proti zákonu negativní tendence.

Společnost přátel LD Jiskra

2. října se konala valná hromada Společnosti přátel Loutkového divadla Jiskra, která zabezpečuje konání festivalů pražských loutkářů a dalších akcí. Vedle vyhodnocení práce od posledního zasedání valné hromady a schválení plánu činnosti do dalších let zvolila prezidentem společnosti významného umělce, akademického malíře Josefa Herčíka.

Rolnička

V říjnu vyšlo 3. číslo zpravodaje SAL Rolnička, která informuje o akcích SAL v roce 2010 a zejména přináší hodnocení IX. IVL. Dále zpravodaj přináší návrhy na technologii javajky, informace o činnosti souboru Martínek z Libáně a úvahu Lenky Pelcové “Loutkoherec může postavu rozdýchat”.

Rolnička Zbraslav

Na základě rozhodnutí Kulturního domu MNV Zbraslav byl založen v roce 1983 soubor Rolnička. Ve stejné době v akci “Z” bylo započato s výstavbou loutkového divadla. Výstavba pokračovala opravdu rychle, neboť již 30. září 1984 se konala premiéra v nově vybudovaném divadélku. Zde soubor pracuje dodnes jako občanské sdružení. Záplavy v roce 2002 divadlo velmi poškodily. Soubor se tedy pustil do opravy. Ta skončila v roce 2004 otevřením divadla 16. října. Během oprav však soubor stále hrál v místní základní škole. Soubor, který nyní vede Filip Toušek, má na repertoáru 15 inscenací, v nichž hraje 31 členů souboru.

Litoměřice – prosinec 2010

V době vánoční se v Muzeu města Litoměřic uskutečnila zajímavá výstava loutek a betlémů arch. Vladimíra Cejnara z Děčína. Osmdesátiletý výtvarník zde předvádí loutky pohádkových postav, v nichž zejména vynikají čerti. Velmi krásné jsou zvláště betlémy ve formě reliéfů, které užívají polychromii a barvy přírodního lipového dřeva. Škoda, že autor svá díla neprodává.

O kousek dál od Muzea v Knize a galerii u Šestáka vystavuje své loutky Karel Husák z Litoměřic. Opět zde vévodí čerti a nejrůznější strašidla. Autor, dnes 64letý, před lípou dává přednost bukovému dřevu. Setkání s loutkami obou autorů bylo zajímavé a potěšující.

Loutkář 1/2011, p. 38–39.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.