Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Richter, Luděk: Blahopřejeme Haně Budínské...

Haně Budínské byla 20. června udělena za celoživotní přínos k rozvoji dětského loutkového divadla cena ministra kultury v oboru dětských estetických aktivit pro rok 2006. […] Hana Budínská je zakladatelkou tvořivé loutkářské práce s dětmi na bázi komplexní estetické výchovy a pozdější dramatické výchovy v Československé republice. Sama vychovala řadu osobností ať už pro loutkové divadlo (např. Jiřího Vyšohlída, protagonistu hradeckého DRAKa) či pro úplně jiné, někdy i zdánlivě nesouvisející obory, pro něž je však vybavila vnímavostí, představivostí, fantazií a tvořivostí a řadou dovedností a schopností, řečovými počínaje a výtvarnými konče. K výchově tisíců dalších přispěla svou činností publikační a vzdělávací.

Narodila se 25. dubna 1933 v Havlíčkově Brodě. Absolvovala Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně u profesora Karla Langra. Tady se také roku 1952 ve školní pokusné scéně Ajdivadlo aktivně zapojila do loutkového divadla nejprve jako loutkoherečka , později i jako výtvarník a režisér vlastní loutkové hříčky Budulínek. Roku 1954 se stala vedoucí loutkářského úseku oddělení estetické výchovy Ústředního domu pionýrů a mládeže J. Fučíka v Praze, kde až do odchodu do důchodu roku 1992 třicet osm let vedla loutkářské kroužky a soubory dětí a mládeže, v nichž byla zároveň i citlivým režisérem, scénografem a pedagogem.

Napsala řadu loutkových her , hříček a adaptací, často za spolupráce kolektivu dětí. […] Uspořádala několik výstav koláží, prací s papírem, přírodními materiály a těstem, batik a kreseb. Napsala nespočet článků, publikaci Odznak odbornosti Loutkář a se Soňou Pilkovou stále inspirativní Čtyři barevné kapky, dále metodickou brožuru Zájmové kroužky loutkového divadla a kartotéku her a cvičení, kterou dodnes opakovaně vydává Artama pod názvem Hry pro šest smyslů, a řadu dalších publikací. Vedla mnoho seminářů na Loutkářské Chrudimi i jinde a čtyři roky učila i na katedře výchovné dramatiky DAMU. Dodnes je činná při různých konzultacích a také literárně a výtvarně.

Na Loutkářskou Chrudim se dostala poprvé roku 1961 a od té doby zde v průběhu 28 let hrálo jejích 5 dětských a mládežnických skupin 12 inscenací, z nichž nejúspěšnější byly v letech 1961 – 1970 Pohádka o malém ježkovi, Hra pro zalezlíky, Pozor, nebezpečí!, Pohádka o dvou O a Komedianti. […]

Hana Budínská se vždy snažila o divadlo živé, současné, tvořivé. Je jednou z prvých, kdo u nás objevovali, rozpracovávali a uplatňovali nové postupy práce s dětmi a mladými lidmi, a tím i nové inscenační přístupy. Metodami komplexní estetické výchovy a v jejím rámci dramatické hry H. Budínská nejen vychovala řadu samostatně myslících lidí, ale přinesla i oživující vklad do vývoje českého loutkářství a to nejen dětského.

Loutkář 5/2006, p. 198.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.