Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Zelenka, Karel: Velká divadla v miniatuře

Na jaře roku 2005 jsem přijal nabídku zúčastnit se německého veletrhu kultury a na popud této nabídky se ozvali kupodivu nejprve ne němečtí, ale francouzští kulturní činitelé. V nabídce byl projekt Kouzelný svět dětského divadla a demo snímek, který byl vyroben ve spolupráci s Q-Q studiem v Ostravě na ukázku pro Českou televizi.

Výsledkem naší spolupráce byla výstava v malebném městě Saint-Laurent, která byla součástí širokého spektra všech druhů uměleckých činností. Tuto akci bychom mohli volně nazvat Týden kultury států Evropské unie. Každý z těchto států byl zastoupen umělci, tanečníky, hudebníky, zpěváky apod., pro reprezentaci České republiky byl vybrán projekt Kouzelný svět dětského divadla 19. století. Díky této kulturní události (doba konání 7. 5. – 14. 5. 2005) měla divácká veřejnost ve Francii možnost seznámit se s expozicí, jenž prezentovala dnes už unikátní dochovanou sbírku papírových kulis, loutek a dekorací. Cena této soukromé sbírky nespočívá jen v její finanční hodnotě, ale i v jejím historickém zařazení, kompletnosti a ucelenosti. Je znám autor litografie – Carl Bayer (darmsttatský dvorní divadelní malíř), tiskař Josef Scholz i původní a současný majitel sbírky. Výstavu 20 scén s původními kulisami doplňují i původní německé scénáře divadelních her. Již v době trvání výstavy i po jejím skončení projevilo mnoho muzeí zájem o zapůjčení výstavního souboru, takže lze předpokládat, že soubor bude představován veřejnosti na mnoha dalších místech Francie.

Další výstava na sebe nenechala dlouho čekat a konala se od 2. července do 8. září 2005 v Imagerii nádherného města Epinal (město leží 120 km od Štrasburku v pohoří Vogéz). Nejvýraznější a ve Francii i celé Evropě ojedinělou památkou je v Epinalu právě Imagerie. Jde vlastně o muzeum s více než 30 000 litografickými tisky, sbírkou dřevěných i kamenných litografických matric, manufakturou, ve které se ještě stále tiskne metodami zavedenými v roce 1796 tehdejším majitelem tiskárny (Jean-Charles Pellerin), a také výstavní a prodejní síní, kde je možné tyto tisky zakoupit. Je pochopitelné, že právě pro úzkou vazbu s litografií byla právě Imagerie důstojným stánkem pro expozici Kouzelný svět dětského divadla 19. století.

V hodnocení odborníky byl obdivován rozsah a souborná ucelenost sbírky i výborný stav v jakém jsou miniatury divadel včetně figur a rekvizit zachovány. Restaurátoři a znalci též nepřehlédli preciznost tištěných dekorací, které jsou zpracovány do nejmenších detailů.

Další akcí, kde byla téměř celá expozice nainstalována, byla loňská Loutkářská Chrudim, kde měli možnost zhlédnout expozici čeští loutkáři i laická veřejnost.

Zatím poslední vystavení sbírky proběhlo ve spolupráci s Kulturhistorisches Museum Görlitz (kurátorka Ines Andrews). Výstava byla umístěna v Barockhausu a probíhala v období od 3. listopadu 2006 do 18. února 2007.

Již při instalaci došlo k překvapení. Místní muzeum totiž vlastnilo několik kopií archů reprizovaných v r. 1985. Jeden z tisků jsem okamžitě poznal, neboť byl shodný s tiskem nacházejícím se i v mé sbírce (jednalo se o Wald 101-C), ale nemohl jsem na něm nalézt signaturu autora (Carla Bayera) a letopočet (1885). Až po chvilce důkladného sledování jsem paní kurátorce oznámil, že na tisku patřícím muzeu jsou již od výrobce ořezány okraje zhruba o 5 cm, tudíž je tisk bez signatury a letopočtu. Po ukončení výstavy jsem byl obdarován 19. kopiemi patřícími stejnému tiskaři (Josef Scholz) i autorovi (Carl Bayer), které se staly dalším obohacením mé sbírky.

V současné době se zabývám projektem divadelního ztvárnění dramatu vytvořeného podle původního scénáře speciálně pro loutkové divadlo Annou Johnovou a Pauline Schulzovou (scénář je též součástí sbírky), které jej přepracovaly ze stejnojmenné divadelní hry Loupežníci od Friedricha Schillera. Projekt se skládá z vlastní výroby kulis, figur a rekvizit, která se v dalších fázích propojí s přípravou na představení (včetně zvukových a optických efektů) a konečně i interpretace vlastního textu. Cílem projektu, který bude i historickou rekonstrukcí, je seznámení diváků s dramatem Loupežníci tak, jak bylo hráno v loutkovém divadle v 19. století.

Loutkář 2/2007, p. 55.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.