Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

psl: Koutek SAL

Festivaly, na nichž SAL spolupracuje

• 34. festival pražských amatérských loutkářů, výběrová přehlídka pro LCH souborů z Prahy a Středočeského kraje proběhla v Loutkovém divadle Jiskra, v Praze 8, Kobylisích, ve dnech 27. – 29. března. Zúčastnilo se jí celkem 7 souborů, 3 z Prahy a 4 ze středních Čech. Překvapením přehlídky byla účast souboru Kulíšek z Bystřice u Benešova, který po mnoha letech obnovil svou činnost. Pořadatelé (hl. m. Praha, Středočeský kraj, Městská část Praha 8, SAL SČDO, Společnost přátel LD Jiskra – s podporou ministerstva kultury ČR) udělili na návrh poroty 9 individuálních cen a 3 kolektivní (Cena SAL – Rolnička Zbraslav, Cena Karla Hackera – LD Jiskra, Jitřenka Mladá Boleslav – Hlavní cena).

• Loutkářské Louny, výběrová přehlídka se konala dne 21. 3. Vystoupily na ní celkem 4 soubory. Vedle domácího souboru to dále byly Spojáček Liberec, Klubíčko Cvikov, Boďi Jaroměř. Na závěr přehlídky proběhl seminář a závěrečné hodnocení. Přehlídka tentokrát zůstala bez vítěze a postupujícího na LCH.

• Přehlídka individuálních výstupů s loutkou

9. ročník přehlídky, jehož pravidla budou vyhlášena na letošní Loutkářské Chrudimi a který bude probíhat v I. pololetí r. 2010, podpořily další instituce. Vedle občanského sdružení DILIA, to budou dále Divadlo Spejbla a Hurvínka, redakce časopisu Loutkář a Českomoravská rada Svazu klubů mládeže, která velmi usiluje o úzkou spolupráci se SAL. 3. číslo občasníku SAL Rolnička, která vyjde v době letošní LCH, bude IVL z velké části věnováno.

Zprávy z oblastí

Ve dnech 24. – 26. dubna proběhlo Zbraslavské loutkaření, festival k 25. narozeninám zbraslavského loutkářského souboru Rolnička. Na akci, kterou pořádala Zbraslavská kulturní společnost, vystoupily vedle domácího souboru ještě Jiskra z Prahy 8, Čmukaři z Turnova, Divadélko Kováček z Prahy a Divadelní soubor Julie. Součástí oslav byla i Divadelní pouť v Městské zahradě, v níž vystoupily domácí Rolnička, Jiskra s Gaudiem z Radotína. Tento soubor byl jistým překvapení přehlídky, neboť jej mnoho loutkářů nezná. Soubor předvedl Perníkovou chaloupku a přesvědčil o tom, že je schopen dalšího vývoje především v zájmu dětského publika v obci, kde působí.

O dobrých podmínkách činnosti zbraslavské Rolničky a jejího možného vývoje svědčí skutečnost, že soubor k výročí vydal pěkný almanach k historii souboru a nahrávku písní z inscenací na CD nosiči.

-psl-

25 let v souboru Rolnička Zbraslav

Loutkářský soubor Rolnička v Praze 4 na Zbraslavi vznikl v roce 1983. To ovšem vůbec neznamená, že se loutkové divadlo na Zbraslavi dříve nehrálo. Loutkářský soubor zde existoval již ve 40. letech. Soubor působil ve zdejší sokolovně, než Němci veškerou sokolskou činnost zakázali. Loutkáři však pracovali dál tajně. Hrálo se po domácnostech. Nebyla to činnost ani jednoduchá ani bezpečná. Přesto se ji však podařilo natolik utajit, že nikoho ze souboru nepotkala žádná pohroma. K obnovení činnosti v sokolovně došlo pak 23. března 1946. Přes určité problémy po zákazu činnosti Sokola se hrálo až do roku 1961.

Rozhodnutím tělovýchovné jednoty Slavoj, která sokolský majetek převzala, činnost souboru prý pro malý ekonomický přínos zanikla a divadelní sál se změnil na turistickou noclehárnu. Po dlouhé přestávce pak soubor již jako Rolnička obnovil svou činnost a pravidelně hrál pro děti z města a okolí. Hrály se především klasické pohádky. Na pořad přišly i inscenace náročnější, jako byly např. Drdovy Hrátky s čertem. Soubor se ale také vzdělával a na své scéně přijímal odborníky, aby mu s jeho praxí v Boudě, jak se divadlu říkávalo, pomáhali. Soubor také navazoval kontakty s dalšími soubory a se svými inscenacemi začal, i když spoře, cestovat.

V historii souboru nalezneme i věru dramatické stránky. Tou největší byla povodeň, která na Zbraslavi kulminovala 14. srpna 2002. Vzala si tehdy velkou daň, neboť divadlo zcela poničila. Co dál? Zanechat činnosti, nebo pracovat a zase pracovat. To druhé zvítězilo a už to samo hovoří o schopnostech kolektivu a jeho úsilí.

V obnoveném zařízení se opět začalo hrát 16. října 2004. Nové divadlo je lepší než to staré a souboru poskytuje možnost se kvalitativně dále rozvíjet v zájmu svých diváků. Vedení souboru také dobře ví, co chce a jak toho dosáhnout, což jsou základní předpoklady, aby se loutkové divadlo v obci nejen hrálo, ale aby přinášelo zejména estetické hodnoty. O tom svědčí i úspěšné vystoupení souboru na 34. festivalu pražských amatérských loutkářů a ceny, které na něm získalo.

Tedy, Zbraslaváci, jen tak dále, nezapomínejte na své kořeny a hleďte sebevědomě do dalšího let.

Gaudium

Je zvláštní, že i v současné době vznikají loutkářské soubory, jak by řekl nezapomenutelný Vojtěch Cinybulk, polem pracující. Takovým dalším souborem je Gaudium, který vznikl v roce 2006 z původně zcela nesourodé skupiny lidí v pražském Radotíně, kteří měli zájem o divadlo, hudbu, film. Divadlo nakonec u nich zvítězilo.

Oprášili staré loutkářské texty a spolu s několika loutkáři z místního sokolského marionetového divadla začali připravovat svou první premiéru. Tou byla pohádka O kačátku. Premiéra vznikala doslova na kolenou. Každý ze souboru měl zvláštní úkol, aby se první provedení zdařilo. V prosinci stejného roku se tak stalo. Pak přišly na řadu Čtyři pohádky o jednom drakovi, Mlýn na čerty, O sněhulákovi s dobrým srdcem.

Soubor však nepřemýšlel pouze loutkově a nezapomněl ani na jiné žánry. Hrát pro dospělé bylo velkým lákadlem. Právě pro ně byl určen pořad Písně sladké Francie anebo Vánoční poezie. Sezona 2008 pak přináší inscenace Čarovná jeskyně, O Palečkovi a pořad z Petrarkových veršů pro vítání průvodu Karla IV., který se odehrál v rámci veselice v obci.

Soubor se chce ale také dále vzdělávat a poznávat další soubory. Rozjel se proto po pražských loutkových divadlech, aby zde čerpal nové poznatky. K utužení práce souboru sloužila také zájezdová činnost Gaudia. Zajeli proto do Bříství, Žertovic, Slivence a Zadní Třebáně. Jen za rok 2008 zahráli 32 představení. Soubor chce však víc a má rozhodně na to.

Je zajímavé, že se skládá převážně z žen. Muži jsou zde menšinou, což by se mělo poněkud napravit. Gaudium, přeloženo z latiny, znamená radost. Sobě a v divadle také divákům. Jim chce být za všech okolností věren. Má tedy velká přání a také plány do budoucna. Věřme, že se naplní.

Loutkář 3/2009, p. 101.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.