Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Malíková, Nina: Luděk Richter

Luděk Richter (nar. 26. 1. 1949)

Vyučil se typografem, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor angličtina – finština), byl pedagogem Jazykové školy v Praze, vystudoval režii na pražské DAMU, byl krátce režisérem Ústředního loutkového divadla, dramaturgem Kulturního domu ve Stodůlkách. V letech 1991–98 pracoval jako odborný pracovník ARTAMA. V současnosti vede Divadelní společnost Kejklíř, “pro niž chystá texty, navrhuje a vyrábí scénografii, režíruje, nakládá výpravu, řídí automobil, vykládá, staví a hraje”.

Řada loutkářů ho zná nejen jako výrazného organizátora (z celé řady aktivit připomeňme, že v r. 1991 inicioval přehlídku Přelet nad loutkářským hnízdem, které vymyslel název a do r. 1995 ji zajišťoval i po organizační stránce), ale především jako tvůrce spojeného s tzv. autorským divadlem.

Jeho inscenace vytvořené s amatérským souborem Paraple z 80. let (za všechny: Balada o Tristanovi a Isoldě aneb Osude z r. 1980, o rok později Hanýsek čili Člověk, Auto z pralesa, Kichotání, Markéta Lazarová?) patří v historii českého loutkového divadla – a nejen amatérského – k nezapomenutelným zážitkům. Tyto inscenace posouvaly hranice možností amatérského loutkového divadla svou ostře koncipovanou dramaturgií, hereckou vervou a v neposlední řadě i jasně čitelným mravním posláním ostře kontrastujícím s normalizační názorovou bezzubostí mnohých tehdejších profesionálních divadelních produkcí.

Inscenace skupiny Paraple stanovily laťku, kterou nebylo v následujících letech snadné překračovat. I když se zájem Luďka Richtera v dalších letech obrátil k tvorbě profesionální a v r. 1990 k založení divadelní společnosti, kterou vede, vyhraněný styl, kterým ovlivnil své souputníky i následovníky je v oblasti moderního českého loutkového divadla dodnes inspirující. “Usiloval a usiluje o současné loutkové divadlo, jež by bylo svou úrovní rovnoprávné s ostatními divadelními druhy a uměleckými obory […] divadlo, které by bylo důstojným způsobem komunikace mezi jeho tvůrci a diváky, byť jsou jím třeba i děti.”

Loutkář 1/2008, p. 0.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.