Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Malíková, Nina: Odešla legenda kanadského loutkového divadla

5. 1. 2010 zemřela ve věku 86 let Micheline Legendre, hudebnice, historička, profesorka umělecké akademie a autorka.

Hrála zásadní roli v rozvoji loutkářského umění v Québecku i v Kanadě. Se svojí skupinou Les Marionnettes de Montréal založenou v r. 1948, byla první, kdo uvedl kanadskou produkci na mezinárodní scénu. Micheline zároveň formovala celou generaci loutkářů.

Do loutkářského umění ji zasvětil v r. 1945 německý loutkář Albert Wolff, Micheline pak v letech 1951 a 1952 pokračovala ve svém vzdělávání v tomto oboru v Paříži a v Evropě.

Hrála jedině s marionetami, vytvořila 65 inscenací, které uvedla Kanadě a v zahraničí. Tvořila pro divadlo, televizi i film. Byla velmi činná jako organizátorka i na mezinárodním poli, účastnila se řady kongresů, kulturních delegací, výstav a organizovala v r. 1967 u příležitosti světové výstavy první mezinárodní loutkářský festival v Kanadě.

Byla nositelkou významných kanadských vyznamenání a řádů, v r. 2000 se stala čestnou členkou UNIMA.

Je autorkou publikace Marionnettes, Art et Tradition, která vyšla v r. 1986.

Měla jsem možno se s touto drobnou, křehkou ženou, i v pokročilém věku plnou dívčího půvabu, setkat na kongresu UNIMA v Magdeburku v r. 2000, kdy agilní kanadští reprezentanti UNIMA uspořádali na její počest slavnostní odpoledne, které bylo vlastně téměř jediným neformálním setkáním na jinak poměrně společensky studeném kongresu. Druhé setkání bylo vlastně nepřímé, a to když mi o ní v Montréalu vyprávěla Claire Voisard, kterou k loutkovému divadlu přivedla právě Micheline Legendre a inspirovala i její cestu za studiemi do Prahy. To třetí setkání bylo před dvěma lety na loutkářském festivalu v Saquenay, kdy v jiné interpretaci v několika představeních znovu ožila postavička Bobinette, kterou se Micheline zapsala do historie i srdcí nejen kanadských dětských televizních diváků.

Loutkář 2/2010, p. 68.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.