Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

Vyšla hvězda nad Betlémem
Divadlo DRAK, Hradec Králové

3. 12. 2016

Pavel Vašíček – Josef Volák: Vyšla hvězda nad Betlémem

Uvádí Divadlo Drak a MIFD o.p.s.

Hra Pavla Vašíčka je montáží textů ze stejnojmenné knihy Josefa Voláka, písní Adama Michny z Otradovic, lidových vánočních zpěvů a fragmentů lidových vánočních her českého baroka. Adventní období je už neodmyslitelně spjato s přeplněnými hypermarkety a hektickými přípravami oslav, stejně jako záplavou novinových článků, které si toto třeštění berou na mušku a žehrají na vyprázdněný charakter současných Vánoc. Stalo se tradicí Divadla Drak uvádět v tomto čase jako protiváhu všemu výše zmíněnému hry s biblickou tématikou a namísto kárání je pozvat ke společnému estetickému zážitku opírajícímu se o základní příběhy naší křesťanské tradice a jejich humanistického poselství. Inscenace Vyšla hvězda nad Betlémem v tomto plně navazuje na předchozí Štědrej večer nastal a Hej, Mistře! Soustřeďuje se přímo na pasáže z Nového zákona, které se vážou k narození Ježíše (Zvěstování, Zrození, Pastýři, Tři králové, Vraždění neviňátek, Útěk do Egypta, Návrat do Galileje) a tvoří tak duchovní podklad vánočních svátků.

Dramatik: Pavel Vašíček; autor předlohy: Josef Volák; úprava: Tomáš Jarkovský; úprava: Jakub Vašíček,

režisér: Jakub Vašíček; scénický výtvarník: Kamil Bělohlávek; kostýmní výtvarnice: Tereza Venclová; výtvarník loutek: Jiří Bareš; hudba: Daniel Čámský; hudba: Adam Michna z Otradovic; dramaturg: Tomáš Jarkovský

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.