Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu

KLINIKA JAKO SPECIFICKÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ NYNÍ TAKÉ V DIVADELNÍM PROSTŘEDÍ

Divadlo DRAK a především jeho vzdělávací a experimentální platforma – Mezinárodní institut figurálního divadla – vstupuje do úzké spolupráce s Katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Pro její studenty i jejich školitele připraví v termínu od 7. do 13. května 2018 „klinický týden“, pilotní aktivitu, která má ověřit možnosti fungování Divadla DRAK jako kliniky – tedy v prostředí uměleckých oborů nového typu pracoviště. Cílem unikátního projektu je zajistit kvalitu studia a zavést inovace a moderní trendy do vzdělávání budoucích umělců a pedagogů.

Klinika jako speciální vysokoškolské pracoviště, které studenty vyvede ze školních lavic do praxe, ale zároveň rozvíjí jejich znalosti a dovednosti ve spolupráci odborníků a pedagogů – dosud záležitost spíše lékařských fakult. Nyní tento koncept zkouší také fakulta divadelní. „Prvním pracovištěm, které na sebe také vzalo úlohu ověřovatele celého konceptu, je královéhradecké Divadlo DRAK a jeho Institut figurálního divadla spjatý s prostorem Labyrintu. Celá idea “kliniky„ i postupy jejího budování, vše bylo od počátku připravováno ve spolupráci s pracovníky Divadla DRAK,“ představuje tento koncept Roman Černík z Katedry výtvarné dramatiky na pražské DAMU.

„Klinika v Divadle DRAK má umožnit propojení výuky a tvorby v rámci školy s reálnou praxí prostřednictvím animovaných pobytů a cílených činností pod vedením zkušených a uznávaných odborníků z praxe. Studentům tak umožní hlubší a osobnější poznání divadla i možností oboru, do jejich formování se zapojí také pracovníci divadla, ať už formou přednášek, vtažením studentů do reálného provozu či prací na společných úkolech v týmech studentů a zaměstnanců klinického pracoviště,“ prozrazuje Dominika Špalková, umělecká ředitelka divadla. Studenty během klinického týdne čeká mj. hudební zkouška k připravované inscenaci Faust pod vedením režiséra Jakuba Vašíčka, komentovaná prohlídka Hradce Králové s odborníky na historii, umění či Gočárův urbanismus, jedním z průvodců bude např. architekt Jaromír Chmelík, který získal za rekonstrukci Bílé věže cenu Grand Prix architektů. Studenti se také zúčastní několika přednášek, například od Radky Schmelzové o propojování výtvarného a divadelního umění nebo od domácího dramaturga Tomáše Jarkovského s názvem Autorské divadlo příběhu v Divadle DRAK: Od Ikara k Bílému Tesákovi. Důležitou aktivitou bude také pobyt studentů přímo na jednotlivých provozech divadla, jako je lektorské oddělení, ekonomický úsek či řezbářská a textilní dílna.

Rozvíjeny budou také profesní kompetence akademických pracovníků, a to na workshopu francouzského pedagoga, tanečníka a režiséra Pierra Nadauda či v podobě třídenní masterclass vedené norským performerem a uměleckým ředitelem Kjellem Mobergem.

Tereza Silbernaglová, 4. 5. 2018

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Spejblova syna

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.