Divadlo Drak - konkurz

S odkazem Karla Zemana a Julese Verna v loutkářských zádech

Recenze ze Zpravodaje 66. LCH: Cesta do středu země (Divadlo Alfa).

Inscenace profesionálního souboru Divadla Alfa z Plzně s názvem Cesta do středu země (sopouchem Milešovky) diváka zavedl do dob dávno dávno minulých mezi dinosaury, tyranosaury a jiná stvoření druhohor a třetihor. Tvůrci se inspirovali knihou Julese Verna Cesta do středu země a filmem Karla Zemana Cesta do pravěku a vzdávají jim touto inscenací hold. Příběh je zarámován narozeninovou oslavou Vladimíra Bobeše st., důchodce, kterému již krátkodobá paměť tolik nefunguje. Setkávají se na ní jeho syn a dcera i s jejich partnery. Tatínek jim začne vyprávět příběh o tom, když byl ještě malý a podnikl se svými kamarády cestu na horu (bývalou sopku) Milešovku. Skrze ni se skupinka čtyř odvážných mladých dobrodruhů dostane do jiné doby mezi dinosaury. Počátek této výpravy je zaznamenán na starou kameru a Vladimír Bobeš st. tento černobílý němý, lehce poškrábaný, záznam pouští své návštěvě. Na tento filmový záznam, promítaný uprostřed jeviště na velké plátno, plynule navazují „živé“ projekce. V inscenaci je využíváno současných technologických možností aktuálního snímání na kameru a okamžitého promítání. Divák vidí film, který vzniká přímo před jeho zraky i jakým způsobem vzniká. Technický/technologický park je odkrytý a přiznaný. Na jevišti jsou dvě stanoviště s dvěma kamerami, přičemž jedna zabírá detaily a druhá celek. Loutkáři animují loutky dinosaurů, brontosaurů, pásovců a jiné fauny dané doby, ve vymezeném prostoru. Domnívám se, že spojení filmových, loutkářských a hereckých prostředků je pro traktování tohoto typu příběhu velmi vhodný. Inspirace a úcta k filmové tvorbě Karla Zemana byla v tomto případě znát. Příjemně mne oslovilo, že profesionální soubor se pouští do experimentů tohoto typu. Vím, jak je v repertoárovém divadle, které musí sezónně vytvořit minimálně čtyři inscenace pro různé věkové kategorie dětí, mnohdy z různých důvodů nelehké hledat nové cesty a zkoušet něco trochu jinak. Byť by se mohlo zdát, že spojení filmu, storytellingu a loutkového divadla se již delší čas na loutkových jevištích objevuje.

Co bych však na závěr této děkovné ódy za představení chtěla poznamenat je upozornění, že nebylo vždy rozumět a slyšet, co hlavní postava říká nebo čte. A jelikož se text hemží neznámými názvy a řeč dynamizuje dění na jevišti a musí souznít s filmovými projekcemi, je nutno, aby divák slyšel a rozuměl.

V návaznosti na představení mohly děti spolu se svými rodiči absolvovat vzdělávací program Paleontologie naživo. Divadlo Alfa vytvořilo ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni tento netradiční projekt, který jsme si mohli užít i v Chrudimi. Děti projdou čtyři stanoviště: prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory. Každé zastavení je koncipováno jiným způsobem a dozví se o tomto historickém období nepříliš známé informace. Formou přednášky doplněné projekcí se seznámí s různými druhy dinosaurů a dozví se o mnohých jejich nej: nejdelší a nejkratší název dinosaura, nejdelší rozpětí křídel, nejhloupější dinosaurus atd. Na dalších zastávkách si mohou zkusit opravdovou vibrační jehlou, kterou používají profesionální paleontologové, „vydloubat“ zkameněliny rostlin a živočichů. Jinde se opět formou přednášky a ukázky na plošných loutkách dozví o velkých savcích třetihor a v době čtvrtohor mohou plácat z hlíny jako první pračlověk. Zhlédnutí představení a navazující vzdělávací aktivity mi přijdou jako divadelnímu lektorovi velmi šťastné. Jen bych upřednostnila promyšlenější zážitkovou formu před přednáškovou – tu znají děti ze školy.

Hana Volkmerová, 14. 7. 2017

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste loutka: napište jméno Hurvínkova otce

ARTýden = 7 dní s uměním

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.