Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Pickel, Vanessa - Gerzymisch, Katharina: Ptát se v každém představení znovu...

V projektech Figentheater( nemá být Figurentheater????) Wilde-Vogel ze Stuttgartu se spolu setkávají rozdílné žánry, jakými jsou loutkové divadlo a činohra, aby tak vzájemně navázaly nový, zajímavý vztah.

V těchto inscenacích se vždy znovu spojuje materiál a prostor, obraz a zvuk, loutka a herec. V rozhovoru s Michaelem Vogelem se Vanessa Pickel a Katharina Gerzymisch, studentky Institutu divadelní vědy Univerzity v Mainzu soustředíly především na projekt Orfeus in underground v režii Hendrika Mannese.

Ve scénické improvizaci herců, hudebníků, tanečníků a loutkoherců je tu novým pohledem zkoumán mýtus pěvce na cestě do podsvětí…

Jste činný především v oblasti figurálního divadla, proč

jste přijal spolupráci na činoherním představení Orpheus in underground? Co vás osobně motivovalo?

Tento projekt jsme vymysleli společně s režisérem Hendrikem Manessem, abychom se v dialogu na orfeovské téma mohli sejít s dalšími umělci. Projekt nebyl nikdy plánován jako představení, teprve po premiéře, zřejmě z bezradnosti a z potřeby jej nějak zařadit, byl takto ex post označen.

Jakou představu máte o performanci?

Nemám o ní žádnou “představu”. Nejsem si vůbec jistý, jestli “ Orpheus” vůbec byl nějakou performancí. Určitě zde lze nalézt některé performanční prvky, spíš to však byla improvizace. Takhle jsme to ovšem nenazvali, protože jsme ani neměli záměr to nějak klasifikovat! Měli jsme téma, měli jsme režiséra a také skupinu umělců z různých oborů. To byly prvky, jež ze hry něco udělaly. V Orfeovi nám nešlo o to, abychom v něm inscenovali konečný stav, nýbrž abychom přítomný okamžik a prostor nechali otevřený, abychom tím ukázali cosi živého a pravdivého, společnou kompozici vzniklou v jednotlivých vrstvách a akcích bez důkladné domluvy mezi herci(…), ale aby přesto vždy důkladně působila svým osobním přístupem k orfeovskému tématu! Každým novým představením jsme si chtěli znovu klást otázku Co je u zde ještě divadlo, co improvizace a co performance.

V každém představení, podobně jako ve figurálním divadle, hraje materiál a způsob, jak se s ním zachází, obzvlášť důležitou roli. Kde vidíte v práci s materiálem podobnosti a kde rozdíly?

To je otázka!… Co je figurální divadlo a co je performance? Co se pro mne ve figurálním divadle jeví jako ústřední postup, to je animace. Nejdůležitější zůstává tázání se a oživování “mrtvého” materiálu. Setkávají se u toho divák a herec a silou své představivosti jej společně oživují.

Čím se konkrétní materiál stává zajímavým ?

Pohyblivostí, fyzicky i tvořivě. Otázka, co to dělá s mým tělem, myšlenkami a pocity…Volba materiálu souvisí pokaždé s tématem divadelní hry…

Jak daleko se ve své práci necháváte inspirovat konkrétním materiálem? Má použitý materiál vliv na výpravu hry, anebo je to obráceně?

Jistě má, a to ve všech směrech. Již volba tématu se váže ke konkrétnímu materiálu. Stejně tak se k tématu váže výroba figur. Především mě ale ovlivňují lidé, kteří se na tom kterém projektu podílejí…

A jak probíhal pracovní postup u Orfea?

První krok: mýtus Orfeus, Monteverdiho “L´Orfeo” a Hendrik Mannes, který dal dohromady skupinu umělců (herec, tanečník, hudebník a animátor). Druhý krok: dvě zkušební fáze se všemi zúčastněnými. Šlo o to, aby se pro každého hráče vytvořil k tématu osobní způsob použití výrazových prostředků, přičemž by se hudbou a pohybem společně sladilo scénické jednání tak, aby nerušilo existenci ostatních partnerů. A mít přitom možnost zažívat impulzy, které ve mně vyvolávají akce těch

druhých a obráceně. Třetí krok: v devíti představeních jsme se společně s režisérem pokoušeli formulovat tyto postupy vždy nanovo.

Proč jste se v těchto performancích rozhodli právě pro hlínu? Přemýšleli anebo zkoušeli jste to i s jinými materiály?

Materiály byly hlína, voda a oheň. Rozhodnutí právě pro ně souviselo jednak s tématem, jednak s formou hraní, resp.se zúčastněnými hráči. Hlína – země je pro mne prahmota…ze které možná vzešel veškerý život. Mokrá hlína se samozřejmě pojí s rukama, s materiálem pro kostýmy a s prostorem(…) Asociacemi byl Sisyphos i věčně tvořivý Orfeus. Dílna je na scéně, proces vznikání takřečeno “live”, jenomže pomíjivý. Figury vznikají pouze pro představení. Marioneta na nitích je vytažena z bláta(…) Ale k hlíně jsme dospěli právě zkouškami s mnoha dalšími materiály. Zkoušeli jsme ty, jež vodu odmítají, i ty, které ji naopak sají. Na zkouškách se ukázalo, že když se koncentruji na jednoduché materiály, zůstávám v intenzivnějším kontaktu s ostatními spoluhráči, jsem k nim otevřenější, spontánnější a přímější. Otvírají se zkrátka další dveře(…) Z mnoha komponentů byly ve výsledku použity jenom fragmenty.

Chcete někdy znovu použít prvky figurálního divadla v nějaké jiné umělecké formě?

Samozřejmě, že ano, nezbývá mi nic jiného. Jde pořád o divadlo a divadlo je přece obsaženo ve všech uměních. A speciálně divadlo loutkové! Práce na Orfeovi měla a bude mít vliv i na mou další práci. Touto mou interdisciplinární zkušeností jsem zjistil, kde leží její problémy, nebezpečí a možná i hranice, jež jsou zde kromě jiného i proto, aby byly překročeny !

Z časopisu Das andere Theater 2003/4 přeložil –pu-, redakčně kráceno.

(Pozn. red.: Německého loutkáře Michaela Vogela představujeme v tomto čísle také v rozhovoru s Lucií Kolouchovou u příležitosti Vogelova pohostinského vystoupení v autorské inscenaci Hamlet.Exit na letošním Přeletu nad loutkářským hnízdem v Praze. Inscenace Hamleta byla před osmi lety závěrečnou prací Michaela Vogela – tehdy ještě posluchače loutkářského oddělení stuttgartské vysoké školy. Českým čtenářům jsme chtěli pohled na Vogelovu současnou tvorbu vedle Hamleta a Toccaty prezentované na letošním Spectaculu interesse rozšířit o další titul, na němž se tento výrazný mladý německý loutkář v poslední době podílel.)

Loutkář 5/2006, p. 206.

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.