Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Ozábalová, Ivica: Bábkarské festivaly na Slovensku

BÁBKARSKÁ BYSTRICA

Je festivalom slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a vybranými súbormi sveta.

Festival sa koná od roku 1977. Najprv prebiehal ako festival slovenských profesionálnych bábkových divadiel, od roku 1994 sa stal medzinárodným, so zameraním na tvorbu bábkových divadiel a súborov krajín tzv. Visegrádskej štvorky. Cieľom festivalu je vytvoriť priestor a podmienky pre tvorivú spoluprácu a vznik medzinárodných projektov.

Festival je bienálny, koná sa každý párny rok na jeseň v meste Banská Bystrica. Roku 2006 prebehne už jeho 15. ročník. Hlavným organizátorom festivalu je Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica.

STRETNUTIE – SPOTKANIE – TALÁLKOZÁS – SETKÁNÍ

Pod týmto názvom sa roku 2006 uskutočnil už 8. ročník festivalu bábkarských vysokých divadelných škôl krajín Visegrádskej štvorky. Stretávajú sa na ňom študenti – budúci režiséri, dramaturgovia, scénografi a herci bábkových a alternatívnych divadiel a ich pedagógovia. Festival umožňuje prezentovať semestrálne, ročníkové a absolventské študentské práce. Poskytuje tiež priestor na konfrontáciu a výmenu skúseností s možnosťou realizovať spoločné workshopy.

Od roku 1999 sa koná každý rok na jar v meste Nitra. Hlavným organizátorom festivalu je Staré divadlo v Nitre.

HRÁME PRE VÁS

Prehliadka alternatívnych a bábkových divadiel pre deti s medzinárodnou účasťou v rámci bratislavského Kultúrneho leta.

Prehliadka, jediná svojho druhu na Slovensku, prináša kvalitnú divadelnú programovú ponuku aj v letnej sezóne, počas školských prázdnin. Nekonvenčné divadelné predstavenia sa hrajú každú nedeľu na nádvorí Bibiany v letných mesiacoch júl – august.

Prehliadka sa koná každoročne, roku 2006 prebehol šiesty ročník. Hlavným organizátorom podujatia je Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave.

FESTIVAL ROZPRÁVKY PAVLA DOBŠINSKÉHO

Koncom roka 2005 zorganizovalo Bratislavské bábkové divadlo svoj prvý festival Rozprávky Pavla Dobšinského. Ako našepkáva názov, bol venovaný najvýznamnejšiemu slovenskému zberateľovi a rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskému pri príležitosti 120. výročia jeho úmrtia.

Na festivale sa predstavilo všetkých päť slovenských profesionálnych bábkových divadiel a poslucháči Katedry bábkarskej tvorby VŠMU s inscenáciami hier klasických rozprávok.

Festival má ambíciu pokračovať ďalšími bienálnymi ročníkmi. Jeho hlavný usporiadateľ, Bratislavské bábkové divadlo, chce takýmto spôsobom oživiť záujem divadelných tvorcov a divákov o slovenskú a inonárodnú klasickú a ľudovú rozprávku.

BÁBKARSKÝ FESTIVAL MODRÝ KAMEŇ

Nádvorie stredovekého hradu Modrý Kameň z 13. storočia ožíva každý nepárny rok neobvyklým ruchom. Obsadia ho bábkari a bábky, ako aj nedočkaví diváci, najmä deti, aby sa počas víkendových dní v druhej polovici júna ponorili do sveta fantázie a rozprávok, do sveta bábkového divadla. Súčasťou bienálneho festivalu je seminár a pracovné dielne, zamerané na rozvoj detskej kreativity.

Na festivale vystupujú profesionálne bábkové divadlá a agentážne skupiny. Amatérske bábkarské súbory tu uvádzajú predstavenia hrané deťmi v spolupráci s centrami voľného času a základných umeleckých škôl. Na festivalovom dianí nechýbajú súbory zo zahraničia, najmä z blízkych susedných krajín Visegrádskej štvorky.

Hlavným organizátorom Bábkarského festivalu Modrý Kameň je Slovenské národné múzeum – Múzeum hračiek a bábkarských kultúr hrad Modrý Kameň v rovnomennom mestečku.

*

VISEGRÁDSKÝ LOUTKÁŘ

Bol to dobrý a užitočný nápad, koncipovať jedno číslo LOUTKÁŘE ako “visegrádske”. Informácií o tom, čo sa okolo nás v bábkarskom svete deje, nikdy nie je dosť. Už roku 1928, teda takmer pred 80-timi rokmi, vyšlo tzv. slovenské číslo LOUTKÁŘE. Dúfam, že to “visegrádske” z roku 2006 si nájde svoj priestor na opakovanie, na ktoré nebudeme musieť čakať tak dlho!

Loutkář 5/2006, p. 230.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.