Jižní spojka / Čechomoří v DISKU
Palikovy BábkohryFoto: VŠMU

Nová zbierka hier Petra Palika 1+3 bábkohry

Na Slovensku sa bábkové hry knižne už roky nevydávajú. Je preto potešením a prínosom do praktického divadelného života profesionálnych aj ochotníckych súborov, že Vysoká škola múzických umení vydala na konci roka 2017 zbierku štyroch hier režiséra Petra Palika.

Peter Palik sa autorskej dramatickej tvorbe venuje od počiatku svojej divadelnej činnosti. Formovalo ho najmä štúdium na Katedre bábkarskej tvorby DF VŠMU. V rozhovoroch sa hlási predovšetkým k dvom pedagógom – Jozefovi Mokošovi a Jánovi Uličianskemu, ktorý mu otvoril aj cestu k rozhlasovej tvorbe.

Palik je autorom prozaických rozprávok, divadelných, rozhlasových a bábkových hier, úprav a dramatizácií. Často siahol po menej známych predlohách, niektoré do divadla preniesol z rozhlasu. Obojstranné prúdenie inšpirácií sa prejavuje v jeho tvorbe od počiatku spolupráce s rozhlasom. Počas štúdia na VŠMU napísal na motívy francúzskych rozprávok bábkovú hru Slncová panna, neskôr ju upravil pre rozhlas. Hra sa nachádza aj v tejto zbierke.

Palik vo svojich hrách dokazuje, že vie pretvárať aj všeobecne známe námety. Krátko po tom, čo originálne spracoval príbeh o Červenej čiapočke do textu pre klauniádu Najlepšia rozprávka o červenej čiapočke, napísal hru Klára a 12 mesiačikov. Do alúzie na známy príbeh o Maruške, ktorú poslali v zime po jahody, pridal populárnych komiksových hrdinov.

Štvrtou hrou Palikovej zbierky je jeho dramatizácia príbehu Hansa Christiana Andersena. Palculienka je nasiaknutá humorom, ktorý je jedným zo znakov Palikovej poetiky. Ide o drobnosti a slovné hry (napríklad Žaba hovorí o šatách z „najKVAlitnejšieho materiálu“ a Mucha svoje poletovanie z exkrementu na exkrement pomenuje, že je „v podstate degustátor“), ale aj o poňatie jednotlivých postáv. Z viacerých svojich hier vybral Palik tak, že vytvárajú širokú ponuku – tematickú i formálnu. V štyroch hrách sú inšpiračné zdroje od klasických rozprávok po popkultúru. Autor zúročuje svoje už nemalé skúsenosti režiséra i dramatika. Texty majú dramatickosť i vtip.

Knihu dopĺňa štúdia Zdenky Pašuthovej. Zaoberá sa v nej nie len samotnými hrami, ale i širšími súvislosťami. Ponúka zaujímavé a inšpiratívne dramaturgické analýzy textov. Autorka hneď v úvode štúdie zdôrazňuje dôležitú vlastnosť Palikovych hier – ich prenositeľnosť.

Bábkové hry už desaťročia na Slovensku nevychádzajú. Chýbajú profesionálnym a ešte viac neprofesionálnym tvorcom či pedagógom na základných umeleckých školách. Hry Petra Palika sprístupnené knižným vydaním sa môžu stať inšpiráciou a pomôckou pre široký okruh divadelníkov a divadelníčok.

Lenka Dzadíková, 8. 1. 2018

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Hurvínkova otce

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.