Podpořte Časopis Loutkář nákupem na internetu
Loutkářská Chrudim 2018Foto: Loutkářská Chrudim 2018

Semináře 67. loutkářské Chrudimi

Přihlašte se do některého ze seminářů 67. loutkářské Chrudimi!

Semináře se uskuteční od soboty 30. června do čtvrtka 5. července 2018 v rámci 67. loutkářské Chrudimi, a to denně od 8.30 do 12.30 hodin. Seminaristé přijíždějí v pátek 29. června 2018 v odpoledních hodinách. V podvečer 29. června se uskuteční úvodní informační schůzka a inspirativní program Seminaristé mají kromě odborné péče v semináři zajiš­těny vstu­penky na představení hlavního programu a vybraného inspirativního pro­gramu. Předpokládá se (kromě účastníků dětských seminářů) i jejich účast na rozborovém semináři o viděných inscenacích hlavního programu, který se koná za účasti lektorského sboru v podvečerních hodinách od soboty do středy.

Není-li uvedeno jinak jsou semináře určeny dospělým a mládeži od 15 let s písemným souhlasem rodičů. Výjimky je třeba konzultovat s organizátory. Za přihlášeného účastníka se považuje ten, kdo uhradí seminární poplatek.

Semináře, které do 15. června 2018 nenaplní minimální počet účastníků, nebudou realizovány a přihlášení účastníci budou zařazeni do semináře, který si vybrali jako náhradní.

Přihlášky do seminářů naleznete ZDE.

A • Prostor jako inspirace (seminář ve slovenštině, angličtině)

V tomto semináři vás čeká tvorba závislá na místě a od něho se přímo odvíjí prky dočasnosti, pomíjivosti a neopakovatelnosti. Budeme pracovat s vodou, prachem, puklinami, omítkou, hlínou, dřevem, přirozeným světlem, stínem a vzduchem. Používat jen regulovatelný, nebo snadno likvidovatelný materiál – papír, dřevo, provázek, kámen, papírové lepicí pásky. Využívat objekty na místě nalezené a zkoumat vztahy mezi prostorem, člověkem a objektem. Navážeme živý vztah s fyzickým prostředím a pomůžeme mu promluvit. Tvorba v nedivadelním prostředí je dobrodružstvím hledání, odkrývání a objevování světa, ale i sebe sama. Je to zajímavý způsob nejen divadelní existence, který je hrou a zážitkem zároveň.

Lektoři

Katarína Aulitisová – loutkoherečka, autorka, režisérka spolupracující s divadly na Slovensku i v zahraničí, zakladatelka nezávislého Divadla PIKI, pedagožka na Katedře loutkářské tvorby VŠMU v Bratislavě a umělecká šéfka v Bratislavském loutkovém divadle. Markéta Plachá – scénografka a architektka, spolupracující s loutkovými, i divadelními divadly doma i v zahraničí a pedagožka na Katedře loutkářské tvorby VŠMU v Bratislavě.

Ľubomír Piktor – loutkoherec a klaun, žák a kolega Ctibora Turby, zakladatel nezávislého Divadla PIKI a člen uměleckého souboru Bratislavského loutkového divadla.

B • Animace znamená hrát si

V rámci semináře se nebudeme učit pookýnkovou animaci loutek do filmu. Zkusíme se však dostat k podstatě animace – tedy k ovládání loutek a předmětů.

Lektor

Radek Beran, člen divadla Buchty a loutky a Divadla b, občasný režisér loutkových filmů.

C • Divadlo masky

Na semináři se naučíme pracovat s tělem, emocemi a charaktery, poznáme principy hry v masce a seznámíme se s různými druhy masek od neutrálních přes expresivní ke Commedia dell’Arte. Budeme pracovat na vlastních krátkých etudách. Seminář bude lehce fyzicky náročný.

Lektor

Miloš Samek – herec, produkční, scénárista a režisér v Divadle Cirkus Žebřík. Zabývá se klaunérstvím, divadelní maskou a pantomimou, kterou studoval u prof. Jiří Kaftana (Divadlo pantomimy Ladislava Fialky). Ve svých vystoupeních spojujeme loutkářství a klaunství, poezii a hravost.

D • Autorsko-dramatizátorský

Máte nápad nebo téma na vlastní hru, našli jste povídku, román, hru, pásmo básní, které byste chtěli upravit pro svůj soubor nebo už máte hru dokonce hotovou a chcete si ověřit, je-li k něčemu, abyste neztráceli čas a sílu na předloze, z které nejspíš nic slušného nevznikne? Rádi byste se při tom všem také dozvěděli něco o dramaturgii, režii a loutkovém divadle vůbec? Režisér a dramaturg Luděk Richter z Divadelní společnosti Kejklíř se na vás těší. Pokud ovšem nejpozději do konce května pošlete na adresu divadlo@kejklir.cz své hotové či rozpracované texty, hry, scénáře či libreta nebo alespoň jméno a příjmení autora a titul literární předlohy, kterou byste rádi inscenovali (raději přidejte i název vydavatele a rok vydání). A taky pokud si sami prostudujete materiály, které vám budou následně zaslány. Adresy a rozdělovník – kdo, co a komu – dodáme po vašem přihlášení.

Lektor

Luděk Richter – autor, režisér, dramaturg a lektor mnoha seminářů, zakladatel divadelní společnosti KEJKLÍŘ a Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež DOBRÉ DIVADLO DĚTEM, které vydává ČTVRTletník o divadle pro děti.

E • Smím prosit, ale jsem „dřevo“ ?! aneb Triptych neverbální komunikace (dech – pohled – dotek) ve vztahu JÁ a PARTNER (od figury po náznak)

Seminář určený pro zájemce o propojení pohybu a manipulaci předmětů, o fyzické a objektové divadlo. Prakticky se seminář skládá z každodenního fyzického tréninku (ideálně venku; cvičení kondiční, relaxační až po taneční techniky) dle dispozic účastníků, rukodělné činnosti – každý účastník si vyrobí svého partnera z nejrůznějšího materiálu až do velikosti lidské postavy a oživování předmětů na základě inspirace zvuky, hudbou, příběhy, prostorem. Součástí semináře je společná cesta k fyzickému herectví s předmětem, na níž budeme zkoumat emoce skrze dech, těžiště a uzemnění, vnitřní a vnější svět skrze risk, rovnováhu, dynamiku a hlas a hloubku partnerství s vybraným materiálem. Neoddělitelnou součástí zážitkového semináře je humor a práce s uvolněním, stejně tak praxe s loutkami, předměty a vlastnoručně vyrobeným partnerem (o materiálu dohoda předem). S sebou: pohodlný oděv na pohyb neutrální barvy (ideálně černá / dlouhé legíny nebo tepláky a trička s dlouhým rukávem + nátělníky a šaty nebo sukni, ven sportovní obuv. K tomu: tužky, guma, skicák.

Lektor

Budilova divadelní škola v zastoupení Hany Strejčkové, absolventky DAMU (dramaturgie-režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži a také scénografického ateliéru Laboratoire d’Etude du Mouvement na téže škole. Od roku 2010 pracuje jako pedagog a dramaturg v Budilově divadelní škole, dále vede dramatické semináře u nás i venku. Hraje interaktivní divadlo s loutkami, jako režisér, dramaturg nebo performer se věnuje divadlu tanečně-pohybovému, divadlu se slovy i bez nich a sociálním projektům.

H • Hudba – součást inscenace

Jak napovídá název dílny, budeme vytvářet scénickou hudbu, hledat souvislosti mezi tématem, myšlenkou, příběhem našeho představení a hudbou. Budeme objevovat hudební možnosti materiálů na scéně, věnovat se skládání písní. Budeme se zabývat hudbou jako tvůrkyní atmosféry, rytmu a emocí publika i herců a budeme hodně hrát, zpívat a užívat si hudby jen pro ni samotnou.

Lektoři

Ondra Klíč – vystudoval divadelní dramaturgii na JAMU. Poté prošel různými divadelními soubory jako hudebník, herec, scénárista, lektor a technik. (Dětské divadlo Polárka, o. s., Augusto, Příběhy tancem, Matadoři) Člen kapel Japka, Budoár staré dámy, Vítr do dlaně, Gary Edwards and the statement) V současné době učí na JAMU v ateliéru Divadlo a výchova, je Zdravotní klaun a hraje v Divadle Bolka Polívky.

Jan Kyncl – vystudoval klasickou flétnu, jazzovou improvizaci, indickou klasickou hudbu. Věnuje se Celostní muzikoterapii. Píše hudbu k divadelním i rozhlasovým hrám a také se věnuje přípravě hudby k pořadům ReKabaret a TellOrShow. Ve své pedagogické praxi kombinuje klasickou indickou, evropskou a jazzovou hudbu s 10ti letou zkušeností Zdravotního klauna.

I • Seminář scénografické realizace a dřevořezby

Účastníci semináře se seznámí se základními technikami řezbářství, opracování dřeva, jako výchozího materiálu pro realizaci figurálního objektu užitého například v loutkové scénografii. Vyzkouší si dovednost navrhnout a vytvořit loutku, dřevěnou plastiku nebo malý mechanický objekt. Protože se také věnuji malbě a kresbě, je možné v rámci semináře realizovat i autorskou kolekci v těchto technikách. Může se jednat třeba o narativní malířský cyklus, který povede k výtvarnému scénáři.

Seminarista přichází do semináře s kresebnou skicou, s návrhem nebo myšlenkovým nápadem, který chce realizovat. Doporučuji předem vaši účast v semináři konzultovat prostřednictvím emailu. Nejlépe v průběhu května a června, abych vám pomohl s přípravou, se zajištěním materiálu, s prořezem dřeva, atd. Seminář je otevřen pro osm uchazečů starších patnácti let. Doporučuji si s sebou vzít výtvarné pomůcky na kresbu, řezbářská dláta, paličku, v případě i barvy a štětce. Další pomůcky doplníme po vzájemné komunikaci.

Lektor Martin Kuriš – absolvent Akademie výtvarných umění – obor malba, UMPRUM a mimořádného studia scénografie na KALD DAMU v Praze. Pracuje jako výtvarník a pedagog. Je autorem několika knižních titulů, které jsou převážně směřovány pro dospívající mládež. Tyto ojedinělé publikace se staly i námětem pro loutkové inscenace, které nastudoval a veřejně uvedl s dětským nebo studentským souborem. Jeho výtvarný vývoj ho dovedl přes loutkové divadlo až k prostorové tvorbě.

K • Plenér plus aneb Vyjdi ven!

Pojďme prožít Chrudim jinak, zachytit ji tužkou, uhlem, perem nebo barvou v ulicích města. A nebojte se, pokud jste začátečníci, každý se umí dívat a zpracovat věci po svém, podle své osobnosti, cestu můžeme začít otevírat. Loutkárna je výrazně výtvarný kumšt a zaznamenat prostor, perspektivu nebo proměny světla v čase, to je příjemný kreativní trénink především pro scénografy, ale nejen výhradně pro ně. Jde o to prožít viděné, nechat na sebe místa promlouvat a inspirovat se jimi. Pak možná, jak je komu blízké, pokračovat k vlastním nápadům site-specific situací, exteriérového divadla nebo k abstraktnímu vyjádření. Každopádně budete na konci týdne vidět Chrudim jinak, a pokud se o tom budete chtít podělit s ostatními, vystavíme díla i s komentáři.

Lektor

Irena Marečková – scénografka, pedagožka, lektorka a porotkyně a původně amatérská loutkoherečka. Profesionálně se uplatňuje v loutkovém a alternativním divadle i herecké činohře, opeře, muzikálu, tanci, pantomimě, divadlo pro děti a mládež, včetně pouličního.

L • Loutka ve škole, škola s loutkou

Škola hrou je základním mottem semináře. S loutkou můžeme hrát divadlo, ale také podporovat zejména u dětí rozvoj tvořivosti, komunikace, myšlení, pomáhat v adaptaci a emocionální kultivaci.

Seminář je určen pro všechny, kdo chtějí využívat loutku ve své profesi, zejména při práci s dětmi v MŠ a 1. a 2. třídách ZŠ, ale i dalším zájemcům. Seznámíme vás se základními konstrukční mi a technologickými pravidly výroby jednoduché loutky, způsoby vodění a zákonitostmi hry s loutkou. Zaměříme se také na všestranné možnosti využití loutky jako edukačního a výchovně vzdělávacího nástroje. Zabývat se budeme i výběrem vhodného textu a jeho možností inscenování. Každý se zájemců si bude moct vyrobit jednoduchou loutku z připravených materiálů a pod vedením lektorů si připraví krátký individuální výstup pro děti předškolního věku a mladšího školního věku.

Lektorky

Hana Dotřelová, loutkoherečka a pedagožka střední pedagogické školy

Ivana Pernicová, loutkoherečka a pedagožka střední pedagogické školy

M • Storytelling čili vypravěčství

Storytelling je zjednodušeně řečeno vyprávění příběhů. Umění staré jako lidstvo samo a při tom skýtá mnoho různých tajů. Kterak příběh vytvořit? Vystavět? A jak jej povyprávět natolik poutavě, že divák vidí, slyší a cítí vše, co si vypravěč pomyslí? Storytellingovými hrami a cvičeními v sobě lze probudit Vypravěče, jehož um diváky baví, dojímá, nebo třeba ponouká k úvahám.

Lektor

Matěj Záhořík – spoluzakladatel souboru Motýlci a kozičky, státu Užbachacharán, nebo např. kapel Ježíšovy tepláky a Mel na fšechny *ajzly. Teoretik, osvět(l)ovač, (vy)chovatel, asi(stent) pedagoga, lektor (dra)matické dílny, celostní (muziko)terapeut, herec brněnského Divadla Polárka a konečně lektor a storyteller (čili vypravěč) při spolku StorytellingCZ.

N • Nonverbální komunikace

Seminář posluchačům poodkryje roušku tajné řeči lidského těla. Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka, bude poodkrytím další studnice poznatků pro režijní a hereckou práci.

Lektor

Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, psycholožka a pedagožka nonverbální komunikace.

O • Přemýšlet ve velkém, tvořit v malém. Kufr, kabelka, bota, knížka. (pro náctileté)

Zvládneme divadlo, co se vejde kamkoli. Scénograficko-experimentální seminář se zaměřením na tvorbu funkčního divadla v minimálním, možná i minimalistickém prostoru. Pojďme společně zjistit, jaké jsou možnosti cestování s divadlem na lehko a trochu si s tou představou pohrát. Povede vás duo Sára-Bára a společně vám, pro inspiraci, představí svůj vlastní projekt přenosného divadla. Seminář je určen pro zájemce 12 let a více.

Lektorky

Sára Kordová – studentka, dobrovolnice, nadšenkyně, několikanásobná lektorka na Chrudimi i mimo ni. Bára Jurašková – studentka oddaný ještě větší divadelní dobrovolník a nadšenec, co využije každé příležitosti k rozšíření svých vědomostí a zkušeností. (bližší informace na tel. 605034987 nebo na mailu s.kordova94@gmail.com)

P • Pohádkové leporelo malých loutkářů (pro děti od 8 let)

Popředu i pozpátku, poslechneme si pohádku… budeme nejen poslouchat a povídat si, ale hlavně tvořit malováním, barvením, lepením a stříháním pohádkovou skládanku. Oživíme ji loutkami, které si vyzkoušíme vodit. Také si zaběháme, zahrajeme různé hry nejen v učebně, ale také venku, kde třeba objevíme i netradiční materiály k výrobě našeho leporela. Vlastnoručně vyrobenou část si pak každý odveze domů. S sebou vezmi: dobrou náladu, chuť poznat nové kamarády a hry, plus vhodné oblečení k případnému povalování na zemi. Vhodné pro malé loutkáře od 8 let. Těšíme se na tebe.

Lektoři

Jiřina Polanská – principálka spolku loutkářů Vozichet Jablonec nad Nisou, je pedagog volného času, vedoucí dětských divadelních souborů, působí ve specifické skupině mentálně a tělesně handicapovaných, kde uplatňuje edukaci loutkou.

Ruda Krause – principál LD Spojáček Liberec, příležitostný autor či spoluautor, režisér, scénograf, loutkoherec, zvukař, osvětlovač, ale i herec činoherního divadla.

R – Cesta do Dalekoširoka – seminář rodinný – pro rodiče s dětmi do 8 let

Jednoho dne se v dětském pokojíčku vykutálí zpod postele záhadný knoflík, který se promění v panáčka. Ten nás pozve na velkolepý výlet do Dalekoširoka, kde navštívíme vskutku neobyčejná místa. A všude na nás čeká dobrodružství a překvapení! Cesta nás zavede do různých krajin. S jakými obyvateli se tam však potkáme, je jen na nás. Společně si vyrobíme loutky, tentokrát zejména z textilních materiálů. S sebou: pohodlné oblečení; deku na pobyt venku; hračku, kterou máte rádi a hlavně dobrou náladu, ať se nám společně dobře cestuje

Lektorky

Klára Bednaříková, Lucie Kučerová – studentky Ateliéru Divadla a výchovy, DIFA JAMU v Brně

Tereza Agelová – studentka Ateliéru Režie a dramaturgie, DIFA JAMU v Brně. V případě dotazů pište na email lucie.kuce@gmail.com

X • Diskusní seminář aneb Seminář pro ty, kteří si nevyberou

Seminář pro ty, kteří chtějí mít volný režim, přesto chtějí vidět hlavní i inspirativní program a nezávazně si o něm povídat nejenom ve večerních veřejných diskusích, ale především u ranní kávy. Výběr inscenace, o kterých budete hovořit, si určíte vy a vaši lektoři. Součástí semináře jsou odborné přednášky v Muzeu loutkářských kultur.

Lektor

Jakub Vašíček, autor a režisér divadla Drak v Hradci Králové.

Z • Loutkářská konzervatoř

Seminář celoročního vzdělávacího cyklu určeného všem, kteří se chtějí nechat okouzlit loutkovým divadlem. Hlavním cílem je hledání a objevování možností loutkového divadla jako jedné z alternativ současného moderního umění se zaměřením na praktickou realizaci. Budeme se zabývat všemi divadelními komponenty, hereckou, vizuální, zvukovou i diváckou složkou. V této chvíli je kurz otevřen pro uchazeče o druhý ročník.

Lektoři:

Pavla Dombrovská, autorka, režisérka, scenáristka, herečka a zpěvačka divadla Líšeň. Je mimo jiné autorkou inscenací vytvořených ve spolupráci s romskými umělci.

Luděk Vémola, herec, autor loutek, scénografie i hudby a spoluautor mnoha inscenací.

Přihlášky do seminářů naleznete ZDE.

Michal Drtina, 16. 4. 2018

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Spejblova syna

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.