Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

psl: Koutek SAL

Koutek SAL

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Již v minulých číslech Loutkáře SAL informovala o petici směřující k Ministerstvu kultury ČR a dalším institucím ve věci podpory Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Co je nyní nového: 5. února zaslal šéf sekretariátu Ministra kultury Mgr. Milan Kupka SAL dopis, v němž uvedl, že si Ministerstvo kultury uvědomuje, že MLK patří do Chrudimi. Ministerstvo bude také usilovat o to, aby zřizovatelem muzea bylo v budoucnu město Chrudim nebo Pardubický kraj. V této souvislosti jsou připravovány podmínky, které by umožnily bezúplatné předání muzea městu v souladu s reformou veřejné správy, aniž by to současně mělo pro převáděné instituce negativní dopad.

Uvedené informace považuje SAL za pozitivní. I nadále však bude situaci MLK sledovat a v případě potřeby doporučovat příslušným institucím provedení potřebných zásahů.

SAL a Říše loutek

Je potěšující, že svou cestu do SAL nachází opět přední soubor amatérského loutkového divadla pražská Říše loutek. Sluší se poznamenat, že Říše v minulosti již byla aktivním členem SAL, ale v minulých letech, které byly lety stagnace SAL, došlo k ukončení jejího členství. Doufejme, že to vše je jen minulost a že bude SAL spolu s dalšími členskými soubory lépe usilovat o zvýraznění významu loutkového divadla jako významného etického, estetického a emocionálního prostředku společenského života.

Účetnictví souborů

Mezi soubory na konci minulého roku pronikly zprávy o tom, že soubory (občanská sdružení) budou muset od roku 2008 své účetnictví realizovat v podvojné formě. Je třeba říci, že tyto informace byly předčasné. Vzhledem k tomu, že zřizovatelské vztahy v současné době téměř neexistují, je vedení účetnictví loutkářských souborů otázkou jejich bytí.

Tuto problematiku nově upravuje zákon č. 348/2007 Sb., o účetnictví. Podle něj vyjmenované instituce a především občanská sdružení mohou vést účetnictví nadále v soustavě jednoduchého účetnictví, pokud jejich roční příjem nepřesáhne 3 000. 000,- Kč. Protože takový soubor, který by dosáhl vyššího příjmu, si lze jen těžko představit, nemusí se soubory novou právní úpravou vzrušovat. Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2008.

Smutná zpráva

Dne 26. ledna 2008 zemřel ve věku pouhých 60 let v pořadí 6. předseda Svazu českých divadelních ochotníků Jaroslav Vyčichlo. Jeho domácím působištěm byly Radnice u Plzně, kde působil v místním souboru jako herec, režisér a organizátor. V roce 2002 byl na svazové konferenci zvolen předsedou Svazu a v roce 2006 pak byl oceněn za celoživotní činnost Zlatým odznakem J. K. Tyla. Jeho odchod je velkou ztrátou pro organizaci, v níž byl uklidňujícím a všem pozitivním názorům pozorně naslouchajícím člověkem.

Do volby nového předsedy práci Svazu bude řídit Dušan Zakopal.

Loutkář 2/2008, p. 57.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.