Loutkar.online

Lešková Dolenská, Kateřina: Dramatické osudy průkopníků animace

Dramatické osudy průkopníků animace

Na první pohled nenápadná publikace filmové historičky Evy Struskové se stručným názvem Dodalovi, kterou v roce 2013 vydalo Nakladatelství AMU ve spolupráci s Národním filmovým archivem, doslova „klame tělem“. Pod erudovaným a bohatě ilustrovaným výkladem o počátcích české animované tvorby se totiž skrývá napínavý příběh plný emocí a vypjatých životních situací, který čtenáře lapí podobně jako severská detektivka.

Kniha Dodalovi je pochopitelně na hony vzdálena jakémukoli bulvárnímu lovu senzací, nicméně fakt, že hlavní postavy příběhu tvoří Karel Dodal (1900–1986), jeho první manželka a později slavná filmařka Hermína Týrlová (1900–1993) a jeho druhá manželka Irena Dodalová (1900–1989), kteří ve 30. letech dlouhodobě spolupracovali v ateliéru IRE-film, přidává jinak velice seriózní historiografické publikaci na pikantnosti a hrdinům odborného výkladu nečekaný lidský rozměr – namísto suchých encyklopedických hesel ožívají před očima čtenářů bytosti z masa a kostí.

Jednotlivé kapitoly publikace jsou řazeny chronologicky. Nejobšírnější tematický blok se týká 20.–30. let, kam spadají prapočátky českého animovaného filmu, působení animátorů Karla a Hermíny Dodalových v ateliéru Elekta Journal, dále založení a činnost ambiciózní společnosti IRE-film, v jejímž chodu se angažovala zejména energická obchodnice Irena Dodalová (její jméno ostatně nesl), a postupné ukončení činnosti IRE-filmu z důvodu sílící válečné hrozby. Napínavé čtení přináší zejména druhá část věnovaná období druhé světové války, kdy se cesty Dodalových rozdělily – Karel Dodal působil se střídavými úspěchy ve Spojených státech amerických, Irena Dodalová byla kvůli svému židovskému původu internována v terezínském koncentračním táboře, kde se musela paradoxně podílet na natáčení nacistických propagandistických snímků, a Hermína Týrlová se ocitla ve zlínském studiu, kde začala realizovat vlastní animované snímky. Závěrečná část zahrnující 40.–80. léta pak sleduje osudy manželů Dodalových v exilu (v USA a Argentině), kdy už se jim ovšem na slibně nastartovanou předválečnou filmařskou kariéru nepodařilo navázat.

Pro mě osobně byla asi největším překvapením knihy samostatná kapitola věnovaná spolupráci manželů Dodalových s plzeňským loutkářem Josefem Skupou při natáčení „zvukového filmu Československého rozhlasu“, snímku Všudybylovo dobrodružství (1936), realizovaného na objednávku Radiojournalu, který kombinoval loutkovou akci s kresleným filmem. Filmovým Všudybylem nebyl nikdo jiný než populární divadelní Hurvínek a film vznikl s cílem propagovat radiofonii. Snímek se stal klíčovou položkou portfolia společnosti IRE-film a byl promítán i v zahraničí. (Se souhlasem autorky tuto kapitolu publikujeme na s. xxx-xxx.)

Eva Strusková odvedla při psaní nesmírně poctivou badatelskou práci – její kniha je evidentně výsledkem přepečlivého dlouhodobého výzkumu a studia literatury – a nespokojila se s pouhou prezentací obrovského množství nashromážděného materiálu. Naopak ho rozpracovala do logických tematických celků, které i člověku nezasvěcenému do praxe filmových studií plasticky přiblíží reálie i kontextové souvislosti vzniku a rozvoje české reklamní tvorby v jejích úplných prapočátcích (například v kapitole nazvané Schicht, Baťa a ti druzí nebo IRE-film a hledání stylu české filmové reklamy), na niž se IRE-film specializoval.

Velmi čtivá publikace tak ve výsledku působí jako věrohodná a mnoha důkazy podložená obhajoba obecně podceňované kapitoly české animace, která do jejích dějin nebývá vůbec zahrnována. Přitom Strusková sama nemá tendence význam výtvarníka a animátora Karla Dodala nijak přeceňovat – například na s. 331 uvádí, že Dodal byl jen velmi průměrný výtvarník a zručný kreslíř, ale hned dodává, co je potřeba si uvědomit: Musíme ovšem připustit, že pokud čerpal inspiraci z tvorby zahraničních autorů, činil tak s lehkostí improvizátora a mnohá jeho výtvarná řešení byla originální.

Zapomnění a bagatelizace významu manželů Dodalových jsou podle autorky také způsobeny velmi omezeným množstvím dochovaných pramenů a archivních materiálů (viz například kompletní soupis realizovaných snímků, z nichž se často dochovaly jen fragmenty, nebo se nezachovaly vůbec), velkým časovým odstupem od doby největší slávy IRE-filmu a jeho relativně krátkou existencí, kterou předčasně ukončil politický vývoj v Evropě. Eva Strusková však z těchto střípků dokázala pro obsáhlou publikaci vytěžit maximum možného.

Eva Strusková: Dodalovi

Vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze a Národní filmový archiv, Praha 2013, 1. vydání, 360 stran. ISBN 978–80–7331–264–0. Součástí publikace je i DVD s dochovanými snímky z produkce manželů Dodalových.

Loutkář 2/2017, s. 54.

Provozovatelem těchto stránek je Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, Celetná 595/17 Praha, IČ: 67363741. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup do administrace zde.