Spectaculo Interesse 2019Foto: Spectaculo Interesse

Organizátoři festivalu Spectaculo Interesse vyzývají k zasílání přihlášek do dalšího ročníku

Od března až do konce listopadu 2018 mohou zájemci o účast na mezinárodním loutkářském festivalu Spectaculo Interesse přihlašovat do programu své inscenace.

Nadcházející ročník proběhne od 29. září do 4. října 2019 v Ostravě.

Až do 30. listopadu 2018 mohou zájemci přihlašovat své inscenace do programu 13. ročníku meziná-rodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse. Bienále s dlouhou tradicí pořádá již od roku 1995 Divadlo loutek Ostrava.

„Dramaturgie festivalu se zaměřuje na výrazné divadelní produkce, v nichž hraje důležitou roli loutka. Vedle inscenací čistě loutkových jde o jakékoli další produkce, které pracují s prostředky a principy loutkového divadla. Dramaturgický výběr není omezen žánrem inscenací ani cílovou skupinou,“ popisu-je členka dramaturgické rady festivalu Daniela Jirmanová a dodává, že festival je určen jak dětským, tak dospělým divákům.

Při výběru dramaturgické rady mají přednost inscenace a projekty, které vznikly v době od konání po-sledního ročníku festivalu, v případě mimořádně zdařilých projektů však rada toto pravidlo může poru-šit.

Přihlášené inscenace mohou být vybrány jak do hlavního soutěžního programu, tak rovněž do dopro-vodného nesoutěžního programu. Produkce hlavního programu hodnotí tříčlenná porota a v závěru festivalu uděluje čtyři ceny. Doprovodný program se skládá především z nesoutěžních představení pro děti i dospělé, dále pak z workshopů, diskuzí, koncertů, přednášek či tematických výstav.

Elektronickou přihlášku a další pokyny naleznou zájemci na webu DLO v sekci Festivaly. O konečném výběru inscenací budou organizátoři informovat nejpozději 31. ledna 2019.

Klára Šebestová, 28. 3. 2018

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Hurvínkova otce

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.