Loutkar.online

Bradshaw, Richard: Stručný přehled australského loutkářství

Rané britské vlivy

Britové začali Austrálii osidlovat v roce 1788 a začátkům australského loutkářství, které se datují zhruba do 30. let 19. století, dominovaly anglické formy, které někdy přicházely přes Ameriku – marionety, Punch a Judy a mechanická divadla.

V letech 1875–1876 objelo turné po čtyřech z australských kolonií divadlo McDonough and Earnshaw\’s Royal Marionettes. Tři jeho členové pak pod vedením Angličana Charlese Webba (asi 1842–1887) založili soubor Webb\’s Royal Marionettes. Mezi lety 1876 a 1887 tento soubor procestoval Austrálii, Nový Zéland, Jižní Asii, v roce 1881 dokonce i Anglii a v letech 1882–1883 Skandinávii a Rusko.

V 40. a 50. letech 20. století se silně rozvíjelo amatérské loutkářství, a to zejména mezi učiteli, kteří hráli především maňásky a marionetami. W. D. Nicol (1907–1978) pomohl v Melbourne v roce 1942 založit loutkářský spolek, který v letech 1945–1950 hrál týdenní představení v Littlest Theatre. Edith C. Murrayová (1897–1988) pomohla založit loutkářský spolek v Sydney a v roce 1949 otevřelo její Clovelly Puppet Theatre. Řada profesionálních loutkářů nasbírala své první zkušenosti právě u Nicola nebo Murrayové. V roce 1952 oživilo zájem o loutky turné anglického souboru Hogarth Puppets z Anglie pod vedením Jana Bussella.

Začátky australského loutkářství

Důležitým milníkem pro australské loutkářství byla premiéra inscenace s velkými marionetami The Tintookies v Sydney v roce 1956. Jejím režisérem byl zkušený loutkář z Melbourne Peter Scriven (1930–1998). Text hry a scénu vytvořili přední umělci a dialogy a hudba byly pro inscenaci nahrané.

Scriven do této inscenace a do řady dalších, které následovaly, investoval mnoho vlastních peněz; v dalších letech se pak angažoval v založení Marionette Theatre of Australia (1964–1988) v Sydney, jež původně vzniklo s cílem hrát tato rozměrná představení po celé Austrálii a jihovýchodní Asii. Nový soubor získal vládní stipendium, takže když v roce 1968 vznikla Australská rada, loutkářství už existovalo jako kategorie, které bylo možné přidělit dotace.

Druhým souborem, který přilákal výrazné státní investice, bylo Tasmanian Puppet Theatre (Hobart, 1970–1980), jehož uměleckým ředitelem byl Peter L. Wilson. Ten pak spolu s Richardem Bradshawem začal v letech 1976–1983 v divadle Marionette Theatre of Australia zapojovat nové formy loutkářství – tento soubor často hrál s odkrytými herci a věnoval se i inscenacím pro dospělé. Rozměrnější inscenace, v nichž se často hrálo javajkami a v nichž vystupovalo čtyři až šest loutkářů, se hrály sezónně na hlavní scéně a občas zájezdově, zatímco menší inscenace pro dva až čtyři loutkáře byly zamýšleny pro hraní ve školách.

Nedávná minulost

Stejným způsobem fungují i dnešní dotované divadelní soubory, jako je Polyglot Puppet Theatre v Melbourne, které založila v roce 1978 Naomi Tippettová, Terrapin Puppet Theatre v Hobartu na Tasmánii, založené v roce 1981 Jennifer Davidsonovou, a Spare Parts Puppet Theatre ve Fremantlu v západní Austrálii, jež v roce 1981 založil Peter L. Wilson (studii o spolupráci souboru s Divadlem DRAK naleznete na s. XX, pozn. red.). Tyto soubory hostují zejména ve svých státech.

Spare Parts a Polyglot mají vlastní stálou scénu a v letech 1983–1988 ji mělo i Marionette Theatre of Australia, ale pro australské loutkové soubory se zdá být prakticky nemožné udržet si stálou scénu bez toho, že by hrály i na zájezdech.

Maličké divadlo Puppet Cottage v Sydney dostávalo podporu od místní rady pro turistický ruch a v letech 1992–2004 hrálo zdarma pro veřejnost. Založil jej anglický profesor Punche a Judy Basil Smith a později přešlo do správy Sydney Puppet Theatre Sue Wallaceové a Steva Coupea. Ostatní loutkáři v něm vystupovali jako hosté. V Sydney také fungovalo bez jakýchkoliv dotací malé loutkové divadlo Jackie a Johna Lewisových nazvané Puppeteria, kde se v roce 2000 hrálo maňásky, a pak ještě jedna další Puppeteria na jiném předměstí v roce 2003.

Inscenace, které nedostávají žádnou finanční podporu, jsou obvykle pro jednoho až dva loutkáře a objíždějí školy. Mezi nejstarší příklady této praxe patří marionetová inscenace Kay a Allane Lewisových ze Sydney z roku 1934. David a Sally Poultonovi zcestovali část Queenslandu ve vlastním malém letadle. Sóloví loutkáři jako Richard Bradshaw (stínové loutky), Dennis Murphy (maňásci), Murray Raine (různé marionety) a Richard Hart (černé divadlo) vystupovali i v zahraničí. Neville Tranter, nizozemský sólový loutkář, začal svou kariéru v Austrálii. Norman Hetherington (1922–2010) vytvořil a vodil nejznámější australskou loutku, marionetu pana Squiggla, který mezi lety 1959 a 2001 vystupoval v televizi.

Hlavní trendy

Termín „vizuální divadlo“ se používá pro inscenace, v nichž text hraje druhotnou roli či případně vůbec neexistuje. Někdy vystupují vedle loutek či animovaných objektů herci, zatímco loutkovodiči jsou odkrytí, částečně skrytí či úplně skrytí s použitím postupů černého divadla. Soubor Handspan Theatre Company z Melbourne (aktivní mezi lety 1977 a 2002) založila skupina šesti mladých loutkářů, kteří se chtěli odpoutat od tradičních loutkových forem a věnovat se vizuálnímu divadlu. The Dead Puppet Society z Brisbane je relativně nový soubor zaměřený na vizuální divadlo, kterému dělala mentora družina Handspring Puppet Company z Jihoafrické republiky.

V letech 1973 až 2004 Austrálii několikrát navštívil soubor Philippa Gentyho a místní vizuální divadlo silně ovlivnil. Inscenaci Stowaways z roku 1996 nastudoval Gentyho soubor v Adelaide s pěti australskými performery.

Protože Austrálie je stále multikulturnější, i její loutkářský život nasává vlivy loutkářů přicházejících z mnoha různých zemí, jako jsou Egypt, Chile, Japonsko, Polsko nebo Indonésie. Zároveň už má stále více australských loutkářů zkušenosti ze spolupráce se soubory mimo Austrálii a zejména v Asii, a mnoho australských inscenací se hrálo v zahraničí. Také se využívají nové technologie a zkoumají se jejich možnosti. Soubor Terrapin Puppet Theatre využil digitálních technologií k tomu, aby hrál s „virtuálními loutkami“. V Melbourne soubor Creature Technology pod vedením Sonnyho Tilderse vytvořil inscenaci Walking With Dinosaurs, v níž vedle živých herců vystupují obří figury v životní velikosti ovládané počítači a rádiem.

Festivaly a instituce

V zemi tak rozlehlé, jako je Austrálie, je příležitostí pravidelně se scházet poměrně málo. V Adelaide (jižní Austrálie) se v roce 1968 z iniciativy Edith C. Murrayové konalo setkání, které vyústilo v založení Australského loutkářského spolku a v roce 1970 i UNIMA Austrálie. V roce 1980 Maeve Vellová, zakládající členka Handspan Theatre Company, začala vydávat časopis Manipulation (později přejmenován na Australian Puppeteer), který je oproti dřívějším spolkům mnohem efektivnějším nástrojem pro propojení loutkářů od Austrálie až po Nový Zéland (jedno číslo si vydali sami Novozélanďané).

Příležitostí pro setkávání profesionálních loutkářů ale dodnes zůstává jen málo. Mezi výjimky patří festivaly v Melbourne (1975), Hobartu (1979) a Perthu (1988) a „Celostátní loutkové summity“ v Melbourne (2002 a 2012), Hobartu (2004) a Perthu (2008). V roce 2008 se v Perthu v západní Austrálii konal kongres a světový loutkový festival UNIMA, který pro UNIMA Austrálie organizoval soubor Spare Parts Puppet Theatre z Fremantlu. Pro australské loutkové divadlo se jednalo o jedinečnou příležitost ukázat se celému světu.

Text vznikl pro Světovou encyklopedii loutkářského umění / Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette vydanou UNIMA v roce 2009, která byla v letošním roce zpřístupněna v anglickém jazyce online na https://wepa.unima.org/.

Redakčně kráceno, publikováno se souhlasem UNIMA International.

Loutkář 4/2017, s. 57–58.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.