Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

anonym: Vzpomínáme

21.10.1906 se narodil Vilém Majzner, poslední člen významného loutkářského rodu Majznerů, kteří v devatenáctém a počátkem dvacátého století hrávali svá loutková představení

v oblasti severních a východních Čech. Vystudoval Umělecko průmyslovou školu v Praze, aby pak převzal po otci a strýci kočovnou živnost. S tou skončil v 50.letech minulého století

a společně se svoji ženou, rovněž loutkářkou, se stal jedním z prvních členů profesionálního

loutkového divadla v Liberci, kde úspěšně působil řadu let a dál předával bohaté loutkoherec-

ké zkušenosti.

30.10. si připomeneme 135.let od narození akad.malíře Oty Bubeníčka, kterému společně se sochařem Ladislavem Šalounem, vděčíme za vznik loutkové scény Umělecké výchovy v Praze na Královských Vinohradech, která svojí činností ovlivnila umělecký rozvoj amatérského loutkářství v první polovině dvacátého století. Ota Bubeníček zde vytvořil dekorace pro více jak 350 inscenací, a současně odehrál přes sedm set představení. Byl jedinečný společník a bavič, znamenitý imitátor všech zvířecích hlasů. V oblasti malířské tvorby se převážně, jako žák prof.Mařáka, věnoval krajinomalbě.

9.11. si připomeneme 130 let od narození znamenitého loutkáře a divadelníka Václava Sojky-Sokolova. Jako zakládající člen loutkové scény Umělecké výchovy v Praze na Královských Vinohradech, byl dlouhá léta v kolegiu vedení této významné amatérské loutkové scény, jejím režisérem a znamenitým hercem. Dominoval zejména v roli Kašpárka, s kterým se ve dvacátých letech minulého století sedm let prezentoval ve vysílání Radiožurnálu, v seriálu čtených loutkových her. Byl také jedním z prvních generálních sekretářů UNIMA. K loutkovému divadlu přivedl i svého syna Václava, který vedle dlouhé řady uměleckých aktivit napsal řadu loutkových her, které se dodnes objevují na repertoáru amatérských i profesionálních divadel. Zemřel 21.10.1966.

Před 55. lety zemřel ing. František Čech, znamenitý loutkář, organizátor a především loutkářský dramatik, který napsal a vydal kolem 80. titulů, které ještě dnes patří do repertoáru našich amatérských scén. Svoji uměleckou činnost spojil s olomouckou loutkovou scénou Kašpárkovy říše, která patří mezi nejvýznamnější nejenom na Moravě.

Loutkář 5/2006, p. 194.

MEZINÁRODNÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM PUPPETRY – VÝZVA

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.