Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Svěrák, Václav: K Mateřince 2007

Tak jsme se na konci naší 42. divadelní sezony zúčastnili festivalu Mateřinka v Liberci. Nikoli jak by napovídalo zadání festivalu = přehlídka divadel hrajících pro předškoláky, ale kvůli Miladě jako vyznamenané autorce.

Naivní divadlo vyhlásilo před dvěma lety soutěž o hru. Milada už napsala pro naše divadélko Hračka 21 her a 3 velké pro Středočeské kulturní středisko a jak říká, chtěla znovu uplatnit hru, která by nebyla jen pro dva herce a loutky. Sprchou pro pýchou se dmoucí hruď bylo vyhlášení předsedy poroty p. Vašíčka, dramaturga Divadla Alfa Plzeň, že: “Porota měla na výběr, při neúčasti renomovaných autorů pro dětská divadla, práce grafomanů a autorů zahleděných do textů první republiky, a tak splňuje podmínky soutěže pouze tento ”princovsko – princezničkovský“ příběh. Neudělením I. a II. místa je na III. místě text Milady Svěrákové O princi, který měl rád zvířátka.”

Na slavnostním večeru byla oceněna tak jako každoročně (buď na Mateřince nebo na Skupově Plzni) všechna zúčastněná státní divadla systémem “každému něco, aby se někdo neurazil”. O hodnotě a vážnosti každoročního poklepávání na ramena, jací jsme jurové, svědčí i nepřítomnost poloviny oceněných.

Neúčast “osvědčených autorů” je o něco závažnější. Kmenoví autoři jednotlivých státních divadel pro děti mají hlavní zájem psát hry pro dospělé a nebo pro dospívající mládež, čímž se maskuje nezájem a nechuť psát i hrát pro dětského diváka. Prosazování “hraní pro celou rodinu” tomuto trendu jen napomáhá. A neúčast těchto autorů to potvrzuje.

Jistě, divadlo je buď dobré nebo špatné. Ovšem specifika práce pro děti a hlavně pak pro předškolní věk jsou neoddiskutovatelná. Ten hlavní zájem o hry pro dospělé je bohužel vidět právě na státních divadlech určených pro děti, a právě ta se tomuto poslání vzdalují. Teorie o hraní pro celou rodinu je nesmyslná a matoucí. Bohužel asi neznalostí, protože tohle vše bylo dávno i teoreticky zdokumentováno.

Není snad v Praze a v okolí mateřská škola, ve které bychom za svého působení nehráli. A to nás vede v poslední době k zamyšlení nad současným stavem divadla pro děti. Současné směřování našich pražských statutárních divadel pro mládež, Divadla v Dlouhé i Minoru, nás utvrzuje v přesvědčení, že se stále vzdalují svému poslání a tím i oprávněnosti státních dotací těmto divadlům. Už samotné změny názvů divadla s cílem se od dětského diváka distancovat s poukazy na “hraní pro celou rodinu” ukazují, co se dnes dětem předkládá. V představeních se přes hlavičky dětí hraje pro dospělého, což ve svém výsledku degraduje jakoukoli adresnost představení. Dokonce ani na odezvu pedagogických pracovníků se nebere žádný zřetel, a právě tyto názory by měly být pro naši práci nejsměrodatnější. Bude-li toto směřování pokračovat, nemáme o svoji existenci sebemenší starost. Poslední doba nám dává za pravdu, že by se divadlo mělo vrátit k osvětové a výchovné práci, protože všechna média na toto své základní poslání už skoro rezignovala.

Ročně vychází ze škol v naší republice na 150(!) herců, kteří se snaží uplatnit. Skupin hrajících po mateřských školách neustále přibývá živelně bez jakékoli kontroly nebo snad i pomoci od institucí, které jsou pro tuto oblast vytvořeny. Nevolám po kontrole, nebo dokonce zákazu, za třicet let pod Pražským kulturním střediskem jsme si rekvalifikací a přehrávek zažili až dost! Bohužel ale stále přetrvává pohrdání a ohrnování nosů nad touto prací. Většina členů těchto skupin byla i členy loutkových divadel, kteří podlehli kouzlu svobody a rozhodnutí dělat divadlo podle svého. Ovšem odchodem na volnou nohu jakoby se nad nimi v Loutkáři i v ostatním tisku zavřela voda. A tak si statutární divadla rozdávají ceny za práci, kterou vykonávají odhadem jen z 10%.

Loutkář 5/2007, p. 199.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.