Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Hoffmeister, Adam: Slovo galeristy

Loutky nám dal do komisního prodeje pan František Kudláč, řečený Bubino, kterého znám už od jeho studií na pražské AVU a jehož otec byl známý grafik. Ten přesídlil na Slovensko, ale ze svých studií se velmi dobře znal s Jiřím Trnkou, což vyplývá i z dochovaného dopisu. Kromě Trnky znal rovněž velmi dobře mého otce a pana Břetislava Pojara, který loutky rovněž viděl a na pana Kudláče vzpomínal, přičemž ho ve vzpomínkách oslovoval důvěrně křestním jménem. Tento pan Kudláč měl sestru, která žila v Kyjově na Moravě a jmenovala se Filomona (Filka), která zemřela poměrně nedávno; byla nejstarší obyvatelkou Kyjova. Na půdě jejího domu se našla krabice s loutkami a korespondence s Trnkou. O pravosti korespondence nikdy nikdo nepochyboval. Co se týká loutek, ukázali jsme je panu Pojarovi, Kláře a Honzovi Trnkovi, kteří jejich věrohodnost nezpochybnili. Loutky dále vidělo několik bývalých Trnkových spolupracovníků z loutkového filmu, kteří též nezpochybňovali pravost. Akademická malířka Helena Trösterová-Trnková nám napsala do návštěvní knihy tento záznam: “Loutky pana Velíška a Klimta jsou zajímavé, protože jsou autentické. Stejně jako loutky z filmu Jiřího Trnky. Loutkové divadlo, které údajně tvořil, je vámi mizerně restaurované, sám by to takhle nikdy neudělal!” Další část textu se již netýká loutek.

S tím, že loutky byly mizerně restaurované, souhlasím, ale my jsme je rozhodně nerestaurovali, nové šatičky, vlásky a opravy si zařizoval pan Bubino Kudláč sám, ještě před tím, než jsme je viděli a než nám je nabídl k výstavě, takže za to opravdu nemůžeme. Zbytek textu od paní Trösterové není nijak milý, nicméně nezpochybňuje samotný původ loutek.

Nejraději, právě kvůli autenticitě, vystavujeme současné umění, autory, které osobně známe; při hledání původu u starších věcí se pokoušíme vždy přesně zjistit, od koho dotyčná věc je a její historii, včetně osobních svědectví, je-li to možné.

Loutkář 2/2009, p. 53.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.