Loutkar.online

Lešková Dolenská, Kateřina: Editorial

Vážení a milí čtenáři,

tímto číslem počínaje se vydáme opět na cesty. Jako první padla volba na země španělsko- a portugalsko-jazyčné. Na následujících stránkách nás tak čekají nejen exkurze na Pyrenejský poloostrov, ale i pomyslná cesta do zámoří, do zemí Střední a Jižní Ameriky. Těch je pochopitelně řada, a tak bylo nezbytné si vybrat jen některé z nich, aby rozsah Loutkáře nenarostl na tisíc stran. Zveme vás tedy na návštěvu do Brazílie a Argentiny se zastávkou v Mexiku – to prostřednictvím rozhovoru s česko-mexickou herečkou a režisérkou Dorou Bouzkovou – a na Kubě, s níž mívalo Československo kdysi velmi těsné hospodářské i kulturní vazby.

Letošním ročníkem nás bude provázet také několik volných tematických cyklů – pozornost věnujeme třeba scénografkám, jejichž společným jmenovatelem není jen velký talent, ale i křestní jméno Barbora (začínáme Barborou Čechovou), nebo si budeme po celý rok připomínat významné osobnosti spojené s libereckým Naivním divadlem, které letos slaví 70 let od svého založení. A kým jiným v tomto případě začít než mužem, který tak někdejší Severočeské loutkové divadlo na Naivní překřtil – Janem Schmidem.

Stálicí zůstává seriál o loutkách a loutkářích působících v Československé televizi a doplní ho seriál o animovaném filmu – v tomto čísle bude v souladu s hlavním tématem věnován dvojici významných katalánských animátorů.

Velké pozornosti se v tomto čísle dostává také problematice hraní loutkového divadla v mateřských školách – přinášíme výběr z příspěvků, jež zazněly na listopadovém kolokviu konaném při Přeletu nad loutkářským hnízdem. Je zřejmé, že jde o téma neprobádané a berte to, prosím, jako náš příslib hlubšího ponoru do problematiky v následujících letech.

Milí čtenáři, doufám, že nám i v tomto ročníku zachováte přízeň a že vás vybraná témata zaujmou.

Loutkář 1/2019, s. 1.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.