Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

Slunečko, Petr: Koutek SAL

Raškovy Louny

Ve dnech 28. – 29.10. se uskuteční přehlídka loutkářských souborů, která nese název 9. dostaveníčko loutkářů – Raškovy Louny. Hlavními pořadateli jsou domácí soubor Stálého loutkového divadla a SAL SČDO. Vedle domácího souboru

( Královna Koloběžka ), v Lounech dále vystoupí Kováček ( Tři prasátka ), Martínek Libáň ( Pohádka o slunci ), Klubíčko Cvikov ( Čertoviny ), OĎI Jaroměř ( O bílém hadovi ), Rakovník ( O perníkové chaloupce ) a Jiskra Praha ( Líná Barka ). Součástí přehlídky bude seminář o jevištní mluvě, který povede Hana Dostřelová a pietní akt u hrobu bývalého principála lounského divadla pana Rašky.

V Humpolci se slaví …

Loutkové divadlo v Humpolci jehož zřizovatelem je Městské kulturní a informační středisko, letos slaví 75. výročí činnosti loutkové scény a 100 let loutkářství na Humpolecku. K těmto oslavám soubor připravil ve výstavní síni muzea Dr. A. Hrdličky výstavu loutek a divadelních rekvizit. Výstava proběhla ve dnech 13.8. – 29.9. za velkého zájmu a pozornosti veřejnosti.

32. festival pražských amatérských loutkářů

Pražská výběrová přehlídka se bude konat ve dnech 23. – 25. března 2007 opět v Loutkovém divadle Jiskra v Praze 8, Kobylisích. Tentokrát bude určena pouze souborům z hl. města Prahy, neboť Středočeši konečně uspořádají vlastní výběrovou přehlídku v Rakovníku. Tuto skutečnost umožnil nárůst počtu loutkářských souborů v kraji. V září byly pražským souborům zaslány přihlášky na festival, aby ho bylo možné s dostatečným předstihem kvalitně připravit.

Vážený přátelé, loutkáři,

10. září 2005 proběhla v Praze další konference Skupiny amatérských loutkářů SČDO, která zvolila nové vedení zájmové organizace a stanovila hlavní záměry na příští 4-leté období.

Konference byla prodchnuta cílem zabezpečit renesanci organizace amatérských loutkářů. Co to znamená? Především navázat na vše dobré, co bylo v minulých letech vytvořeno, a současně se inspirovat u kořenů vzniku SAL, kdy organizace byla vlivnou, silnou a početnou institucí. Prakticky to znamená pořádat festivaly a přehlídky, zastávat zájmy amatérských loutkářů v nějrůznějších institucích, obnovit přehlídku individuálních výstupů s loutkou, zmapovat a pečovat o obnovu loutkového divadla v mateřských školách. Je toho dost, co by ještě bylo možné vykonávat, patří sem i oceňování zásluh loutkářů a jejich souborů.

K takové práci Vás nové vedení SAL chce všechny pozvat. Co je proto třeba vykonat?

Jen vstoupit do SAL SČDO.

Členství v SAL může být realizováno ve třech rozdílných formách. Jednak se mohou stát členy SAL jednotliví členové souborů. Druhá forma vychází z členství několika členů souboru. Konečně třetí forma, ta nejvýznamnější, kdy se členem SAL stává celý soubor. Takový soubor je pak členským souborem SAL. Členský příspěvek činí v prvních dvou formách 100 Kč za 1 člena či individuálního člena. Členské soubory platí členské příspěvky ve výši 80 Kč za 1 člena souboru.

V případě zájmu souborů nebo jednotlivců se lze obrátit na adresu sídla SAL:

Pém Jan

Loutkářský soubor Před Branou

V Hradbách 2311

269 01 Rakovník

Loutkář 4/2006, p. 184.

Divadelní areál Bouda - zážitek, který jinde neseženete!

This website is maintained by Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Prague, ID no.: 67363741. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.