Loutkar.online

Loutkář 2014, ročník LXIV, číslo 4

Hledání souvislostí - seriál

Vašíček, Pavel: Loutkářská katedra DAMU – prvních 20 let (1952-72)

Bažant, Jan: Gigantické loutky III

Ebelová, Kateřina: Masky – historie II

Hledání souvislostí

Klíma, Miloslav: Výzvy pro dramaturgii, která sdílí společný prostor v neinterpretačním, autorském divadle

Smolík, Robert: Zbabělost riskovat a zkoušet

Ostatně soudím

Vojíková, Silvie: V patách superhrdinovi (recenze – Malé divadlo, České Budějovice: Quijote!)

Vojíková, Silvie: Re:start ve Švestkovém dvoře (recenze – Divadlo Continuo: Re:start Malovice 35)

Setkávání

Hulec, Vladimír: Ve znamení recyklací

Porota 30. Skupovy Plzně 2014: Závěrečné slovo poroty

Predmerský, Vladimír: Stretnutie v Nitre

Stránky pro

Soprová, Jana; Zahálka, Michal: Zvi z Planety Vejce (rozhovor – Zvi Sahar)

Divadlo z libosti

Richter, Luděk: Zpráva o 63. Loutkářské Chrudimi

Richter, Luděk: Závěrečné slovo předsedy poroty LCH 2014 Luďka Richtera

Richter, Luděk: Mapování amatérských krajů XII

Technologie masky

Ebelová, Kateřina: Technologie masky IV

Úvodník

Malíková, Nina: Úvodník

Kurýr

: Kurýr

Kronika

Vašíček, Pavel: Zemřeli: Schilder, Vratislav

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.