Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Slunečko, Petr: Koutek SAL

Rada SAL

17. února se v Praze na svém řádném zasedání sešla Rada SAL. Prověřila především plnění úkolů vyplývajících z Plánu práce SAL a úkoly od posledního prosincového zasedání Rady. S ohledem na malý počet přihlášených loutkářů Rada přesunula uskutečnění oblastních kol a finále 8. přehlídky individuálních výstupů s loutkou na rok 2008. V tomto smyslu se zaměří především na intenzivnější propagaci akce mezi soubory. Dále se Rada zabývala organizací postupových přehlídek, na nichž se SAL podílí. Jde především o přehlídku v Praze a Lounech. Dále Rada projednala plnění příspěvkové povinnosti členů SAL, u níž došlo k určitému zlepšení, otázku náplně Rolničky a souhlasu Rady s udělením Zlatých odznaků J. K. Tyla v tomto roce. Na závěr jednání Rada přijala za nové členy SAL soubory Sokol Sušice a Klubíčko Napajedla.

Rolnička

V lednu vyšlo 1. číslo zpravodaje SAL Rolnička. Přineslo informace z prosincového zasedání Rady a o kooptaci nového člena Rady, jímž se stala Darina Martinovská z Prahy, která bude mít na starosti především učitelky mateřských škol. Dále zpravodaj obsahuje informace o přehlídkách SČDO a SAL v letošním roce. Rolnička také věnuje pozornost jubilantovi dr. Miloši Blahovi, který oslavil 85 let a je stále vedoucím souboru Zdravíčko Třebíč, a 62 letem Sváťova loutkového divadla v Litoměřicích. Závěr Rolničky pak patří Bohumíru Koubkovi, který na sklonku minulého roku oslavil 75. narozeniny.

Loutkové divadlo v Libáni

Mezi nejaktivnější loutkářské členské soubory patří Loutkové divadlo Martínek z Libáně. Soubor uspořádal v březnu t. r. přehlídku loutkových divadel za účasti 6 souborů. Mezi účastníky přehlídky byly kromě jiného soubory Divadlo z půdy (Klášter nad Jizerou), Srdíčko (Jičín), Zvonek (Hořice) a Spolek loutkářů (Úpice).

Zprávy členských souborů

Jednou z dalších povinností členských souborů je zaslat vedení SAL zprávu o činnosti za minulou sezónu. Z 18 členských souborů zaslalo svá hlášení za sezónu 2005/6 12 kolektivů. Jejich provozovateli jsou převážně obce a nejrůznější obecní zařízení. V 5 případech k zajištění své činnosti vytvořily soubory občanská sdružení. Polovina souborů svá představení uvádí 4x v měsíci, další soubory pak hrají pravidelně 2x v měsíci. Návštěvnost představení byla u kolektivů 13 962 diváků, což představuje 1 166 diváků na jedno.

Soubory SAL se zúčastnily 28 přehlídek. Pokud jde o počet představení, pak tento počet je 298, což představuje průměr téměř 25 představení na soubor.

Důležité upozornění pro soubory

Letošní 56. loutkářská Chrudim se koná ve dnech 30. 6. – 6. 7., Čechova Olomouc pak 10. – 11. 11. 2007.

Loutkář 2/2007, p. 62.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.